Hoe komt het toch dat het zo lastig is om de Meldcode bekend te maken bij je collega’s en hoe komt het toch dat ze hem zo weinig lijken toe te passen in hun werk?

Veel aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling worstelen met dit soort vraagstukken.

Een van de redenen dat het spaak loopt is dat er verschillende overtuigingen kunnen leven bij je collega’s die ervoor zorgen dat het voor hen ook echt heel lastig is. In deze blog neem ik je mee in drie overtuigingen die kunnen spelen. En waarom het zo belangrijk is om met regelmaat aandacht te besteden aan de Meldcode, bijvoorbeeld door mee te doen aan de Maand van de Meldcode. Tenslotte nodig ik je uit om deel te nemen aan een nieuw webinar voor Aandachtsfunctionarissen.

Huiselijk geweld komt bij onze doelgroep niet zoveel voor

Een veelgehoorde reactie tijdens trainingen over huiselijk geweld of teambesprekingen is dat huiselijk geweld niet zo vaak voorkomt onder de doelgroep. Als aandachtsfunctionaris weet je wel beter, je bent er immers op bedacht omdat je je er in verdiept hebt. Toch houden sommige collega’s zich vast aan deze gedachte.

Daar kunnen verschillende redenen de oorzaak voor zijn. Soms zijn mensen zich niet bewust van de omvang van huiselijk geweld. Of weten ze niet wat er eigenlijk onder huiselijk geweld verstaan wordt. Ook kan het zijn dat ze er liever niet mee bezig zijn omdat er al zoveel op hun bordje ligt wat hun aandacht vereist. Of vinden ze het niet tot hun taak behoren.

Vaak is het geen onwil, maar is het interessant om te onderzoeken waar dit idee vandaan komt.

 

Psychisch geweld en verwaarlozing zijn toch net zo erg?

Weten je collega’s wat huiselijk geweld is? Of hebben zij de opvatting dat alleen fysiek geweld onder deze noemer valt?

Ook psychische mishandeling of lichamelijke en geestelijke verwaarlozing zijn vormen van geweld die aandacht nodig hebben. Soms zijn ze minder duidelijk en voelt het alsof het nog lastiger is omdat het minder goed aan te tonen lijkt.

Wat zou je je collega’s er over kunnen leren? Wat zouden zij moeten weten over deze vormen van geweld en wat zou je willen dat zij gaan doen als zij zorgen daarover hebben?

Bij onze doelgroep hebben ze nou eenmaal andere normen

Ook andere normen en waarden kunnen voor verwarring zorgen. En inderdaad is het soms een grijs gebied waarbij je alleen de ernstige incidenten te horen krijgt. Of getuige bent van een manier waarop mensen met elkaar omgaan waar je wel vraagtekens over hebt. Maar wie ben jij om daarover door te gaan als mensen nou eenmaal zo lang leven?

Geweldspatronen worden niet vaak herkend. Het wordt vaak afgedaan als incidenten die door de omstandigheden waarin mensen leven nou eenmaal vaker voorkomen.

Heb jij kennis van verschillende geweldspatronen? Dan kan je je collega’s wellicht meenemen in verder kijken dan het incident. Of eens een gesprek voeren over wat je rol is als professional bij het stellen van normen.

De norm: Geweld hoort nergens thuis is ingewikkelder neer te zetten vanuit het werk dan je denkt, zeker als je de relatie goed wil houden. Je collega’s kunnen er flink mee worstelen.

 

Wat jij kan doen om je collega’s te ondersteunen

Zomaar drie overtuigingen die binnen je team kunnen leven waardoor het voor jou als aandachtsfunctionaris lastig kan zijn om voortdurende aandacht te vragen voor de aanpak van huiselijk geweld. Maar ook die overtuigingen kan je voor je laten werken!

De Maand van de Meldcode is een werkvorm die je in je team in zou kunnen zetten om dit op een laagdrempelige manier voor elkaar te krijgen.

Door met regelmaat tips te geven, mensen na te laten denken over situaties die ze in hun werk tegenkomen, of voorbeelden te geven van hoe de Meldcode kan werken, kan je de drempel verlagen om bij signalen van huiselijk geweld in actie te komen. Je nodigt je collega’s daardoor actief uit om met jou te overleggen als zij worstelen met kwesties.

Geef het vooral niet op als je denkt op weerstand te stuiten, maar onderzoek waar je de aansluiting kan maken. In het webinar voor aandachtsfunctionarissen deel ik een strategie met je die je in kan zetten dit voor elkaar te krijgen!

GRATIS WEBINAR VOOR AANDACHTSFUNCTIONARISSEN

In het gratis Webinar: In 3 stappen succes als aandachtsfunctionaris hoor je er meer over.

In dit webinar deel ik het stappenplan wat ervoor zorgt dat je meer overzicht krijgt en je werk meer strategisch in kunt zetten. Het webinar is gratis voor aandachtsfunctionarissen. 

  1. Grip op je agenda en doelen stellen (SMUIT in plaats van SMART) 
  2. Van onbekend maakt onbemind naar een aandachtsfunctionaris waar je collega’s meer van willen weten. 
  3. Coach je collega’s over hun handelingsverlegenheid heen. 

Voor aandachtsfunctionarissen worstelen met vragen als:

  • Hoe komt het toch dat mijn collega’s niet bij mij komen voor advies? 
  • Hoe zorg ik ervoor dat die Meldcode nou echt geïmplementeerd wordt? 
  • Hoe kunnen we met elkaar huiselijk geweld duurzaam op de agenda houden?

Deelname aan het webinar is gratis

Eerstvolgende data:

Maandag 12 oktober 10.00 uur

Donderdag 15 oktober 10.00 uur

Wil je eerst meer lezen over de Maand van de Meldcode? Inclusief de link om een handige checklist aan te vragen? 

Klik dan hier: Ja, ik wil meer weten over de Maand van de Meldcode