Gemiste kans: Huiselijk geweld als oorzaak ziekteverzuim nog niet aangepakt


Hoewel de cijfers huiselijk geweld er niet om liegen, en 1 op de 20 naar schatting te maken heeft gehad met fysiek huiselijk geweld, en ca. 1.000.000 miljoen mensen jaarlijks te maken hebben met huiselijk geweld, zowel psychisch als fysiek, lijkt op dit onderwerp binnen de werksituatie nog een groot taboe te liggen.

Kort vooronderzoek

Klein onderzoek in mijn eigen netwerk onder professionals in HR en ARBO leerde mij dat huiselijk niet herkend wordt als oorzaak van ziekteverzuim of psychosociale belasting. Er lijkt hier simpelweg een groot gat in kennis te liggen die hen niet te verwijten is. Wat je niet weet, daar kan je ook geen rekening mee houden, of naar vragen.

Slechts een van de gevraagden gaf aan 1 keer in haar professionele leven met een situatie te maken te hebben gehad. Zij heeft ruimschoots ervaring in het vak van HRM. Anderen gaven aan dat dit geen onderwerp is geweest wat zij tegen zijn gekomen of vermoeden dat het een onderwerp wat bij bedrijfsmaatschappelijkwerk of ARBO dienst mogelijk wel in beeld zou zijn.

Ook na raadplegen van verschillende pagina’s van HRM en ARBO organisaties (ca 20) leerde mij dat slechts op enkele sites één artikel terug te vinden is, een persbericht wat op initiatief van gemeente Rotterdam uit is gegaan. (1) (Bronnen voor dit artikel onderaan deze pagina)

Gezien het aantal slachtoffers is het moeilijk voor te stellen dat in een bedrijf geen mensen werken die dit aan den lijve ondervinden, of dat er medewerkers zijn die in hun directe omgeving te maken hebben met zorgen in hun familie, bij buren of vrinden. Beide situaties zijn enorm belastend voor medewerkers.

Onderzoek in 2010 door Visee, H.C., Homburg, G.H.J. in opdracht van Regioplan wees uit dat de kosten van verzuim ten gevolge van huiselijk geweld geschat wordt op ca. 412.000 – 1 miljoen verzuimdagen. Kosten voor het verzuim worden geraamd in 2010 op een bedrag tussen 74 en 192 miljoen euro per jaar. (2). Ander onderzoek, uitgevoerd in Noord Holland door Loermans,H. ook in 2010 bleek dat de bezochte werkgevers naar schatting tussen de 45.000 euro en 450.000 euro schade per jaar leden. Ook bleek dat er binnen bedrijven weerstand is om huiselijk geweld op de agenda te houden.

Dit laatste werd bevestigd door mijn online zoektocht. Hoewel blijkt dat de maatschappelijke schade enorm is, lukt het niet om ook in het maatschappelijk leven van slachtoffer en pleger het taboe te doorbreken.

Hoe bewust zijn werkgevers van de omvang van huiselijk geweld?

Mijn stelling is dat ook werkgevers een belangrijke rol kunnen hebben in vroegtijdige signalering en zorg voor hun medewerkers, teneinde sneller het taboe te doorbreken en hulp op gang te brengen. Dit kan bijdragen aan meer werkgeluk, minder verzuim en grote maatschappelijke waarde.

Maar klopt mijn stelling dat de aanpak van huiselijk geweld geen onderwerp is wat binnen het bedrijfsleven een plek heeft? En als dat zo is, zien werkgevers dan wel kansen dit binnen hun bedrijf te realiseren, staan zij daarvoor open? En welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om dit te gaan doen? Welke werknemers zouden welke kennis en vaardigheden moeten hebben, zodat zij zich ook bekwaam voelen om vanuit hun positie een bijdrage te leveren.

Deze vragen wil ik de komende tijd onderzoeken. Dit wil ik doen in twee fasen. In de eerst fase wil ik werkgevers een korte vragenlijst voorleggen om bewustzijn te meten. De tweede fase bestaat uit literatuur onderzoek en verdiepende interviews.  Voor de eerste fase ben ik op zoek naar directeuren, bestuurders en managers van bedrijven en organisaties binnen en buiten het sociaal domein.

Ik nodig hen expliciet uit om een bijdrage te leveren. Door de vragenlijst in te vullen draag je bij aan de ontwikkeling van een methode om in het bedrijfsleven te implementeren en draag je dus indirect al bij aan tegengaan van huiselijk geweld.

Tenslotte: onder de inzenders verloot ik een workshop of lezing twv 600 euro.

Doe jij mee? Of help jij mij mee respondenten te vinden?

Je kunt hen verwijzen door dit artikel te delen.

 

Of download deze bijlage en stuur hem door in je netwerk

Download de bijlage

 

Het onderzoek kan hieronder ingevuld worden:

(1) Initiatief gemeente Rotterdam

(2) Visee, H.C., Homburg, G.H.J., 2010, Amsterdam, Verzuimkosten werkgevers ten gevolge van huiselijk geweld

(3) Loermans, H. (2010). Ziekteverzuim in relatie tot huiselijk geweld: Een verkenning bij bedrijven en organisaties in Noord-Holland. Purmerend: PRIMOnh.

Hoe verhoudt de verbeterde meldcode zich tot het beroepsgeheim? (deel 3)


Zoals vorige keer al aangekondigd was het interview met Jaap Buitink (expert beroepsethiek en beroepscode) en het lezen van het boek ‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werkveel meer dan ik in één blog kon vatten. Daarom kom ik deze week nog een keer bij je terug op de vraag: Hoe verhoudt de verbeterde meldcode zich tot het beroepsgeheim (of eigenlijk ‘zwijgplicht’, zie blog deel 2)?

 

 

Vorige keren zijn we al in gegaan op het juridische kader van deze vraag (deel 1) en hoe je om kunt gaan met een dergelijk moreel dilemma in de praktijk (deel 2). Deze keer sta ik met je stil bij een ander aspect namelijk: Hoe ga je om met het dilemma: zwijgplicht of spreken in de samenwerking? Lees verder Hoe verhoudt de verbeterde meldcode zich tot het beroepsgeheim? (deel 3)

Hoe verhoudt de verbeterde Meldcode zich tot ons beroepsgeheim? Deel 2


 

Een aantal weken geleden begon ik met deze nieuwe blogserie: ‘Hoe verhoudt de verbeterde Meldcode zich tot ons beroepsgeheim?’ Naar aanleiding van een vraag van een oud-collega besloot ik in dit ingewikkelde vraagstuk te duiken. Vorige keer ging ik in op de juridische aspecten. Deze keer zoom ik in op het professioneel verantwoord handelen bij een dilemma als deze. Wat betekent dat eigenlijk?

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe informatie om de nieuwste ontwikkelingen mee te nemen in mijn werk. Daarom ben ik ook altijd blij als mensen mij ook nieuwe informatie aanreiken waarmee ik aan de slag kan gaan. Jaap Buitink (expert beroepsethiek en beroepscode) benaderde mij vorig jaar al een keer en deed dat dit jaar opnieuw. Hij is een van de ontwikkelaars van  enkele beroepscodes in het sociaal domein. En is medeauteur van het boek ‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’. waarvan dit jaar een nieuwe editie is gepubliceerd. Ik had het genoegen een telefonisch interview met hem af te nemen. Daarvan hier het eerste deel waarin ik in ga het dilemma: zwijgen of melden?

Lees verder Hoe verhoudt de verbeterde Meldcode zich tot ons beroepsgeheim? Deel 2