5 stappen van paniek naar rust in een gesprek

Wat super dat je bij het webinar aanwezig was. Omdat het best veel informatie was en ik me kan voorstellen dat je het allemaal nog even rustig op je in wil laten werken heb ik hier alle 5 de punten nog voor je samengevat. 

Hoe zorg je ervoor dat jouw zorgen gehoord worden en dat je ondanks dat je niet op één lijn lijkt te zitten wel het gesprek kan voeren met een effect wat je wil bereiken. Daarvoor zijn de onderstaande 5 stappen: 

1. Zorg voor een helder doel van het gesprek

TIP: wees glashelder over het doel van het gesprek voor jezelf. 

Signalen bespreek je omdat je: 

1. De oorzaken van signalen wil verhelderen

2. De reactie van de cliënt wil meewegen in dat verhelderen

3. Je zorgen rond signalen serieus neemt en de cliënt de kans wil bieden verandering in de situatie te brengen. 

Het doel met het gesprek kan je formuleren als een effect wat je teweeg wil brengen bij de cliënt en een effect op de professionele relatie die je hebt. 

Vaak is dit: De cliënt weet dat je je zorgen maakt, weet wat die zorgen zijn en is bereid om na het gesprek hulp te blijven aanvaarden. 

of: De cliënt weet welke zorgen je hebt en is bereid om in gesprek te gaan over deze zorgen. 

Als je het doel van het gesprek niet richt op het effect bij de cliënt is de kans groot dat je voorbijgaat aan de cliënt en geen verbinding maakt. De kans dat een gesprek dan stokt is groter. 

2. Draai niet om de hete brei heen

Als je helder bent over het doel en de aanleiding van het gesprek, dan is het voor de cliënt het meest veilig. 

Wanneer je om de hete brei heendraait zorgt dit ervoor dat de cliënt niet zeker weet of jij eventuele openheid wel aan kan. Daarnaast kan een cliënt daar ook op inspringen waardoor je het doel van je gesprek niet kan bereiken. 

Je vergroot de veiligheid in een gesprek door open te zijn over doel en aanleiding van het gesprek: 

  1. Je benoemt de aanleiding van het gesprek zo feitelijk mogelijk. “Ik hoorde/zag/rook…. en daar maak ik me zorgen over (of woorden die bij jou en de cliënt passen)
  2. Ik wil daarover graag met jou in gesprek. 
  3. Vang de reactie van de cliënt op. (Zie 3) 

Als je helder bent over doel en aanleiding geeft dit sturing aan het gesprek. 

 

3. Ga niet te snel over het gevoel van de cliënt heen

Je hebt net een pittige boodschap overgebracht die heel verschillend kan vallen. 

Soms kan je schrikken van de reactie van een cliënt, of zie je dat de cliënt er heel erg van schrikt. Doordat ze boos op je worden, of heel snel gaan ontkennen. 

Je kan dan de neiging hebben snel door te willen gaan om je punt te maken. Te gaan overtuigen, argumenteren of vragenvuur afwerpen. 

Als een cliënt de eerste boodschap niet heeft verwerkt kom je dan in een heel vervelend gesprek terecht. 

Voorkom dus dat je hier doorwalst. Maar geef terug aan de cliënt wat je ziet en de ruimte om de emotie te uiten (maar begrens uiteraard wel als het te ver gaat). 

Dat kan je doen door: Een gevoelsreflectie te geven en te vragen of je dit goed hebt gezien. 

Door te vragen op hoe het voor de client is te moeten praten op een boodschap waar iemand niet op zit te wachten. 

Soms reageert iemand daarop nog heftiger. Je kan dan aangeven dat je het je voor kan stellen dat het bloedirritant is, of heftig is of vervelend is om er over te moeten praten, maar dat je heel graag de visie van je cliënt wil horen. 

4. Stel een norm en problematiseer niet

Focus niet alleen op wat niet goed gaat, maar vraag ook naar de uitzonderingen. Turnell en Edwards, grondleggers van Signs of Safety geven daarover aan: Het doorgaan op alleen risico’s en problemen neemt als risico met zich mee dat de cliënt zich niet serieus genomen voelt. Er gaat heus wel wat goed en als dat niet gezien of gehoord wordt dan is het alsof gewerkt wordt met een incomplete mens. 

Bovendien stellen zij: De mogelijkheid tot verandering zit niet in het stoppen van gedrag, dat is vrijwel onmogelijk. Maar er een andere handelingen voor in de plaats te zetten. 

De ruimte voor verbetering zit in de zone van naaste ontwikkeling van de cliënt. Als daar de aansluiting mee gemaakt kan worden, dan is veel eerdere perspectief voor de cliënt te realiseren. 

Hoe voorkom je problematiseren? 

Vraag wel door op de signalen, maar vraag ook door op uitzonderingssituaties. Wanneer ging het wel goed? Wat deed je toen? Wat zorgde ervoor dat het wel goed ging? Wie hielp daarbij? 

 

 

5. Werk aan de werkrelatie

Je hoeft je hulpverlener niet aardig te vinden om wel in vertrouwen te kunnen nemen. 

Als professional ben je deskundig en kan je de cliënt ruimte bieden op verhaal te komen en te onderzoeken hoe dingen in zijn of haar leven een andere wending kunnen krijgen. Jij hebt daar je professionele instrumentarium voor. Het gesprek waarin je vragen stelt, exploreert en onderzoekt waar de knelpunten voor de cliënt liggen. Jouw ervaring in wat een cliënt kan doen om situaties anders aan te pakken of anders te gaan handelen, andere mensen te gaan betrekken enzovoorts. 

Werk aan een professionele relatie om de kans dat iemand echt aan de slag wil te vergroten. Dat kan je doen door: 

•Je oprecht geïnteresseerd bent naar de standpunten van de ander
•Je vanuit je zelf kunt reageren. Zonder persé over jezelf te praten. (zelfonthulling)
•Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. (Vertrouwen, betrouwbaarheid en mensen niet overvallen, uitleggen waarom je soms vragen stelt en introduceren)
•Parkeer je (voor)oordelen

 

Verder aan de slag met het gesprek over de signalen?

Meld je aan voor de online training. 

12 november tussen 9.30 en 12.30

Aan de slag met het verder toepassen en aanscherpen van je handelen bij vermoedens van huiselijk geweld. 

 

Want door een gesprek goed te voeren over signalen zorg jij ervoor dat je iemand de mogelijkheid biedt zijn of haar leven te veranderen! 

 

Doe mee door je aan te melden via de onderstaande link of stuur mij even een e-mail. 

Er is plek voor maximaal 6 personen. 

Link naar de aanmelding voor de online training