Hoe je de nieuwe afwegingskaders van de Meldcode uitlegt aan je collega’s

Veranderingen in het sociaal werk, we zijn er allemaal wel mee bekend dat deze elkaar in rap tempo opvolgen. Voordat echter wijzigingen daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden gebeurt er vaak al veel achter de schermen. Het initiatief voor de wet Meldcode is al jaren voor de daadwerkelijke invoering genomen. In juli 2013 was het eindelijk zo ver.

Met ingang van 2019 staat er een nieuwe en heel ingrijpende wijziging op de wet Meldcode te gebeuren, waarvoor de voorbereidingen al een tijd gaande zijn. Vanaf 1 januari 2019 zal iedere professional die onder de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling valt, verplicht zijn afwegingskaders te hanteren. Deze afwegingskaders worden 2 juli gepresenteerd. Maar wat houdt deze wijziging nou eigenlijk in? En hoe kan je dit aan je collega’s of medewerkers uitleggen? Daar ga ik in deze blog op in.

Ook houdt ik aanstaande donderdag 5 juli een live online webinar waarin je mij alle vragen kunt stellen over de Meldcode die je maar zou willen. Wil je meer weten? Lees dan vooral snel verder?Wat is een afwegingskader?

Een afwegingskader beschrijft jouw beroepsnorm. Wanneer je als professional een melding bij Veilig Thuis zou moeten doen. Het beschrijft de afwegingen die je moet maken. Aan de ene kant staat er beschreven welke situaties acuut of structureel onveilig zijn. Wat de norm is. Maar ook wanneer je volgens jou beroep nog hulp zou moeten kunnen blijven bieden. Omdat het verschillend is wat je als hulpverlener kunt doen ten opzicht van bijvoorbeeld verpleging of in het onderwijs, zijn er 7 clusters van beroepsgroepen die elk een eigen afwegingskader opgesteld hebben.

Wanneer gebruik je een afwegingskader?

Je past het afwegingskader toe aan het eind van stap 4 van de meldcode. Nadat je veiligheids- en risicotaxatie hebt gedaan kan je gaan afwegen of je over moet gaan tot melden. Daarna besluit je of je ook hulp kunt blijven bieden (stap5).

Wat is de reden dat er een afwegingskader aan de meldcode is toegevoegd?

Situaties van huiselijk geweld duren vaak langere tijd voort. Soms is een professional maar heel kort betrokken, of heeft de organisatie geen zicht meer of geweld of onveiligheid zich niet herhaald nadat een casus is afgesloten. Hierdoor ontstaat een gat voor het gezin. Ook wordt Veilig Thuis soms relatief laat betrokken bij de hulpverlening omdat het betrekken van Veilig Thuis wordt gezien als een laatste poging om geweld in een gezin te stoppen. Alle andere middelen die een professional heeft zijn geprobeerd en zijn uitgeput. Dit kan als gevolg hebben dat zorgen pas relatief laat in beeld komen bij Veilig Thuis.

Door het afwegingskader toe te voegen is mijn verwachting dat gezinnen waarbij het echt nodig is, eerder of beter in beeld komen van Veilig Thuis. Hierdoor kan Veilig Thuis betere inschattingen maken van de veiligheid in een gezin.

Gaan mensen dan niet veel eerder en onnodig melden bij Veilig Thuis?

Het afwegingskader moet meer duidelijkheid geven over wat echt situaties zijn die acuut en structureel onveilig zijn waardoor het duidelijker is voor de professional wanneer melden bij Veilig Thuis nodig is. Hoewel iedereen het over eens zal zijn dat veiligheid de belangrijkste waarde is binnen relaties en gezinnen, is de praktijk dat we allemaal onze eigen normen meenemen in het werk.  De afwegingskaders beschrijven de normen die gelden voor ons vak.

Door een beroepsnorm op te stellen en te hanteren wordt onze collectieve professionaliteit op het gebied van het signaleren en bespreekbaar maken, en het bieden van hulp verbeterd. Dat komt doordat we door het hanteren van de afwegingskaders beter weten waar we het over hebben en dit ook veel duidelijker uit zullen kunnen leggen aan de mensen waarmee we kunnen werken.

Hoe helpt een afwegingskader in de samenwerking met Veilig Thuis?

De afwegingskaders zijn ook in samenwerking met Veilig Thuis opgesteld en gebaseerd op de visie waar vanuit Veilig Thuis werkt. Samenwerken aan veiligheid, risicogestuurde zorg en herstel (Van Arum en Vögtlander,, 2016). Hierdoor worden we gestimuleerd om in de samenwerking ook op hetzelfde moment aan dezelfde dingen te werken. Eerst samenwerken aan de veiligheid en dus veiligheidstaxaties en veiligheidsplanning te doen. Daarna met het gezin de risico’s op herhaling verkleinen. En ten slotte, als veiligheid in het gezin gerealiseerd is, werken aan herstel.

Vanaf wanneer moet je werken met het afwegingskader?

De wet gaat vanaf 1 januari 2019 in. Dat betekent dat je vanaf nu aan de slag kunt met het implementeren van de afwegingskaders. Daar komt meer bij kijken dan het beschrijven op papier. De medewerkers moeten er ook mee kunnen werken. Het komende half jaar heb je dus de tijd om de medewerkers te trainen (daarna uiteraard ook).

Ik ben hoopvol, maar alles valt of staat met de formuleringen van de afwegingskaders van de verschillende beroepsgroepen, die vandaag gepubliceerd gaan worden. Maar ook met de succesvolle implementatie van de afwegingskaders in de organisatiemeldcodes. En last but not least of ook Veilig Thuis goed voorbereid zal zijn.

Wil je weten hoe het afwegingskaders er voor jouw beroepsgroep uitziet? Bekijk dan deze pagina over het toezicht op de Meldcode

Medewerkers trainen op maat?

Wil jij je medewerkers zelf trainen, of wil jij dat je medewerkers getraind worden? Kijk dan eens op de site van trainershuiselijkgeweld.nl voor een trainer bij jou in de buurt. Ook ik ben lid van dit  trainerscollectief en helpt jou graag om de Meldcode en de laatste wijzigingen weer op de kaart te zetten. Interesse in een training? Stuur mij dan een mailtje via info@kirstenregtop.com of kijk op: https://kirstenregtop.com/wat-kan-ik-voor-jou-doen/trainingen/