Direct deelnemen? Dat kan!

NIEUWE DATA webinar:
Het gewenste effect

Als hulpverlener kan je te maken hebben met zorgen, groot of klein, die je wilt bespreken, maar de ander legt de schuld buiten zichzelf of ontkent dat er iets is om je zorgen over te maken. Hoe ga je op zo’n moment toch je zorgen bespreekbaar maken op een manier dat je boodschap toch over komt en je in gesprek kunt over de zorgen?

Nieuwe data: 
Dinsdag 27 oktober 10.00 uur 
Maandag 2 november 10.00 uur

12 en 15 oktober webinar:
in drie stappen succes

Voor aandachtsfunctionarissen die worstelen met vragen als:
* Hoe komt het toch dat mijn collega’s niet bij mij komen voor advies?
* Hoe zorg ik ervoor dat die Meldcode nou echt geïmplementeerd wordt?
*Hoe kunnen we met elkaar huiselijk geweld duurzaam op de agenda houden?

Over de
Maand van de Meldcode

Maar hoe zat het ook alweer met de Meldcode? Welke stappen waren het ook alweer en wat heb je er eigenlijk aan? Waarom moet je er wat mee?

Omdat de aandacht voor huiselijk geweld en ook de Meldcode makkelijk wegzakt van de agenda organiseer ik dit jaar voor de zesde keer de Maand van de Meldcode.

Met welke vragen zit jij?

Huiselijk geweld is het grootste geweldprobleem in onze samenleving. Slachtofferschap en daderschap is iets wat je wil voorkomen. Dat klinkt makkelijker dan dat het in de praktijk vaak is. 

  • Hoe praat je met iemand over jouw vermoedens?
  • Hoe deal je met de onzekerheid dat je iemand niet vals wil beschuldigen?
  • Hoe schat je in of er snel ingegrepen moet worden of je toch meer tijd kan nemen?
  • Wat kan je doen als het allemaal veel te dichtbij komt?
  • Hoe tackel je lastige samenwerkingssituaties met gezin of andere hulpverleners?
  • Hoe maak je een zo goed mogelijke inschatting van de veiligheid?
  • Wat doet Veilig Thuis?
  • Hoe kan je de Meldcode voor je laten werken?

In de trainingen voor professionals uit zorg en welzijn en onderwijs komen deze vragen terug en gaan we aan de slag met het eigen maken van de vaardigheden die daarbij horen. 

Vraag een gratis behoeftengesprek aan

Elke organisatie is anders en elk team is anders. Daarom maak ik mijn trainingen altijd op maat, na een persoonlijk behoeftengesprek kijk ik samen met je waar je team of organisatie het optimale leerrendement uit kan behalen.

Vul hieronder je gegevens in voor een vrijblijvend advies voor een training die aansluit op niveau en behoefte
Advies en onderzoek
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
Training Meldcode Gemeenten
Onder andere gemeente Culemborg en Renkum
Cursus Professionele en persoonlijke Moed 2020
In opdracht van GGD Haaglanden
Webinars voor uitvoerend professionals
Hoe houd je zicht op de veiligheid in tijden van Corona voor opdrachtgevers Xonar, Santé Partners en gemeente Arnhem
Previous
Next