Over Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en heeft zich in haar professionele loopbaan vaak verwonderd waarom het zo lastig is om huiselijk geweld te stoppen. Vanuit haar eigen professionele en persoonlijke ervaringen weet zij ook dat het enorm ingewikkeld is om in gesprek te gaan over vermoedens van huiselijk geweld. Maar ook dat als je zelf in een situatie zit waarin je je gevangen voelt door een taboe, de schaamte en de schuldgevoelens, het heel lastig is om hulp te vragen en te aanvaarden.

Op 22 maart gaf zij een TEDxTalk tijdens TEDxApeldoorn. “How one conversation can have an impact on stopping domestic violence. Tijdens deze TEDtalk introduceerde zij de drie onzichtbare muren die tussen slachtoffers van huiselijk geweld en de omstanders in staan.

Als we in staat zijn deze drie muren te doorbreken, kunnen we als omstanders mensen echt steunen in het stoppen van geweld achter de voordeur. Lees meer over Kirsten