Kirsten Regtop is in 2005 afgestudeerd als maatschappelijk werker. Toen zij in 2008 in Utrecht kwam te werken als outreachend maatschappelijk werker kwam zij voor het eerst letterlijk in aanraking met huiselijk geweld. Omdat zij niet wist wat zij kon doen en ook merkte dat de kennis en de vaardigheden die zij nodig had niet bekend waren, is zij zich verder gaan specialiseren in de aanpak van huiselijk geweld. “Het was voor mij onverteerbaar dat mensen die in een huiselijk geweld situatie zitten er zo alleen voor staan. Zij staan alleen omdat we het gesprek onvoldoende aan durven te gaan. Ik merkte bij mijzelf handelingsverlegenheid, maar ook bij mijn collega’s. Terwijl wij juist als maatschappelijk werker de vaardigheden en kennis zouden moeten bezitten om over onderwerpen in gesprek te gaan die zo precair liggen.” 

In haar tijd in Utrecht heeft zij zich vastgebeten in het onderwerp en ook vele collega’s proberen te inspireren om in actie te komen bij huiselijk geweld situaties. Ze begon in 2015 een blog over het werken met huiselijk geweld situaties als sociaal werker. Deze blog bestaat inmiddels 4 jaar en heeft zij ook voortgezet toen zij in september 2015 bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland kwam te werken. Daarmee weet zij jaarlijks 10.000en mensen te bereiken. 

Inmiddels draagt zij haar kennis en ervaringen over op professionals door het geven van trainingen aan professionals. Ook geeft zij advies over de professionalisering van de aanpak binnen (gemeentelijke) organisaties. 

In haar TEDtalk kaart zij een onderwerp aan wat volgens haar nog te onderbelicht is gebleven. “Als sociaal werker heb ik niet alleen de morele opdracht om zo goed mogelijk hulp te verlenen, ook voel ik de noodzaak om een bijdrage te leveren aan onze samenleving waarin veiligheid, autonomie, rechtvaardigheid van burgers gerealiseerd kan worden. Ik signaleer dat de aanpak van huiselijk geweld geïnstitutionaliseerd is. Er is geïnvesteerd in een professioneel systeem, wat ook goed is. Nu wordt het tijd om te investeren in mensen die dichtbij de betrokkenen van huiselijk geweld staan, zoals familie, buren, werkgevers en professionals om ook hen de tools in handen te geven om het taboe te doorbreken en ons te richten op menselijke steun.”

Er staan drie onzichtbare muren tussen slachtoffers van huiselijk geweld en omstanders in. In de Tedtalk van Kirsten bespreekt zij die drie muren en wat we kunnen doen om deze af te breken. 

Met deze boodschap wil zij zoveel mogelijk bedrijven en organisaties bereiken, juist ook organisaties waarbij dit mogelijk juist niet zo voor de hand ligt. Kirsten is te boeken als spreker voor congressen en evenementen om mensen te inspireren er voor elkaar te zijn. 

Vraag hieronder het gratis e book: “How one conversation can have an impact on stopping domestic violence”, aan.

Ja, ik wil het E Book ontvangen