Stap 4: Wanneer moet ik eigenlijk melden?

Van elke situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling zou je willen dat het gisteren al zou stoppen. Alle situaties voelen als hoog urgent.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is er om ervoor te zorgen dat professionals die met volwassenen en kinderen werken:

  1. Niet wegkijken maar in actie komen.
  2. Zorgvuldig handelen.
  3. Indien nodig zonder toestemming van de betrokkenen Veilig Thuis mogen inschakelen door een melding te doen als dat echt noodzakelijk is. 

Maar wanneer melden noodzakelijk is, is vaak onduidelijk

Het ingewikkelde bij huiselijk geweld is dat het vaak niet zo duidelijk is wanneer het precies nodig is om in te grijpen. Je kan er verschillend over denken. En mijn ervaring in zowel een wijkteamorganisatie als later bij Veilig Thuis leerde mij dat het best lastig is om daarover op één lijn te komen met elkaar. 

Daarnaast is het ook erg ingrijpend vermoedens van onveiligheid bij een andere organisatie onder de aandacht te brengen. Voor het gezin en zeker ook voor jou. Je vertrouwelijkheid doorbreken is iets waar je zwaar aan zal tillen. En terecht ook, want dat maakt dat mensen in staat zijn te delen over de situaties die hen echt dwars zit.

Veilig Thuis heeft bovendien ook nog eens zwaarwegende bevoegdheid om zonder toestemming van cliënten op verschillende plekken informatie over hen op te halen.

Geweld stoppen en het vertrouwen niet beschadigen kan soms een duivels dilemma zijn.

Dit zijn ontzettend ingewikkelde dilemma’s. Je wil huiselijk geweld natuurlijk tegengaan en je wil het vertrouwen van de cliënt niet beschadigen. En levert het echt wat op?

Wanneer is iets nou ernstig genoeg om wel te melden? 

En wanneer niet?

Twijfels hierover  zorgen er voor dat mensen te lang wachten met melden of dat er juist te vroeg en te overhaast wordt gemeld.

Hanteer het afwegingskader om te stoppen met twijfelen

Daarom is begin 2019 het afwegingskader Meldcode toegevoegd aan het besluit Verplichte Meldcode uit 2013. In dit afwegingskader staat beschreven welke situaties als acuut onveilig worden beschouwd en welke situaties structureel onveilig zijn (zie kader voor voorbeelden). 

Je weegt in stap 4 zorgvuldig af en neemt een besluit: moet ik dit melden of niet? Is het veilig of is er sprake van onveiligheid?

Als jij een signaal van onveiligheid waarneemt die op acute of structurele onveiligheid lijkt en je twijfelt toch? Overleg dan minimaal anoniem met Veilig Thuis over de vervolgstap die je kan zetten. Werk samen om de veiligheid te duiden en daar met het gezin mee verder te kunnen gaan.

Een ander handig hulpmiddel is de site afwegingskadermeldcode.nl. Waar je alle vragen uit het afwegingskader kunt nalopen, invullen welke signalen je ziet (anoniem) en vervolgens met alles op een rijtje kunt gaan bellen om verdere adviezen te vragen. 

Is er geen sprake van acute of structurele onveiligheid? Ga dan wel door naar stap 5 van de Meldcode, waar nog meer afwegingen je verder helpen bij dit lastige besluit. Uiteindelijk gaat het er om dat het gezin de best mogelijke zorg krijgt en jij kan daar wel een verschil in maken!

Volgende week meer over stap 5 van de Meldcode: Melden en zelf hulp blijven verlenen of organiseren. 

 

Nieuwe webinars gepland!​

Vorige week gaf ik voor de eerste keer het webinar Het gewenste effect; 5 onmisbare elementen in professioneel gesprek over signalen van huiselijk geweld. 

In het webinar gaan we in op  hoe je een gesprek met een ontkennende of vermijdende cliënt toch tot een goed einde kan brengen. 

We staan stil bij hoe je het gesprek structuur kan geven en dat geeft houvast. Je krijgt een minitraining waarin je het ook echt kunt ervaren. 

De eerste reacties op het webinar:

Zou je het webinar aanraden en je collega’s en waarom? 

Lara:“Ja! Interactief, goeie energie van de trainer, precies goed qua tijdsduur en ook een paar goede tips voor in de gespreksvoering.”

Angelique: “Ja, in korte tijd veel besproken.”

Wat is je grootste eye-opener? 

Sairoongh: “Dat je als professional dus ook vaak gehoord wilt worden en dat dit (indirect) de boodschap in de weg kan zitten.”

Nieuwe data en aanmelden: ​

Dinsdag 27 oktober 10.00 uur 

Maandag 2 november 10.00 uur

kosten voor het webinar zijn: 25,- inclusief BTW 

Als je je aanmeld voor mijn nieuwsbrief ontvang je een korting van 10,- op het webinar

Meld je hier dan eerst aan voor Post uit het hart!

Wil je je zonder korting aanmelden, dan kan dat via deze link: Ik meld me direct zonder korting aan voor het webinar