Het lijken soms twee tegenstrijdigheden: Hoe kan je een melding doen bij Veilig Thuis en het gezin ver van je af stoten? En dan toch hulp blijven bieden en dichtbij blijven?

Wat als deze twee uitersten punten op een spectrum zijn die jij als hulpverlener door jouw handelen dichter bij elkaar kan brengen?

Het afwegingskader van de Meldcode bestaat in totaal uit 5 vragen. De eerste twee vragen; 1. Heb ik een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? 2. Is er sprake van acute of structurele onveiligheid? Heb ik vorige week behandeld. Deze week ga ik met je in op vraag 3 tot en met 5 van het afwegingskader. Drie vragen die je helpen keuzes te maken.

Kan je zelf nog door met het gezin?

De vragen 3 tot en met 5 zijn bedoeld om jou goede afwegingen te laten maken of je nog zelf hulp kan blijven verlenen of dat je deze, volgens jouw beroepsnorm, zou moeten gaan melden bij Veilig Thuis.

1 Ben je in staat effectieve hulp te blijven bieden of te organiseren?

Lukt het jou persoonlijk om deze hulp te blijven bieden? Heb je voldoende vaardigheden in huis. En kan  je de spanningen die erbij komt kijken voldoende aan?

Heb jij voldoende informatie en zicht op veiligheidsaspecten om goede hulp te kunnen blijven bieden?

2. Werken de gezinsleden voldoende mee aan de geboden hulp?

Heeft er een gezamenlijke analyse van de risico’s en veiligheid plaatstgevonden? Kunnen alle betrokkenen instemmen met de voorgestelde hulp? Is er bereidheid om de veiligheid centraal te stellen en oorzaken van onveiligheid weg te nemen?

3. Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid?

Neemt de veiligheid toe? Ook binnen de te verwachten termijn? Is er specifieke expertise nodig en is die ook beschikbaar?

Als een van de bovenstaande afwegingsvragen met NEE beantwoord wordt, dan is dat een grond om een melding bij Veilig Thuis te overwegen.

Ga niet te snel!

Het goede aan deze afwegingen is dat je er echt over na moet denken of melden noodzakelijk is. Als er sprake is van onveiligheid en het lukt je niet daar verandering in te brengen dan is afwegen noodzakelijk. 

Kijk daarbij ook kritisch naar je eigen relatie ten aanzien van het gezin. Breng in kaart of de cliënten echt de ruimte hebben gehad om hun inbreng te hebben. Is er in het gesprek wat je daarover hebt gehad de mogelijkheid geweest of is er snel over de emoties van de cliënt heengegaan? 

Kan je ook kijken naar wat er goed gaat en waar mogelijkheden tot verbetering zit? 

Is het goed genoeg? 

Afwegingen die je voortdurend hoort te blijven maken. Ook al is het nu nog niet duidelijk. Pak het afwegingskader er weer bij als er iets veranderd en kijk wat nu je stap is. 

Doe het ook nooit alleen maar in samenspraak met een collega (bij voorkeur een aandachtsfunctionaris of Veilig Thuis anoniem). In ieder geval iemand die de tijd neemt om de situatie van alle kanten door te nemen. 

Soms is er ook ruimte om je twijfel met het gezin te bespreken. Door het open te gooien betrek je mensen echt en komt boven tafel wat er nog onder ligt. 

Laat het er in ieder geval niet bij zitten als je er niet uitkomt. Blijf de samenwerking zoeken met het gezin of huishouden. Want je zou zomaar eens een verschil kunnen maken als je niet te snel opgeeft!

 

Webinar voor professionals en beroepskrachten

Begin oktober gaf ik voor de eerste keer het webinar ‘Het gewenste effect; 5 onmisbare elementen in professioneel gesprek over signalen van huiselijk geweld.’ 

In het webinar gaan we in op  hoe je een gesprek met een ontkennende of vermijdende cliënt toch tot een goed einde kan brengen. Op het moment dat je bij stap 3 van de Meldcode komt en je signalen bespreekbaar wil gaan maken, kan je daar erg tegenop zien.  

We staan stil bij hoe je het gesprek structuur kan geven en dat geeft houvast. Je leert welke stappen je kan volgen zodat je er wat minder tegenop gaat zien. Je krijgt een minitraining waarin je het ook echt kunt ervaren. 

De eerste reacties op het webinar:

Zou je het webinar aanraden en je collega’s en waarom? 

Lara: Ja! Interactief, goeie energie van de trainer, precies goed qua tijdsduur en ook een paar goede tips voor in de gespreksvoering.

Angelique: ja, in korte tijd veel besproken

Wat is je grootste eye-opener? 

Sairoongh: Dat je als professional dus ook vaak gehoord wilt worden en dat dit (indirect) de boodschap in de weg kan zitten

Dinsdag 27 oktober 10.00 uur 

Maandag 2 november 10.00 uur

kosten voor het webinar zijn: 25,- inclusief BTW 

Als je je aanmeld voor mijn nieuwsbrief ontvang je een korting van 10,- op het webinar

Meld je via de rode button aan voor de korting!

Wil je je zonder korting aanmelden, dan kan dat via deze link: Ik meld me direct zonder korting aan voor het webinar