MvdM Stap 1: Verder kijken dan de eerste indruk


Deze zomer waren wij heerlijk aan het kamperen met onze kinderen. Voor mij is dat altijd het echte vakantiegevoel. Van huis uit het ik het kamperen met de paplepel ingegeven gekregen. Veel buiten zijn, weinig spullen nodig, spelen tot het donker begon te worden. Vrijheid!

Dat kamperen ook gepaard gaat met ‘nieuwe buren’  was ik mij deze zomer pas echt bewust. Ik werd enorm geconfronteerd met gevoelens van beroepsdeformatie. Ik zag veel meer om mij heen gebeuren dan mij lief was. En dat was zeker niet altijd in de positieve zin. Lees verder MvdM Stap 1: Verder kijken dan de eerste indruk

4e editie Maand van de Meldcode


Sinds 2015 organiseer ik vanuit mijn blog de Maand van de Meldcode in oktober. Ook dit jaar ga ik dat weer doen. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is momenteel veel onder de aandacht. Alles heeft natuurlijk te maken met de wetswijziging die er aan zit te komen. Omdat ik merk dat de Wet Meldcode een positieve impact heeft op het beter signaleren en handelen bij huiselijk geweld, maar nog steeds niet alle professionals die onder de wet vallen op de hoogte zijn van het stappenplan, blijf ik de noodzaak voelen om aandacht te vragen voor deze wet.

Wat kan je van de Maand van de Meldcode verwachten?


In oktober besteedt ik elke week aandacht aan 1 stap van de Meldcode. De Meldcode bestaat uit 5 stappen, waar elke maandag een stap behandeld wordt in mijn blog. Ook experts op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld krijgen het woord. Aan het einde van de Maand van de Meldcode publiceer ik een E Book waarin alle blogs gebundeld zijn.

Wat wil ik met de Maand van de Meldcode bereiken?

Naast dat ik aandacht wil voor de aanpak van huiselijk geweld op een professionele manier, wil ik ook aandachtsfunctionarissen een steuntje in de rug bieden. Door het schrijven van mijn blogs deel ik kennis, prikkel ik, en motiveer ik aandachtsfunctionarissen om aandacht te blijven vragen voor huiselijk geweld binnen hun dagelijkse praktijk. Daarmee wil ik een domino-effect creëren waarmee steeds meer professionals anderen aansteken hun ogen en oren open te houden voor deze ingewikkelde problematiek.

Wat kan jij uit de Maand van de Meldcode halen?

De blogs en het E book kan je delen in je teams als ondersteunend middel om het onderwerp binnen je team te agenderen. Hiermee kan je je collega’s stimuleren stil te staan bij het belang van het bestaan van de Meldcode, voor professionals. Maar vooral voor de cliënt.

Er is nog meer…

Net zoals vorig jaar organiseer ik tijdens de Maand van de Meldcode de gratis online Mini-cursus Beter signaleren van huiselijk geweld. Daarvoor kan je jezelf en je collega’s aanmelden. Deze keer zal de mini-cursus in de tweede week van oktober (vanaf 8 oktober) plaatsvinden. Aanmelden voor de mini-cursus kan vanaf nu tot 7 oktober.

Ja, ik wil meedoen aan de Mini-cursus

Wil je op de hoogte blijven van de Maand van de Meldcode? Maar niet meedoen aan de mini-cursus? Meld je dan nu hieronder aan én ontvang alvast alle E-Books Maand van de Meldcode van 2015-2017 in je mailbox! Dat kan via onderstaande link:

Ja, ik wil op de hoogte blijven van de Maand van de Meldcode

 

Wat betekent de wijziging in de Wet Meldcode voor de professional?


De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt aangepast. Die kogel is nu door de kerk. Maar wat betekent dit nu voor de praktijk? Over deze meest in het oog springende wijziging gaat deze blog, zodat je weet waar je je op voor kan bereiden als professional, aandachtsfunctionaris of beleidsmedewerker.

Stap 5 van de Meldcode: Melden én hulpverlening organiseren

De grootste wijziging is de aanpassing van stap 5 van de Meldcode. Nu bestaat deze  stap 5 uit het besluit: Melden óf hulpverlening organiseren. In de aanpassing van de wet is opgenomen dat er eerst de afweging gemaakt moet worden of er gemeld moet worden. Een voor jouw beroepsgroep opgesteld afwegingskader (medio 2018 gereed) is daarin richtinggevend. Lees verder Wat betekent de wijziging in de Wet Meldcode voor de professional?