De moed om de eerste te zijn…


In de wintertijd kijk ik er altijd naar uit. De eerste tekenen van de lente. Hoewel de rest van de plantenwereld nog in een diepe winterslaap lijkt weggezonken. Takken donker afsteken tegen een witte hemel en de grond nog hard bevroren, steekt zij opeens haar kopje boven de sneeuw uit. 

sneeuwklokje Gedurende de winter heeft zij zichzelf warm en veilig moeten houden onder de sneeuw. Met minimale energie en voeding heeft zij zichzelf moeten onderhouden. Er zal weinig voor handen zijn voor zo’n kleine bloem. Toch zal de wens groot moeten zijn om het daglicht te gaan zien. De nieuwsgierigheid naar de buitenwereld, ik stel me zo voor dat ze denkt: is er nog meer dan mijn eigen veilige omgeving? 

Een omgeving die donker is, weinig diversiteit kent, voorspelbaar is en waar je geen ruimte krijgt tot groei. Maar wel waarvan je weet wat je er aan hebt en die juist door zijn beperktheid wel comfortabel voelt. Waardoor het zoeken naar ruimte en licht juist onveilig en spannend kan voelen. Onbekend terrein waarvan je niet weet of je er klaar voor bent, of je tegen de omstandigheden kunt die je tegenkomt en die nog onbekend zijn. Misschien zijn die omstandigheden wel nog zwaarder dan de beperkingen die je nu ervaart onder de grond, in stabiele temperaturen, omhuld door een dikke laag aarde. 

Dan is er toch wel heel veel moed voor nodig om als eerste van al jouw soortgenoten de vertrouwde omgeving te verlaten en het grote onbekende te trotseren. Je innerlijke kracht te vinden om je te ontworstelen aan de omgeving die er van alles aan doet om jou klein te houden. Je moet sterk zijn en je eigen angsten trotseren. Kunnen en durven vertrouwen dat wat je ook op jouw pad tegenkomt je aan zult kunnen. 

Als ik je dan weer zie, bekruipt mij een gevoel van bewondering. Ondanks dat je je kopje niet fier omhoog steekt, zie ik jouw schoonheid gekust door de eerste warme zonnestralen. Hoe jij als prachtige witte dame aan de wereld durft te tonen en aan ons vertelt: de lente is begonnen. De moed die jij laat zien, geeft hoop en biedt perspectief. Als jij het aandurft, volgen er al snel meer.  De natuur mag ontwaken. Het is tijd voor een nieuw begin! Een nieuw begin waar zovelen op gewacht hebben, maar jij hebt het zelf gedaan.

 

Cursus professionele moed

Vanaf september organiseren Sietske Dijkstra, Hameeda Lakho en ik de cursus Echte verandering; Professionele en persoonlijke moed onmisbaar mij de aanpak van huiselijk geweld.

Door zelf moedig te zijn als professional draag je  dit ook over op de gezinnen met wie je werkt.
Om duurzaam geweld te stoppen heb je de moed nodig om zowel slachtoffer- als daderschap in de ogen te zien en beide niet te verdoezelen of te vergoelijken.

Durf als professional imperfect te zijn. Stap uit de comfortzone, bedenk hoe je de cliënt kunt helpen en durf daarbij je eigen ervaringen in te zetten.

Lukt het je om echt dienstbaar te zijn aan de gezinnen en niet alleen aan de eigen organisatorische processen en jezelf?

Hoe kunt u  de zelfversterkende negatieve effecten na geweld ombuigen naar positieve verandering en herstel?

Echte verandering is mogelijk als we zelf ook de moed hebben om te veranderen. Daarom bundelen wij – Hameeda Lakho, Kirsten Regtop en Sietske Dijkstra- onze krachten rond ervaringsdeskundigheid, praktijkkennis, onderzoek en reflectie en herstelondersteunende zorg in dit bijzondere aanbod waarin we het zoeklicht plaatsen op het onderzoeken en versterken van onze persoonlijke en professionele moed.

Hameeda Lakho
Sietske Dijkstra 

Doel

Het versterken van competenties van medewerkers in tal van instellingen bij de Aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties door gezamenlijk van en met elkaar te leren.
Duurzame verandering teweegbrengen in het stoppen van geweld door competenties en handelingsrepertoire mbt het maken van contact met cliënten te versterken door onder andere de professionele en persoonlijke moed die daarbij nodig is te onderzoeken.
Een betere samenwerking in de keten door het realiseren van structurele verandering in het werken aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld

Voor wie

Sociale professionals uit jeugdzorg, Veilig Thuis, wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming, politie, gedragsdeskundigen, schoolmaatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen, reclasseringswerkers, slachtofferhulp en anderen die te maken hebben met de aanpak van huiselijk geweld en het signaleren daarvan. We zetten de ervaringen van de deelnemers actief in om te leren in en van de keten.

Meer weten?

Download hier de flyer met meer informatie of neem contact op met: info@kirstenregtop.com

download de flyer

 

Gastblog Marike van Gemert: signaleren is iets anders dan bewijzen


‘Wat leuk!’ zei Marike van Gemert van de Academie Praten met Kinderen, toen ik haar vroeg of zij een gastblog wilde tijdens de Maand van de Meldcode. Zij had daar direct al een idee over.

Marike zegt: Ik geloof dat je een wezenlijk verschil kunt maken als je een kind de gelegenheid geeft om zijn verhaal te doen. Met haar Academie Praten met Kinderen traint ze jaarlijks vele professionals om met kinderen het gesprek aan te gaan. Ook door haar blogs raakt ze vele professionals. En dat is iets wat ik graag ook tijdens de Maand van de Meldcode wil realiseren! Daarom deze keer haar gastblog op mijn site, waarbij ik uiteraard dankbaar ben dat zij wederom haar medewerking heeft verleent. Lezen jullie mee?

signaleren is iets anders dan bewijzen

Tijdens trainingen zeg ik vaak: ‘Als je niet bij de politie werkt, hoef je niet op zoek naar bewijs’. Het is namelijk een valkuil om in gesprekken met kinderen over kindermishandeling al teveel te speuren naar bevestiging van je vermoedens, in de hoop dat je daarmee genoeg in handen hebt om de volgende stap te nemen.

Het goeie nieuws is: er is geen bewijs nodig voordat je stappen kunt nemen. ‘Speuren’ is bovendien doorgaans niet goed voor het gesprek: het maakt je sturend én je bent meer bezig met ‘bewijzen’ van wat je vermoedt, dan met het opbouwen en houden van contact met het kind.

Als je signalen verheldert, is je doel om beter in beeld te krijgen hoe het met dit kind gaat en of jouw zorgen aanleiding moeten zijn voor het inzetten van de Meldcode of aanscherpen van het veiligheidsplan. Signaleren is dus iets anders dan zoeken naar bewijs. Deze tips geven je handvatten voor een gesprek waarin je signalen wilt verhelderen:

  • Marike van Gemert
    Foto: Madeleine Sars

    Vraag naar dagelijkse routines. Die geven veel informatie over de gang van zaken in een gezin. Hoe verloopt de opstart van de dag? Wie zorgt er voor lunch, fruit en avondeten? Hoe gaat het als het kind weer thuiskomt uit school? Hoe zijn de avond en de nacht? Hoe slaapt het kind?

  • Vraag naar de beleving van het kind. Hoe vindt het kind het om elke dag zelf op te moeten staan en naar bed te gaan? Hoe voelt het zich als er ’s nachts geschreeuw is beneden? Wat doet het kind dan meestal? Hoe gaat het met hem nu het dit aan jou heeft verteld?
  • Vraag door op nare én leuke dingen. Hoe gaat het als er ruzie is? Wat gebeurt er nog meer dat niet leuk is? Wat is het ergst? Hoe gaat het als het gezellig is? Wanneer is het gezellig? Bij wie voelt het kind zich veilig?
  • Vraag wat het kind het liefste wil. Hoe zou het kind zijn situatie het liefst zien? Wat zou het opleveren als dat werkelijkheid wordt? Wat gaat er nu niet goed? Wat denkt het kind dat er moet gebeuren? Wat zou het kind willen dat jij voor hem doet?
  • Vraag dóór op wat het kind vertelt, maar onderwerp het kind niet aan een kruisverhoor. Het belangrijkste dat je doet is luisteren.

Bij signaleren geldt: het kind is nooit je enige informatiebron. Je hoeft dus niet alle informatie uit het kind zelf te krijgen. Ook  hoef je het niet allemaal in je eentje te doen. Concrete signalen van kindermishandeling zijn op zichzelf al genoeg aanleiding om in overleg te gaan met je collega, met Veilig Thuis of de gezinsvoogd.

Welke vragen stel jij als je signalen wilt verhelderen? Leuk als je ze hieronder deelt!

Marike geeft met regelmaat trainingen. De eerstvolgende Introductie workshop Praten met kinderen over kindermishandeling is op dinsdag 21 november. Neem een kijkje voor meer informatie en aanmelden via deze link: Introductie workshop Praten met kinderen over kindermishandeling 
 p.s. Wil je de bijdrage van Marike van Gemert tijdens de Maand van de Meldcode teruglezen? Dat kan hier: Stap 3: Het gesprek met de cliënt

Nieuwe workshop: Huiselijk geweld; je eigen perspectief


In 2015 heb ik Ellen ontmoet. Tijdens een minisymposium georganiseerd bij mijn afscheid bij de Utrechtse Buurtteam Organisatie Sociaal over het werken met Huiselijk Geweld heeft Ellen haar ervaringen als slachtoffer van partnergeweld gedeeld met meer dan 100 hulpverleners. Die presentatie heeft indruk gemaakt.

Toen ik in januari 2017 bekend maakte dat ik met mijn eigen bedrijf gestart was heeft Ellen me benaderd met de vraag om eens samen een workshop te gaan ontwikkelen. Onder indruk van de daadkracht van Ellen en het feit dat er een leuke klik was hebben gemaakt dat er al snel een eerste afspraak volgde.

Nu is het zover, de eerste gezamenlijke workshop is klaar om uitgevoerd te gaan worden. Vanuit passie voor het vak, de cliënten en de noodzaak van het doorbreken van het nog steeds heersende taboe op huiselijk geweld kunnen we wel zeggen dat we een unieke workshop ontwikkeld hebben.

Huiselijk geweld; je eigen perspectief

De ervaringen en zoektochten naar het omgaan met de eigen positie binnen de hulpverlening vanuit cliënt en vanuit hulpverlenersperspectief komen samen in deze unieke workshop. Dit laat jou ervaren hoe jij je eigen perspectief kunt vormen en niet meer richtingloos hoeft te volgen. Welke inzichten en handvatten daadwerkelijk helpend zijn. Hoe je de machteloosheid, de moedeloosheid en de frustratie niet langer leidend hoeft te laten zijn, maar dat je je eigen krachtige positie kunt kiezen. Waardoor je écht een verschil kunt maken.

Deze workshop is vanaf nu voor jouw team of organisatie beschikbaar. Of misschien organiseer je een evenement waar deze workshop een mooie aanvulling is op het programma.

Info en tarief:

De workshop duurt 3 uur en is desgewenst verder op maat aan te passen. De kosten bedragen 450 euro ex. BTW en bijkomende reiskosten. Meer informatie via de link op mijn site: Huiselijk Geweld; je eigen perspectief 

 

Facebook Live: maandag 1 mei 20.30 uur

Afgelopen maandag 1 mei hebben Ellen en ik een heel bijzondere Facebook LIVE gedaan. In deze FacebookLIVE vertelt Ellen zeer openhartig over haar eigen ervaringen met huiselijk geweld en hulpverlening die zij daarbij heeft gehad. Ook gaan we in op kijkersvragen en vertellen meer over onze workshop. Kijk op de link hieronder om terug te kijken!

Mocht jemeer willen lezen over het werk wat Ellen doet? Check dan even haar website via: huiselijkgeweldverwerken.nl