Spreker

Organiseer je een congres, symposium of evenement en zoek je een verrassende spreker? Wil jij met een maatschappelijk thema als huiselijk geweld jouw deelnemers willen inspireren? Wil je weten of dit thema aan kan sluiten bij jouw doelgroep? Lees dan hier meer over de mogelijkheden.

 

 

Als je een evenement of congres organiseert dan wil je graag iets realiseren. Je wil dat het publiek geïnspireerd raakt of in actie gaat komen, of zich bewust wordt van iets. In ieder geval wil je dat zij naar huis gaan met een goed gevoel over jouw evenement.

Als het publiek zo naar huis toe gaat, én daarbij ook nog in actie wil komen bij vermoedens van huiselijk geweld, dan is mijn missie geslaagd.

Huiselijk geweld is iets waar je altijd mee te maken kunt hebben. In een bedrijf met 1000 medewerkers, zitten gemiddeld 50 medewerkers die te maken hebben met fysiek of seksueel geweld. Dat maakt jou als werkgever ook directe omstander. Maar ook heb je er in je directe omgeving mee te maken. In een rijtje van 16 woningen is gemiddeld bij 1 gezin of bij 1 (echt)paar sprake van partnergeweld.

Met mijn bedrijf wil ik bereiken dat mensen die zich in een huiselijk geweld situatie bevinden zich sneller en meer gesteund voelen. Waardoor zij eerder in staat zijn hulp te vragen en te aanvaarden, waardoor huiselijk geweld eerder gestopt kan worden.

Hoe mooi zou het zijn als je door dit onderwerp te agenderen met jouw organisatie ook een verschil kunt maken in het stoppen van huiselijk geweld?

Ik ontwikkelde het drie muren model. Een model aan hand waarvan een moeilijk thema als huiselijk geweld bespreekbaar gemaakt kan worden op een manier die recht wil doen aan een vermoedelijk slachtoffer of een vermoedelijke pleger. Een model wat direct toepasbaar is. En waardoor je dus ook direct de ervaring krijgt dat ook jij iets kunt doen om huiselijk geweld te stoppen.

 

Wist je dat…

  • Uit onderzoek blijkt dat mensen in huiselijk geweld situaties veel vaker een naaste, zoals een collega, vriend, vriendin of familielid  in vertrouwen nemen dan een professional?
  • Omstanders zoals collega’s, buren, professionals worstelen met grote zorgen, maar het idee hebben te weinig invloed te hebben?
  • Slachtoffers van huiselijk geweld zich vaak niet gesteund voelen door hun directe omgeving?
  • Zij daardoor het gevoel houden er alleen voor te staan en het geweld langer doorgaat?
  • De lange termijn gevolgen van huiselijk geweld enorm zijn? Zoals gezondheidsklachten, verslavingsproblematiek, armoedeval?
  • De korte termijn gevolgen ook niet mals zijn? Ziekteverzuim, verwondingen (fysiek en psychisch), ziektekosten, isolement, ziektekosten, schulden…

Hulp vragen is enorm lastig voor betrokkenen, hulp aanvaarden is nog ingewikkelder.

Alle zorg rond huiselijk geweld is geïnstitutionaliseerd. Omdat het zo’n groot taboe is, wil je graag met iemand bellen of praten die weet waar je het over hebt, die er voor geleerd heeft. Ook vanwege de risico’s die er soms mee gepaard gaan, is het prettig dat je een professional kan raadplegen. Maar eigenlijk heeft iemand die in een huiselijk geweld situatie zit er vooral wat aan als ze er met je over kunnen praten en ze zich gesteund voelen.

Als de eerste keer dat iemand deelt over het leed achter de voordeur een positieve ervaring is, kan je de tijd die nodig is om huiselijk geweld te stoppen, enorm beïnvloeden.

Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan.

Je kunt angst voelen voor agressie, bang om de relatie met de persoon te verliezen en bang dat wat je doet zinloos is.

Deze angst staat in de weg van het maken van ècht contact en vertrouwen. En juist dat is wat een enorm verschil kan maken voor slachtoffers van huiselijk geweld. Hoe mooi zou het zijn als je daar een bijdrage aan kunt leveren.

Ik wil dat mensen die zich in een huiselijk geweld situatie bevinden zich sneller gesteund voelen, zodat de weg naar een geweldloze toekomst minder obstakels kent. En wil dat jij als omstander, of je nu professional, buur, familie of werkgever bent, hen daarbij gaat ondersteunen. Ik wil jou daarbij helpen, zodat:

Je sneller je zorgen durft uit te spreken

Je dit op een manier doet die steunend is

Je explicieter kunt laten merken dat iemand het waard is

En je dit langer vol kunt houden.

 

Er staan nu nog drie onzichtbare muren tussen jou en het vermoedelijke slachtoffer van huiselijk geweld in. Deze drie muren kunnen afgebroken worden. Daar wil ik jouw publiek mee inspireren, zodat zij, ondanks dat het zo’n zwaar onderwerp is, met een goed gevoel naar huis gaan.

Wil je dit realiseren op jouw congres of evenement? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via het contactformulier of stuur mij een e-mail via info@kirstenregtop.com zodat we kunnen kijken of ik daarin iets voor jou kan betekenen.

 

Andere onderwerpen waarover ik spreek:

Samenwerking in teams en in de keten

Aangaan van moeilijk gesprekken

Depressie in de puberteit