Welke drie dingen het afwegen van de veiligheid in een gezin ingewikkeld maken

Wanneer je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling volgt dan kom je op een gegeven moment bij het punt dat je de veiligheid in het gezin of huishouden gaat afwegen. Stap 4 van de Meldcode. 

En dat je een besluit gaat nemen: Melden ja of nee. 

Vooral wanneer je langer betrokken bent dan kan dit een enorm heet hangijzer worden. Want waar doe je goed aan? Zowel aan niet melden als aan wel melden zijn gevolgen verbonden. En er zijn nog veel meer dingen van invloed op het besluit wat je neemt. 

In deze blog neem ik je mee in drie punten die het besluit nemen lastiger kunnen maken. En op welke manier je de ergste ingewikkeldheid er af haalt, zowel voor jezelf als voor je cliënt. Op welk besluit je ook uitkomt. Lees je mee? 

Wat voor gevolgen heeft het doen van een melding voor het proces?

Deze vraag kan in je opkomen op het moment dat je een melding wil gaan doen. Je zit misschien midden in de hulp en er heeft een incident plaatsgevonden waarvan de impact op de veiligheid van (één van) de gezinsleden groot is. 

Je beroepsnorm zegt dat je wel zou moeten gaan melden. Er is bijvoorbeeld sprake van voortdurende incidenten (structurele onveiligheid). 

Maar wanneer je dit met cliënten zou moeten bespreken kan je de gevolgen voor het hulpverleningsproces mogelijk niet goed overzien. 

Welke gevolgen heeft het doen van een melding voor je vertrouwensrelatie

Het wordt gevoelsmatig steeds ingewikkelder een melding te doen als je langer betrokken bent. Zeker als je veel hebt moeten investeren in het opbouwen van een werkrelatie. 

Wanneer je dan zou gaan melden, kan dit op scherp komen te staan. Je bent je hiermee heel erg bewust van de impact die het doen van een melding kan hebben op een gezin. 

En zouden zij jou naderhand nog wel vertrouwen? En open zijn over eventuele nieuwe incidenten? 

Twijfel over de onderbouwing van de melding

“Maar ze willen het beste voor hun kind en staan open voor de hulp”. Is een veelgehoorde opmerking wanneer ik het met mijn deelnemers aan trainingen heb over het afwegen van de veiligheid. 

Ik denk dat het een heel goede uitgangspositie is om er vanuit te gaan dat de meeste ouders het beste voor hun kinderen willen. En dat zij hun kinderen ook het beste kennen. Ook in de partnerrelatie wanneer het gaat om partnergeweld kan je merken dat beide partners het beste willen voor de ander. 

Op dit moment ben je de veiligheid aan het afwegen aan de hand van de intenties die er, volgens jouw interpretatie, onder het gedrag liggen. 

Het meewegen van de goede intenties maakt het doen van een afweging op de veiligheid diffuus. 

Hoe dan wel?

Er zijn natuurlijk nog meer elementen van invloed op jou wanneer je de veiligheid wil afwegen. Dit zijn slechts drie voorbeelden hoe dit voor je zou kunnen werken. 

Drie elementen die het er ingewikkeld maken voor je. Hoe dan wel? 

Allereerst is het belangrijk je te realiseren dat je deze afwegingen niet alleen hoeft te maken. En dat je daarbij hulp kan vragen van je aandachtfsunctionaris of van Veilig Thuis. 

Een melding mag onderdeel worden van het proces

Melden is een grote stap en wordt vaak gezien als een eindpunt. Wanneer je het ziet als onderdeel van het hulpverleningsproces krijgt dit al een andere lading. 

De afweging is immers: Moet ik melden ja of nee. Gevolgd door: en kan ik nog hulp blijven bieden of organiseren? 

Deze tweede vraag neem je mee in het maken van deze stap. Hoe kan je het mogelijk maken dat een melding (of juist niet) onderdeel wordt van jouw proces met je cliënten om samen te werken aan een veiliger thuissituatie? 

Als je deze vraag ook beantwoord geeft dit ook veel inzichten in hoe je het met je cliënten zou kunnen bespreken. Het zal mogelijk ingewikkeld blijven, maar het kan wel helpen als je je hier stevig over voelt. 

Een melding als onderdeel van je werkrelatie

Als een melding uit de lucht komt vallen voor je cliënten, dan is de vraag of je werkrelatie ooit zo goed is geweest als je dacht. Of hij is juist zo goed dat je de impact van een melding enorm goed kunt voorstellen voor de betrokkenen. 

Naast de cliënten blijven staan. En communiceren over de melding als onderdeel van het samenwerken aan veiligheid in het gezin of huishouden is daarbij ondersteunend. Je vraagt extra expertise van Veilig Thuis omdat bij acute of structurele onveiligheid het belangrijk is dat je niks over het hoofd ziet en zij daarin mee kunnen denken. 

Scheid intenties van gedrag

Als je de intenties als uitgangspunt blijft nemen is dat heel erg goed voor je werkrelatie. Wanneer je echter het onveilige gedrag wat je signaleert, of het nu gaat om fysiek, geestelijk of seksueel geweld gaat, laat voor wat het is, dan mis je een belangrijke aansluiting met je gezin. 

Als je het lastig vindt om dit te doen is het heel verstandig een advies te vragen aan een collega die deze twee van elkaar met jou gaat scheiden. 

Bijvoorbeeld een moeder die haar kinderen slaat om ze te corrigeren kan de intentie hebben haar kinderen tot keurige mensen op te voeden. De intentie is goed, het gedrag is verkeerd. (Hoe je in deze specifieke situatie zou kunnen handelen lees je in mijn blog van vorige week

Een partner die haar vriend controleert en niet meer wil dat hij zonder haar de deur uitgaat. Kan de intentie hebben om de relatie goed te houden, maar de wijze waarop…. De intentie is goed, het gedrag is verkeerd. 

Als er iedere keer kinderen of volwassenen getroffen worden door nieuwe incidenten, dan moet er immers iets veranderen in hun gedrag. Intenties kan je niet veranderen en zijn vaak wel goed, over gedrag kan je het wel hebben. 

Lees bijvoorbeeld eens dit artikel van Alice van der Pas eens: Goede bedoelingen, fout gedrag. 

Je bent een voorbijganger

Ondanks dat je langere tijd betrokken bent bij een gezin, blijf je als hulpverlener vaak een voorbijganger. Als al het werk wat je gestoken hebt in het realiseren van een veiligheidsplan niet vastgelegd wordt of overgedragen, dan verdwijnt soms ook al het goede werk wat je cliënten verricht hebt. 

Veilig Thuis is nu het meldpunt voor alle situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling om ook dat te voorkomen. Daar hebben je cliënten heel veel baat bij als zij willen dat de situatie verbeterd. Ook als zij niet weten hoe. 

Het samenwerken aan veiligheid is vaker ingewikkeld dan makkelijk. En ook het afwegen van de veiligheid niet. Maar oefening baart kunst. En hoe helderder jij hebt waar de (on)veiligheid in zit, hoe beter jij je cliënten kan helpen. En daar is echt niet altijd een melding bij Veilig Thuis voor nodig. Als je er maar goed over nadenkt en het vooral niet alleen doet. 

Maand van de Meldcode 2021

Deze blog is de vierde uit serie Maand van de Meldcode van 2021. Elk jaar staat de maand oktober in het teken van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ben je aandachtsfunctionaris? Dan kan je dit ook doen met je team. Elk jaar een maand of een week in het teken van de Meldcode. 

In het online TOP-traject voor aandachtsfunctionarissen leer je hier meer over. Tijdens het webinar: In 3 stappen succes, laat ik je alvast drie stappen zien die je kan zetten om je collega’s aan de slag te zetten met hun professionele handelen bij vermoedens van huiselijk geweld.  En vertel ik je meer over hoe het Online TOP-Traject daarbij ondersteunend is. 

Hieronder zie je de eerstvolgende webinar data. Ik zie je heel graag daar! 

Deel deze blog met iemand die hem ook moet lezen

Facebook
Twitter
LinkedIn

In 3 stappen succes als aandachtsfunctionaris

In dit webinar deel ik niet alleen 3 stappen hoe je  aandachtsfunctionaris meer plezier uit je functie haalt en positief effect bij je collega’s teweeg brengt. Ik deel cadeaus uit aan de deelnemers.  

Maar eerst de inhoud, wat kan je verwachten? 

In dit webinar deel ik het stappenplan wat ervoor zorgt dat je meer overzicht krijgt over wat doet én hoe het veel minder hap snap gaat voelen. 

  1. Welke keuzes je kan maken om krachtig zichtbaar te worden
  2. Van onbekend maakt onbemind naar een aandachtsfunctionaris waar je collega’s meer van willen weten. 
  3. Tips en tools om met impact te communiceren (zodat ze wél in actie gaan komen) 

Deelname is gratis. Dus meld je aan om dit webinar te volgen. 

Woensdag 27 oktober 20.30 uur