Hoe een patroon van intieme terreur voor buikpijn zorgt

Als je te maken hebt met complexe casuïstiek dan ken je het misschien wel dat je soms met buikpijn aan het werk bent. Stel je voor dat je te maken hebt met een gezin waarbij veel sprake is van manipulaties, agressie en onderhuidse spanningen. “Nee als jij nou eens iets deed, dan zou ik…” Of je het gevoel hebt nooit iets goed te kunnen doen. Omdat je direct weer de bal teruggekaatst krijgt: “Jij bent toch de deskundige..?”

Of je ziet wel de signalen dat kinderen verwaarloosd worden, vader of moeder geen aandacht voor ze hebben. En het er volgens de ‘norm’ goed genoeg zou kunnen gaan. Maar je geen echte ingang krijgt omdat je het idee krijgt dat zodra je de deur uitgaat het allemaal weer naast zich neergelegd wordt. 

Dan kan je soms het gevoel hebben geen goed werk te kunnen leveren. 

 

Veel geweld blijft onbesproken

Geweld bespreekbaar maken blijft enorm ingewikkeld. Je weet soms misschien niet wat je waarneemt ook echt een vorm van huiselijk geweld zou kunnen zijn. Of je weet het eigenlijk wel, maar je kan het niet zo goed verwoorden. 

Dat is een enorme uitdaging waar je voor kan komen te staan. Want de situatie blijft zoals het is en er lijkt geen verandering in te kunnen komen. 

Het ene geweld is het andere niet

Elke vorm van geweld is een vorm van geweld. Maar het vergt moed om de samenhang en de dynamiek te kunnen zien. De juiste vragen weten te stellen om dit te doorgronden. En daarna ook stevig door te kunnen pakken. 

Intieme terreur wordt te weinig herkend als geweldspatroon

Het geweldspatroon van intieme terreur is nog lang niet altijd bekend. Daarnaast spelen ook andere visies op (het ontstaan van) geweld van bijvoorbeeld andere collega’s een rol. 

Toch is het enorm belangrijk dat je dit geweldspatroon weet te herkennen, omdat juist blijkt dat bij dit patroon een andere aanpak noodzakelijk is. 

En juist dit patroon vaak onbewust een belangrijke oorzaak van jouw buikpijn kan zijn. 

Twee misvattingen over Intieme terreur

Intieme terreur komt niet alleen voor bij hoog opgeleiden. Ook bij mensen met een praktische of geen opleiding komt deze vorm van geweld voor. Maar wordt deze vaak gezien als ‘het is nou eenmaal het aangeleerde gedrag’. 

Ook bij deze eenzijdige vorm van geweld wordt door beide partners (of ouders/kinderen), geweld gebruikt. Alleen is het doel van het gebruik van de agressie verschillend van een slachtoffer dan van een pleger. 

Lees meer over deze vorm van geweld of volg het webinar

Lees meer over dit geweldspatroon, bijvoorbeeld in het werk van Sietske Dijkstra: ‘Hoe herken en doorzie je een instrumenteel geweldspatroon?‘. 

Of waarom het geweldspatroon als aparte gezinsprofiel genoemd wordt in ‘Kwestie van een lange adem‘ het onderzoek van Verwey Jonker, waar ik wel vaker naar verwijs. 

Door er meer over te weten te komen, zal je vaker begrijpen waarom je met buikpijn in een casus aan het werk bent. En daardoor zal je steviger in staat zijn actie te ondernemen, als je daarbij de juiste deskundigheid weet in te schakelen om je daarbij te ondersteunen. 

In het webinar: Geweldspatronen; Zie jij wat ik zie? Vertel ik je ook meer over dit geweldspatroon, en ook de andere drie geweldspatronen (Johnson, 2008) die er zijn bij huiselijk geweld. Hoe je ze herkent en hoe je een geweldsanalyse kan maken om onder andere dit patroon vast te stellen. 

Het webinar vind plaats op dinsdag 7 september om 15.00 uur. En is geaccrediteerd door het SKJ met 1,5 punt. Meer informatie over het webinar, hoe je je kan aanmelden en de kosten vind je onder deze blog.  

Deel deze blog met iemand die hem ook moet lezen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geweldspatronen, zie jij wat ik zie?

Het is de nachtmerrie van elke hulpverlener: een moord binnen een gezin. Toch gebeurt het. En dan is het de vraag: kan je iets doen om dit te voorkomen?

Een van de geweldspatronen die vaak voorafgaat aan een gezins- of (ex-)partnermoord is het patroon van dwingende controle. Psychisch geweld. Daarom is het belangrijk dat dit patroon vroegtijdig herkend wordt. In het webinar Geweldspatronen; zie jij wat ik zie? Leer je de verschillende patronen kennen en hoe je ze zou kunnen herkennen. En nog meer:

  • Wie doet wat eigenlijk bij wie? En wat zegt dat over het geweld wat plaats vindt? En over de directe veiligheid?
  • Welke geweldspatronen zijn er te onderscheiden? En welke indicaties zijn er die duiden op een specifiek patroon?
  • In welke valkuilen kan je lopen bij het onderzoeken van geweldspatronen?
  • Welke vragen kan je stellen om een onderbouwde hypothese op te stellen?

Je wordt meegenomen in een interactief programma waarin je zelf ook aan de slag gaat met diverse kleine opdrachten en vragen.

Dit webinar is geaccrediteerd door het SKJ met 1,5 punt. 

Deelname bedraagt 50,- (ex BTW). 

Bekijk hier wanneer het eerstvolgende webinar gepland staat