Tijdelijk Huisverbod: 5 vragen, 5 antwoorden

Stel je wordt gebeld dat er bij jouw cliënt een Tijdelijk Huisverbod is opgelegd aan één van de volwassenen. Zeker als je dit nog niet eerder aan de hand hebt gehad, gaan direct de alarmbellen af. Hoe werkt dit? Wat betekent dit? Welke regels gelden er? Praktische vragen waarbij je waarschijnlijk geen tijd hebt om deze zelf uit te moeten zoeken. Daarom in deze blog 5 antwoorden op 5 van die vragen.
Aan wie wordt het Tijdelijk Huisverbod opgelegd? Het Tijdelijk Huisverbod wordt opgelegd aan het hele gezin. Één van de gezinsleden mag gedurende 10 dagen niet meer in huis komen en geen contact hebben met de andere gezinsleden. Dat betekent echter ook dat de mensen die achterblijven ook geen contact mogen zoeken met de uithuisgeplaatste persoon. Scan 11Wie legt een Tijdelijk Huisverbod op? Het Tijdelijk Huisverbod valt onder het bestuursrecht. De Burgemeester is degene die eindverantwoordelijk is in dit besluit. De Burgemeester komt in Utrecht niet zelf op bezoek. Hij heeft deze taak gedelegeerd aan Hulpofficieren van Justitie. Zij verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn een besluit te nemen (o.a. risico-taxatie). Wanneer een Tijdelijk Huisverbod gerechtvaardigd is en passende maatregel lijkt, zal deze opgelegd kunnen worden. Wat gebeurt er als een Tijdelijk Huisverbod overtreden wordt? Als een huisverbod overtreden wordt, kom je in het strafrecht terecht omdat de betrokkenen in overtreding zijn. Wanneer dit gebeurt kan besloten worden tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. Dan kan er uiteindelijk een vrijheidsstraf (gevangenisstraf) opgelegd worden. Waarom een Tijdelijk Huisverbod? Een Tijdelijk Huisverbod wordt opgelegd wanneer veiligheid in het gezin ernstig bedreigd wordt. Achterliggende gedachte is dat de betrokkenen een time-out nemen en begeleiding krijgen bij het creëren van een veilige situatie. Deze time-out kan de cliënten helpen stil te staan bij wat zij echt willen met hun relatie. Willen zij die verbreken, of willen zij samen werken (vaak met hulp) aan een veilige situatie. Voor afloop van het Tijdelijk Huisverbod komen de betrokkenen (indien mogelijk) samen in een zorgoverleg met hulpverleners. Wat kan jij als Sociaal werker tijdens een Tijdelijk Huisverbod? Een Tijdelijk  Huisverbod is een heel ingrijpende maatregel voor alle betrokkenen. Vaak spelen er veel vragen en vertwijfeling bij cliënten. Soms willen zij de maatregel niet, of spelen zorgen over de verblijfplaats van de uithuisgeplaatste een grote rol. Als Sociaal werker heb jij de mogelijkheid om mensen bij allerhande vragen te begeleiden. Daarnaast ondersteun je hen bij de vraag, “Hoe wil ik verder na afloop van het Tijdelijk Huisverbod?” Vaak geven mensen aan het begin van een Tijdelijk Huisverbod aan dat zij uit elkaar willen. Sta er niet raar van te kijken als dit nog gedurende het Tijdelijk Huisverbod  kan veranderen. Hoe daarmee om te gaan? Dat lees je in dit eerdere blog over vooroordelen. Welke vragen heb jij over het Tijdelijk Huisverbod? Reageer hieronder, en ik kijk of ik ze kan beantwoorden.  

Deel deze blog met iemand die hem ook moet lezen

Facebook
Twitter
LinkedIn