Vooroordeel 2: Mannen zijn geen slachtoffers van Huiselijk Geweld

Na wat polsen in mijn omgeving, was ik er uit. Mannelijke slachtoffers van Huiselijk Geweld, het is niet alleen een taboe, er is ook veel onwetendheid. Reacties die ik kreeg op mijn navragen… “Maar mannen zijn toch veel sterker dan vrouwen? Ik kan me er niks bij voorstellen.” En soms zelfs wat gnuivend gelach. Daar schrok ik best wel van.  Ik had niet verwacht dat er nog steeds zoveel vooroordelen bestaan over mannelijk slachtofferschap, ook onder professionals. Reden om er voor mij een blog aan te wijden in de serie: Vooroordelen.

Titel blad Magazine Mannenopvang
Titel blad Magazine Mannenopvang

 

Mannelijke slachtoffers? Ik kan me er niks bij voorstellen…
Nou de cijfers liegen er niet om. Sinds 2010 hebben er zo’n 700 mannen aangeklopt bij de vier organisaties in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Deze organisaties hebben een start gemaakt met het specifiek organiseren van opvang en hulp aan mannelijke slachtoffers van Huiselijk Geweld. Volgens het Tijdschrift Mannenopvang, wordt geschat dat jaarlijks zo’n 80000 mannen slachtoffer zijn van Huiselijk Geweld. Mannen hebben nog meer dan vrouwen te maken met vooroordelen. Wanneer zij bijvoorbeeld hulp zoeken, wordt er vaker getwijfeld aan hun verklaring.

Maar mannen zijn toch sterker dan vrouwen?
Heeft slachtofferschap te maken met kracht? In mijn ogen zijn slachtoffers soms de meest krachtige mensen. Jarenlang houden zij het vol in een haast onhoudbare situatie. Alles om het voor zichzelf of voor anderen (zoals bijvoorbeeld hun kinderen) niet erger te maken. Het is regelmatig voorgekomen dat mannen onder druk worden gezet via hun kinderen. Dit zijn krachtige manipulatie middelen voor een vrouw. Wanneer een vrouw het bloed onder de nagels van een man vandaan heeft gehaald en een man een keer fysiek reageert, heeft een vrouw nog meer middelen in handen. Een man zit dan ook soms nog  meer klem dan een vrouw.

SAMSUNG CSCWat je er nog meer niet bij voor kan stellen…
Heb je ook wel eens bij stilgestaan dat mannen ook in een man/man relatie slachtoffer kunnen zijn? Of wanneer bekend wordt dat zij homoseksueel zijn, slachtoffer worden van geweld in de eigen familiekring? Helaas is homoacceptatie nog geen gemeengoed. En dan heb ik het niet alleen over islamitische gezinnen (ook al zo’n vooroordeel), in christelijke of conservatieve gezinnen kunnen jongens eveneens belaagd en vaak zelfs compleet in elkaar geslagen worden vanwege hun geaardheid.

Wat wordt er gedaan om dit vooroordeel in een ander daglicht te plaatsen?
Hoewel het soms de zaak niet makkelijker maakt, wordt er bewust voor gekozen niet altijd aan te geven of er een slachtoffer is in een casus. Naast dat dit soms niet duidelijk is, maakt dit het benaderen van beide betrokkenen mogelijk. De benadering is hierdoor voor beiden hetzelfde. Alleen de uitkomst kan anders zijn: Is het een cliënt die hulp wil bij het verwerken van het eigen slachtofferschap? Of bij het in de hand krijgen van de eigen agressie? Dit zal pas blijken in het contact met de cliënt.

SAMSUNG CSCDaarnaast is er een mannenopvang bij Moviera in Utrecht gekomen. Alleen al het feit dat deze er is en er voorlichting wordt gegeven over mannelijk slachtofferschap, maakt een wereld van verschil.

Onlangs is de website: mannenmishandeling.nl online gegaan. Dit initiatief met een prachtig magazine, geeft nog veel meer info over dit vooroordeel. Als je meer wil weten kan ik je aanraden dit te lezen. De foto’s in deze blog zijn gemaakt van dit magazine, ook de cijfers zijn er aan ontleend.

Deel deze blog met iemand die hem ook moet lezen

Facebook
Twitter
LinkedIn