“Hoe verhoudt zich de verbeterde meldcode zich tot ons beroepsgeheim?” Dit vroeg een oud-collega mij toen zij een post over de verbeterde meldcode zag. Een vraag die bij mij is blijven hangen. Want hoewel samenwerking in ons vak nodig is, zeker waar het gaat over huiselijk geweld situaties, kan het natuurlijk heel goed dat je worstelt met het dilemma rond het je houden aan het beroepsgeheim en het doorbreken daarvan in het belang van je cliënt. Omdat het echter een te complexe en grote vraag is om in 1 blog te beantwoorden, kies ik ervoor om dit onderwerp over een wat langere tijd terug te laten komen en je steeds mee te nemen in een verschillend aspect hiervan. Een nieuwe blogserie dus: De verbeterde meldcode: dilemma’s uit de praktijk.

Deze keer: hoe zit het juridisch?

Hoewel ons beroepsgeheim vastgelegd is in de beroepscode voor sociaal werkers, is er niet 1 wet waarin dit is vastgesteld. De reden waarom er een beroepsgeheim is, is zodat het voor mensen makkelijker wordt om hulp te vragen. Wanneer je het immers met iemand moet hebben over de dingen die niet zo lekker gaan in je leven, je daar hulp bij wilt, dan is het wel heel waardevol als je weet dat iemand daar discreet mee omgaat. Dit geeft vertrouwen. (Janssen, L.,2018, blz 19)

Ons beroepsgeheim is volgens jurist Lydia Janssen (2018) terug te leiden naar verschillende wetten. In het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (art 8, algemene privacybepaling), Artikel 10 in de grondwet (bescherming persoonlijke levenssfeer van burgers) en artikel 272 van wetboek van Strafrecht (waarin beschreven staat dat schending van een beroepsgeheim strafbaar is). (Janssen, L.,2018, blz 21)

Het beroepsgeheim voor beroepskrachten in de jeugdzorg is vastgelegd in artikel 7.3.11 Jeugdwet (Janssen, L.,2018, blz 20)

De AVG

Privacy is een groot goed in onze samenleving en moet beschermd worden. Je wil niet dat de buurman weet waarvoor jij hulp krijgt. Jouw privacy is jouw eigendom. Dat is ook een van de redenen dat de AVG, hoewel nu vaak als obstakel gezien, opgesteld is. De AVG geeft in basis aan dat soms informatie uitwisseling en vastlegging nodig is voor een wettelijke taak, zoals het aanvragen van een uitkering, de gemeentelijke basisadministratie, de belastingdienst. De meer gevoelige informatie, daarvoor dient eerst toestemming gevraagd worden. Daarvoor moet je kunnen uitleggen waarom je bepaalde informatie vraagt, waar deze informatie wordt vastgelegd. En, als je die informatie moet delen in verband met de hulp die je verleent, dan mag alleen die informatie gedeeld worden die voor dat doel nodig is en met instemming van de betrokkenen.

De beroepscode

De beroepscode voor maatschappelijk werkers is glashelder; geheimhouding is zeer belangrijk is om de drempel naar de hulpverlening zo laag mogelijk te houden. Dit is afgeleid van de bepaling uit het wetboek voor Strafrecht (art272). Maar de beroepscode geeft tevens richting in hoe te handelen als er een dilemma als deze zich voordoet, namelijk om de wettelijke bepalingen die er gelden voor situaties van huiselijk geweld te volgen. En stelt dat de professional bij aangaan van contact met de cliënt en het bespreken van de situatie helder moet zijn over deze bepalingen in het contact. (Buitink, J, Beroepscode voor de maatschappelijk werker, blz 11-12).

De verbeterde Meldcode

Maar nu is de meldcode aangepast, verbeterd. Waar voorheen het dilemma wel of niet te melden vooral persoonlijke en organisatorische dilemma’s waren, wordt nu een maatschappelijke norm gesteld door jouw beroepsorganisatie. Nog altijd moet je zelf de afweging blijven maken, maar de afwegingskaders geven jouw richting wanneer je voor een dilemma als deze komt te staan.

Met andere woorden: volg altijd de stappen van de Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, pas het afwegingskader toe, maar vooral communiceer met jouw cliënt zodat deze weet waar hij/zij aan toe is.

Deze blog is de eerste blog uit een blogserie: De verbeterde meldcode: dilemma’s uit de praktijk

 

Informatie voor dit blog heb ik opgedaan uit het Basismodel Meldcode (versie 03-07-2017) , wetten.nl om de wetgeving na te slaan, Beroepscode voor de maatschappelijk werker, uitgave BPSW 2016 en De Kleine Gids, AVG, privacy en beroepsgeheim in het sociale domein, Lydia Janssen 2018.

Ben je op zoek naar een training over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Meld je dan aan en ontvang van mij een gratis E-Book aan: How one conversation can have an impact on stopping domestic violence.

Ja, ik wil het E Book ontvangen  

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.