Wanneer de alcohol de overhand krijgt…

Geweld vindt vaak plaats onder invloed van middelen. Grenzen vervagen, woorden worden anders verwerkt, het reactievermogen wordt aangetast. En als dan de politie betrokken wordt omdat iemand het geweld gemeld heeft, dan is de schaamte des te groter. Huiselijk geweld onder invloed van alcohol is misschien wel een van de lastigste zaken om aan te pakken. Want wat bespreek je eerst met je cliënt? Het geweld, het alcoholgebruik? En hoe kan je er dan mee omgaan als het alcoholgebruik wordt ontkend? En als je cliënten er dan wel aan toe zijn hun alcoholgebruik aan te pakken, waar kunnen ze dan terecht? 
SAMSUNG CSC   Wanneer er in een politiemelding wordt gesproken over het onder invloed van alcohol zijn van de betrokkenen, dan wil dat nog niet zeggen dat je te maken hebt met een verslaafde cliënt. Naast dat het een waarneming is, zou het ook nog zo kunnen zijn dat iemand normaal gesproken niet drinkt. Dat maakt het incident echter niet minder ernstig. In zo’n geval is het voor de cliënt alsnog goed om inzicht te krijgen in de effecten van het gebruik van alcohol op zijn of haar gedrag. Al zal mogelijk de schaamte over het gebeuren én het alcoholgebruik de bovenhand voeren. Frederik Ruijter van Victas is namens zijn organisatie betrokken bij Huiselijk Geweld zaken en ondersteunt zijn collega’s daarin. Hij heeft een aantal tips op een rijtje gezet die jou als werker handvatten kunnen geven bij de gespreksvoering.
  • Wees je er van bewust dat zowel het middelengebruik als het huiselijk geweld nog niet vast staat. Als je de melding met de cliënt bespreekt zal deze vaak het middelengebruik ontkennen of bagatelliseren. Ga daar op dat moment nog niet op in.
  • Bespreek met de cliënt dat het aangaan van een hulpverleningscontact ter ondersteuning is bedoeld, om de situatie te verbeteren. Dit kan ook samen met de betrokken partner.
  • Wanneer je de melding bespreekt, laat de cliënt hierop dan reageren. Wanneer het middelen gebruik wordt ontkend of gebagatelliseerd, geef dan aan dat het nooit het vertrouwen van de partner kan schaden, wel gesprekken hierover te voeren. Bij Victas kunnen ook urinecontroles uitgevoerd worden om het alcoholgebruik aan te tonen of uit te sluiten.
SAMSUNG CSC   Wanneer het middelengebruik niet wordt ontkend kan je de volgende argumenten aanvoeren om de cliënten te motiveren tot behandeling:
  1. kans op herhaling van een (huiselijk) geweldsincident wordt kleiner,
  2. verbetering van de relaties in de huiselijke sfeer
  3. de eigen lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en levensloop
  4. wanneer er aangifte is gedaan en er een rechtszitting gaat volgen, zal de rechter het meewegen in zijn beslissing wanneer cliënten zich openstellen voor behandeling.
Dit zijn slechts enkele tips, bij Victas kan je uiteraard nog veel meer informatie krijgen over middelengebruik, en ook de relatie met agressie en geweld. Wat zijn jouw ervaringen in situaties waarin alcoholgebruik speelt? Lukte het jou om cliënten te motiveren hun alcoholgebruik de baas te worden? Of inzicht te krijgen in de combinatie alcohol en agressie? Wil je meer tips over het in gesprek gaan met cliënten, dan ben je mogelijk ook geïnteresseerd in dit artikel over het vooroordeel dat uit elkaar gaan altijd de beste oplossing is. 

Deel deze blog met iemand die hem ook moet lezen

Facebook
Twitter
LinkedIn