Aruba heeft een meer systematische aanpak van huiselijk geweld nodig

Vorige week bracht ik een bliksembezoek aan Aruba. Uitgenodigd door de Fundacion Pa Hende Muhe den Difficultad (FHMD), de vrouwenopvang en ambulante hulpverlening bij huiselijk geweld. In de periode van 25 november tot 10 december besteden zij grote aandacht aan de Orange Days, internationale weken van geweld tegen vrouwen.

Op maandag 3 december vond het symposium: You are key plaats. Daarvoor was ik uitgenodigd en sprak ik de speech: Huiselijk geweld Dare to care. Ook gaf ik een workshop aan de aanwezige professionals.

Aruba is een tropische verrassing

Minister President Evelyn Wever Kroes spreekt de professionals toe
Minister President Evelyn Wever Croes spreekt de professionals toe

Niet alleen door de heerlijke temperaturen, de tropische vegetatie en het eten op het eiland waande ik mij in een waar paradijs. De toewijding, betrokkenheid van professionals en overheid met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld waren als een warme deken, waardoor mijn enthousiasme om van betekenis te kunnen zijn voor de Arubanen flink aangewakkerd is.

De minister President van Aruba sprak allereerst de professionals toe. Zij gaf aan dat het noodzaak is om de aanpak van huiselijk geweld door te ontwikkelen. Niet alleen, maar samen gaan zij aan de slag met een crisisplan sociaal om meer te kunnen doen bij ernstige zaken van huiselijk geweld.

De keerzijde

Dat de urgentie door de professionals en de sociaal werkers gevoeld wordt is helaas goed te verklaren. In een jaar tijd zijn er meerdere dodelijke slachtoffers te betreuren. Iets meer dan een jaar geleden kwamen twee broertjes om van 3 en 5 jaar, na stelselmatige mishandelingen. De moeder en stiefvader zijn daarvoor afgelopen september veroordeeld. (lees meer)

De roep om een Meldcode komt vanuit zowel professionals als overheid. Er wordt hard gewerkt door het parlement om deze wet in werking te krijgen, maar dit is tot op heden helaas nog niet gerealiseerd. Met grote belangstelling is dan ook geluisterd naar de informatie over de Meldcode die ik met de professionals gedeeld heb.

Systemische aanpak

Samen met Magaly en Maria van de FHMD op het symposium

Op Aruba is er een AMK waar signalen van kindermishandeling gemeld kunnen worden. (Bureau Sostenemi, dit staat voor: Ondersteun mij). Maar net zoals een aantal jaar geleden in Nederland ook het geval was, is er nog geen organisatie waar systemisch gekeken wordt naar geweldsproblematiek binnen het gezin. Dit zorgt er ook voor dat professionals die met kinderen werken te rade gaan bij bijvoorbeeld FHMD om daar tips te krijgen hoe zij het gesprek met de volwassenen aan kunnen gaan. Maar ook dat de kennis over partnergeweld bij deze organisaties nog onvoldoende aanwezig is. Ook de hulpverlening aan plegers staat in de kinderschoenen. Er zijn inmiddels een paar mannelijke hulpverleners die hierin wel het voortouw willen en kunnen nemen. Dus het is zeker hoopvol.

De kracht van de ervaring

De enorme gedecideerdheid, de toewijding en de participatie gedurende het hele symposium hebben mij enorm overdonderd. Niet eerder gaf ik een workshop aan meer dan 50 deelnemers. Elke deelnemer voerde volop het gesprek en wisselde uit. Deed mee aan de associatie opdrachten en stelden vragen aan elkaar. Onder deze professionals zit een schat aan ervaringskennis die zij elke dag weer opnieuw inzetten ten behoeve van hun cliënten.

Het nadeel van de wijze waarop de hulp echter georganiseerd is, is dat professionals keer op keer moeten putten uit hun ervaringskennis. Het systeem lijkt qua samenwerking niet dusdanig georganiseerd te zijn, waardoor deze ervaringen beklijven en besloten blijven in de hoofden van de professionals. Keer op keer moeten zij zoeken naar oplossingen op maat. Waarbij zij ook nog eens beperkt zijn door de beperkingen die een eiland met zich meebrengt. (Waar wij in Nederland relatief makkelijk uit kunnen wijken naar andere plaatsen, is dat op Aruba simpelweg een enorm complexe opgave.)

De ervaring laten beklijven

Daardoor laten de professionals zich echter niet weerhouden. Maar ik zou het de werkers die het al zwaar hebben wel gunnen dat er een systeem is waardoor deze kennis gedeeld kan worden en ook collectief en organisatie overstijgend geleerd kan worden en initiatieven vanuit de praktijk genomen kunnen worden om beleid te vormen, oplossingen beter vindbaar zijn en bijvoorbeeld wachtlijstproblematiek op vindingrijke wijze aangepakt kan worden. Dus niet alleen dat systemisch, maar ook systematischer gewerkt kan worden aan deze toch al zware problematiek.

Door de veelheid aan ervaringskennis, deskundigheid binnen welke organisatie en vindingrijkheid van de professionals heb ik echter wel groot vertrouwen in de toekomst voor de Arubanen. Iedere professional die ik sprak heeft op zijn of haar manier ervaring in het werken met huiselijk geweld of kindermishandeling. De betrokkenheid en de wens om meer van betekenis te kunnen zijn, zijn uitgesproken aanwezig. Het is nu nog een kwestie van alles samenbrengen in praktijk, facilitering en wet om kwalitatieve vooruitgang een impuls te geven. En daar hoop ik in de toekomst zeker nog een steentje aan bij te mogen dragen.

 

In het bijzonder wil ik Magaly Maduro en Yvonne Spellen van de FHMD bedanken voor hun warme ontvangst en het organiseren van het symposium. Het was onvergetelijk! Ayo te siguiente tempu!

Wat is de overeenkomst tussen kogelslingeren en de Meldcode huiselijk geweld?

Wat waarschijnlijk niemand van jullie direct zou vermoeden, is dat ik een aantal jaar op redelijk hoog niveau gesport heb. Als 7-jarige ben ik gestart met atletiek en in mijn puberteit kwam daar een fanatieke specialisatie tot kogelslingeraar uit voort. Je weet wel, die sport waarbij een 4 kilo wegende kogel aan een ijzerdraad de werpkooi uitgeslingerd wordt.

En terwijl jij nu misschien eerst even bij moet komen van het idee dat je geen forse russische dame hoeft te zijn om deze sport te beoefenen, wil ik je gelijk meenemen in een grote overeenkomst tussen deze sport en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees je mee? Lees verder Wat is de overeenkomst tussen kogelslingeren en de Meldcode huiselijk geweld?

MvdM Stap 5: Beslis!

Vandaag alweer de laatste blog van de Maand van de Meldcode. Dat gaat over het nemen van beslissingen. Superlastig vaak omdat het nemen van besluiten van levensbelang kan zijn. Want op het moment dat je gestart bent met het toepassen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heb je weliswaar al een besluit genomen dat je zorgen hebt waar je iets mee moet, maar het nemen van besluiten kan nog steeds erg beladen zijn.

Zoals ik vorige week al aangaf in mijn blog, maken de afwegingskaders het voor jou wel een stuk duidelijker. Wat zijn nou precies die situaties waarbij de veiligheid dusdanig in het gedrag is dat je tot een melding over zou moeten gaan volgens jouw professionele norm, alles staat nu behoorlijk duidelijk beschreven. Maar uiteindelijk is het doel van de Meldcode niet om te melden, maar om besluiten te nemen hoe je verder kunt gaan en zorgen weggenomen kunnen worden. Hulp voor het gezin of huishouden op gang komt. Daarom is het mooi dat in Stap 5 nog een aantal afwegingsvragen toegevoegd zijn aan de Meldcode, die jou helpen bij het nemen van beslissingen over het vervolg.

In stap 5 komen er toch nog een aantal andere beslissingen bij die je zou moeten nemen als je de Meldcode volgt. Namelijk:

  1. Ben ik in staat effectieve hulp te organiseren?
  2. Werken de mensen voldoende mee aan de hulp?
  3. Leidt de hulp tot een toename van de veiligheid binnen de te verwachten termijn?

Dat zijn gelukkig geen vragen die je helemaal alleen hoeft te beantwoorden. Jouw eigen afwegingskader ondersteunt jou ook bij deze vragen. Maar laat het niet afhangen van de letter van het papier!

Want niet alleen kan je nog altijd een eigen interpretatie hebben van dat wat er beschreven staat, als je geen tot weinig ervaring hebt met deze situaties, kan het erg helpend zijn dit samen met een deskundige uit jouw organisatie te doen en ook daarbij de expertise van Veilig Thuis te betrekken.

Want wat is nou effectieve hulp? En wanneer werken mensen voldoende mee? En wanneer spreek je van een toename van de veiligheid?

Ik ben van mening dat alledrie de vragen terug moeten komen in het plan wat je maakt samen met het gezin of het huishouden waarmee je werkt. Maar ook met de andere professionals en met Veilig Thuis. Samen maak je afspraken over de inzet die jij kan doen vanuit jouw positie. Maar ook spreek je af wanneer welke doelen bereikt zouden moeten zijn en wie daaraan welke bijdrage kan leveren.

Startpunt is in ieder geval de veiligheid binnen het gezin of huishouden. Wat kan een ieder die betrokken is daaraan bijdragen? wat kan je doen? En leidt dat ook tot meer veiligheid? Daarover maak je afspraken met elkaar. Telkens weer neem je besluiten met elkaar en evalueer je of dat wat jullie samen bedacht hebben wel het gewenste effect heeft. Of zijn er misschien toch nog andere dingen nodig?

Geweld gedijt bij isolatie, geheim en bij mensen die het gevoel hebben er echt alleen voor te staan als zij niet gesteund worden. Daaraan kan iedereen, welke positie je ook hebt, een bijdrage leveren.

Samen moeten we het gaan doen willen we echt geweld in gezinnen kunnen stoppen. Alleen ga je dan misschien wel snel, maar samen komen we echt een stuk verder. Daar ben ik van overtuigd!

Dus hoe moeilijk het besluit bij stap 5 ook is, laten we ervoor zorgen dat de mensen waarmee we werken in ieder geval niet meer met het gevoel hoeven te leven dat zij er alleen voor staan! Neem in ieder geval dat besluit!

Dit was alweer de laatste blog uit de Maand van de Meldcode 2018. Wil je als eerste het E-Book Maand van de Meldcode ontvangen met daarin alle blogs en een handig uit te printen stappenplan? En wil je mijn blogs blijven volgen? Meld je dan aan en ontvang direct de eerste 3 E-Books van de vorige edities in je mailbox!

Ja, ik wil het E-Book Maand van de Meldcode 2018 ontvangen

 

Op zoek naar een cursus op het gebied van het werken met de Meldcode? Via King nascholing geef ik samen met Sietske Dijkstra op Maandag 21 januari 2019 in Utrecht een cursus waarvoor je je individueel kunt aanmelden. De cursus duurt 1 dag en de kosten bedragen 195,-

Meer info: https://www.kingnascholing.nl/cursussen/meldcode