Hoe houd je zicht op veiligheid in tijden van het Coronavirus?


 

Wat een ingewikkelde tijden zijn het zeg! Ik kan me voorstellen dat je als hulpverlener behoorlijk met de handen in het haar zit. Zo min mogelijk fysiek contact, dus ook de gesprekken met de cliënten zullen zo min mogelijk plaats vinden.

Zelf heb je het misschien al lastig, want thuiswerken, hoe dan? Soms is iets wegwerken achter de laptop nog wel een optie, maar ook het contact met cliënten onderhouden?

Misschien heb je er al wel bij stil gestaan. Zeker als je met kwetsbare groepen werkt die al onder grote stress staan. Want stress en een goede zelfregulering gaan nou eenmaal niet goed samen. Gedwongen thuis op elkaars lip zitten, de vrees voor verlies van werk en inkomen, misschien een kind met gedragsproblemen of een beperking, zelf al in de financiële problemen zitten.

Kinderen die de tent uit stressen omdat ze er aan moeten wennen dat ze thuis hun schoolwerk moeten doen en het contact met hun leeftijdsgenootjes en juf of meester missen.

Angsten voor de gezondheid van familieleden of dierbaren. Oude trauma’s die geactiveerd worden. Smetvrees, prepping, isolatie, blootgesteld worden aan nieuws.

De situatie kan maken dat er huiselijk geweld ontstaat. En daar wordt, geheel terecht, aandacht voor gevraagd. Maar wat kan jij doen om mensen te ondersteunen die het al zwaar hebben, zonder dat je face-to-face contact hebt? En hoe zorg je ervoor dat je zicht houdt op de veiligheid?

Werk aan de relatie

Bedenk wat jij kunt doen om de werkrelatie met jouw client te behouden. De een zal zich namelijk terugtrekken op dit moment, een ander zal juist een extra groot beroep op je doen. De een heeft het zwaarder dan de ander. Bedenk zelf hoe jij met al jouw cliënten contact kunt onderhouden zodat alle mensen weten dat jij bereikbaar bent, hoe jij bereikbaar bent en wanneer je bereikbaar bent.

Ook al zit iemand er niet op te wachten. Blijf initiatief nemen om in contact te komen. Kies er verschillende vormen voor om dat contact te behouden of te krijgen. Er zullen mensen zijn die nu verder geïsoleerd worden dan ze al waren. Jij hebt echt als hulpverlener een heel goede reden om wel contact te blijven zoeken, het is je werk.

Maak verwachtingen waar

Het klinkt misschien gek, maar juist de situatie van nu maakt het mogelijk om geweld thuis bespreekbaar te maken. Mensen zullen verwachten van jou dat jij daar vragen over stelt. Maar kies wel woorden die mensen als niet-beschuldigend ervaren, stel open vragen en erken de zwaarte van de situatie. Mensen die misschien tot nu toe het enorm lastig vonden om et jou te delen wat spanningen of stress met het gezin deden, voelen nu misschien een legitiem moment om het wel bespreekbaar te maken. Geef hen dan de ruimte om hun verhaal te delen en ga daar compassievol mee om.

Zoek ruimte voor verbetering

Ventileren voor volwassenen kan heel erg belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat de spanningen niet te hoog oplopen. Tegelijkertijd is alleen het delen over de spanningen niet genoeg om de zelfregulering te verhogen. Sta stil bij hoe het spanningsverloop is, welke momenten dit duidelijk wordt en wat mensen kunnen doen om in het moment zelf de spanning te reguleren.

Zoek ook creatieve oplossingen. Er zijn echt mogelijkheden om met het onderwijs en de hulpverlening samen extra ondersteuning in te zetten als het thuis echt niet gaat. Dat kan een tijdelijke steunmaatregel zijn omdat deze situatie nou eenmaal echt een unieke situatie is die echt veel extra vraagt van mensen. Dat wil niet zeggen dat mensen het altijd nodig blijven houden.

Twijfel je: vraag advies

Blijf je met zorgen zitten? En blijf je twijfelen over wat je zou moeten doen. Moet je een huisbezoek afleggen als je geen contact kan krijgen, of weet je niet zeker of de spanningen hanteerbaar zijn? Accepteer dat twijfel, zeker op dit moment heel normaal is en erbij hoort. Maar dat je het daar niet bij hoeft te laten zitten. Vraag advies, bij jouw deskundige collega of Aandachtsfunctionaris. Of bel met Veilig Thuis (0800-2000 gratis) om jou te helpen bij jouw afwegingen. Anoniem advies vragen mag altijd!

 

Gratis webinar: Hoe houd je zicht op veiligheid?

Nieuwe data!

Donderdag 2 april om 10.00 uur en

Maandag 6 april om 10.00 uur

Er zijn nog veel meer mogelijkheden om mensen te ondersteunen en om zicht op veiligheid te houden. Daarom geef ik aanstaande donderdag een webinar (online training) waarin we in gaan op de vraag: Hoe houdt ik goed zicht op de veiligheid zonder face-to-face contact?

Meld je hier aan voor het webinar

We gaan in op vragen als:

  • Wat doe ik als ik geen contact of onvoldoende contact krijg met het gezin?
  • Hoe maak ik een goede veiligheidsinschatting op afstand?
  • Hoe kan ik de meldcode blijven toepassen?
  • Hoe handel ik professioneel maar ook warm?

Doe gratis en vrijblijvend mee: want het is zo enorm belangrijk dat jij in actie blijft komen. Juist voor die gezinnen waar het Centrum voor Seksueel geweld en Veilig Thuis het over hebben. En juist in deze tijd!

Wil je meedoen aan het webinar: meld je aan via de link onder deze knop. Kies een datum en graag tot dan!
Meld je hier aan voor het webinar

 

Het webinar is vanaf nu ook beschikbaar voor organisaties en teams!

Wil jij met je team meedoen met het webinar? Of wil je met meer mensen uit je organisatie het webinar volgen? Dan zou ik het op prijs stellen als je mij een mail stuurt. In dat geval zullen we een tijd en datum prikken die voor jouw organisatie passend is en komt het exclusief beschikbaar. Mailen kan naar: info@kirstenregtop.com 

Hoe vrij ben je als vrouw in Nederland als je het risico loopt te worden omgebracht?


De laatste schoen plaats ik onderaan de muur. Wanneer ik overeind komt en de muur in zijn geheel zie, schiet ik vol.

Wat een enorme confronterende boodschap en wat komt deze nu dichtbij. Twijfel ook, ga ik dit echt doen? Ga ik mensen hiermee confronteren?

Tijdens Internationale Vrouwendag op 8 maart in Apeldoorn is het project Muur van Verandering te zien.

40 paar mannenschoenen symboliseren de 40 vrouwen die in 2018 omkwamen als gevolg van huiselijk geweld. (bron: moordatlas.nl)

Ik wil het gesprek openen, bewustwording op gang brengen over de aard en de ernst van huiselijk geweld in Nederland.

De Muur van Verandering is gebaseerd op een kunstwerk van de Turkse kunstenaar Vahit Tuna, ‘Untitled’. Hij plaatste in Istanbul 440 paar schoenen op een muur van een Turkse kofffieketen. In Turkije zijn naar schatting 440 vrouwen omgebracht. Deze keten stelt elke half jaar zijn muren beschikbaar aan een kunstenaar.

 

Tuna heeft met de muur het gesprek over huiselijk geweld in de publieke ruimte gebracht. Niet zonder gevolgen. Een aantal keer zijn schoenen van de muur gehaald omdat mensen het niet eens zijn met dit statement. Een mooier gevolg is dat er gesprekken ontstaan onder de lokale bevolking over huiselijk geweld in de Turkse samenleving.

Istanbul is tevens de plaats waar in 2017 het Verdrag van Istanbul is getekend. Een verdrag wat de ondertekenende landen verplicht zich in te spannen om geweld tegen vrouwen terug te dringen.

Ook door Nederland is het verdrag van Istanbul ondertekend en worden stappen gezet om geweld tegen vrouwen in te dammen. De discussie hierover lijkt echter vaak op plaatsen gevoerd te worden waar de ‘gewone’ burger niet te vinden is.

Daarom wil ik de Muur van Verandering als onderdeel van Internationale Vrouwendag 2020 in Apeldoorn plaatsen. Zodat we het er wel een keer met elkaar over kunnen hebben. En vooral om erbij stil te staan wat je zou kunnen doen om een verschil te maken.

De Muur van verandering is tijdelijk te zien bij Foenix, Kringloop en Reintegratie, Vlijtseweg Apeldoorn. Het project had zonder de steun van de werkgroep Internationale Vrouwendag Apeldoorn en Foenix (dankzij aanleveren van materiaal en mankracht) nooit gerealiseerd kunnen worden. Ik ben hen dan ook enorm dankbaar!

 

Eric, van Moordatlas.nl heeft me geholpen met de juiste statistieken. Een rotklus, de confrontatie met dit enorme onrecht, leed en verdriet. Toch zijn zij deze moeite waard.

 

Ik wil dit werk graag dan ook aan hen opdragen in de hoop dat hierdoor misschien, ook al is het maar 1 keer, een nieuw slachtoffer voorkomen kan worden.

 

Meer informatie over het kunstwerk van Vahit Tuna: https://www.unlimitedrag.com/post/2019/11/21/260-square-meters

Goed werk is niet mogelijk als werk en privé gescheiden blijven


 

Ken je het TV programma Dienders? Het is een programma wat in het najaar en begin dit jaar op TV was, NPO3. Je volgt een groep agenten in hun opleidingstraject. Je ziet uit welke onderdelen de opleiding bestaat, welke hindernissen (met name mentaal) zij tegenkomen en leert deze dienders kennen.

In het programma wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat je als organisatie of bedrijf goed weet om te gaan met persoonlijke omstandigheden. Hoezo werk en privé scheiden? Dat kan gewoon niet als je goed werk wil leveren!

 

Verschillende persoonlijkheden

In het programma zie je welke verschillende persoonlijkheden er bij de politie werken. En ook hoe zij moeten samen werken. En soms liggen die persoonlijkheden ver uit elkaar, zoals in aflevering 3. Harun en Björn zijn bij elkaar gezet. Waar Harun van mening is dat je met praten en met uitleg geven over de regels veel verder komt, is Björn meer van het type dat de regels er niet voor niks zijn en dat je dus ook moet handhaven op een meer autoritaire manier.

De wrijving tussen de twee is voelbaar als je ze samen ziet werken. Samen de straat op ziet gaan en bijvoorbeeld een dakloze meneer op straat ziet aanspreken.

 

De behoefte verschilt per collega

Ook in jouw werk zal je ze tegen komen. Collega’s die een andere benadering hebben van situaties, collega’s die meer van de regels zijn en collega’s die er juist wars van zijn. Collega’s die in actie komen als de leidinggevende hun vraagt om iets te doen, of collega’s die juist hun leidinggevende vragen om iets te mogen doen. Collega’s die zich maar net aan de richtlijnen houden, en de collega’s die zich er strak aan houden.

Het  kan soms heel lastig zijn om met die verschillen om te gaan, als de omstandigheden er niet naar zijn. In het programma wordt in alle afleveringen duidelijk dat datgene wat je thuis meemaakt en wat je in je jeugd meegekregen hebt, van invloed is op de kwaliteit van het werk wat je levert. Zo ook in een aflevering over Louanne waarin blijkt dat haar ontwikkeling stagneert. Er blijkt veel aan gang aan het thuisfront waar haar coming out niet door alle gezinsleden wordt geaccepteerd. Wat als een van de belangrijkste redenen voor haar is om ‘er niet helemaal bij te zijn’. Je kan je voorstellen dat dat voor agenten een no-go is, maar dat het ook voorkomt.

Als je nare dingen meemaakt…

Als je thuis met een moeilijke situatie zit, of als je nare dingen in je leven hebt meegemaakt, dan is het niet bij elk bedrijf vanzelfsprekend dat je het daarover hebt met je collega’s. Soms zal het zelfs niet gewaardeerd worden. Of het doet wat met de manier waarop de collega’s naar jou kijken.

In dit programma wordt duidelijk dat het voor het werken bij de politie noodzakelijk is dat je wel in staat bent over je persoonlijke omstandigheden te delen met je directe collega’s. Dat het onderdeel uit maakt van de opleiding om dit te leren doen en te leren ontvangen. En dat dit niet alleen de samenwerking en de veiligheid van het werk vergroot, maar dat het er ook voor zorgt dat er met meer kwaliteit en plezier gewerkt wordt.

Bij het vergroten van de kwaliteit van werk wordt er vaak niet bij stil gestaan dat ook huiselijk geweld impact heeft op het functioneren van de medewerkers, nog los van het persoonlijk leed.

 

Partnergeweld is ook een persoonlijke omstandigheid waarmee rekening moet worden gehouden

Partnergeweld ís een van de persoonlijke omstandigheden waar meer bewustzijn over moet komen onder werkgevers, én waar zij ook, als onderdeel van goed werkgeverschap zorg voor kunnen dragen om het welzijn van hun medewerkers te vergroten.

Het programma Dienders laat zien hoe het leren delen over persoonlijke omstandigheden begrip voor elkaar en scherpte op de werkvloer vergroot. Geen collega is het hetzelfde, en niet alle collega’s denken zoals jij denkt en weten wat jij weet. Elkaar verder helpen om daarmee huiselijk geweld te kunnen stoppen, dat zou toch een mooie toekomst zijn?

Belgisch onderzoek wijst uit dat daar 28% van de werknemers partnergeweld in zijn of haar leven heeft ervaren en 8,9 % partnergeweld mee heeft gemaakt in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. 72,9% gaf aan gevolgen te ervaren van partnergeweld tijdens het werk. Vermoeidheid, afgeleid zijn, onwel zijn, waren de meestvoorkomende gevolgen. Ook hun directe collega’s hadden onder deze omstandigheden te lijden. Omdat zij zich zorgen maakten, of omdat zij zelf werden bedreigd.

Ik kom graag met jou in gesprek over wat jij kunt doen als bedrijf als een van je medewerkers te maken heeft met partnergeweld, of als je wilt weten wat je nu al kunt doen om dit in de toekomst goed te kunnen hanteren.

Vraag nu vrijblijvend mijn hand-out: herkennen en bespreekbaar maken van huiselijk geweld aan, en blijf op de hoogte door middel van de inspiratie die ik je stuur. Of stuur mij een e-mail aan: info@kirstenregtop.com