4e editie Maand van de Meldcode

Sinds 2015 organiseer ik vanuit mijn blog de Maand van de Meldcode in oktober. Ook dit jaar ga ik dat weer doen. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is momenteel veel onder de aandacht. Alles heeft natuurlijk te maken met de wetswijziging die er aan zit te komen. Omdat ik merk dat de Wet Meldcode een positieve impact heeft op het beter signaleren en handelen bij huiselijk geweld, maar nog steeds niet alle professionals die onder de wet vallen op de hoogte zijn van het stappenplan, blijf ik de noodzaak voelen om aandacht te vragen voor deze wet.

Wat kan je van de Maand van de Meldcode verwachten?


In oktober besteedt ik elke week aandacht aan 1 stap van de Meldcode. De Meldcode bestaat uit 5 stappen, waar elke maandag een stap behandeld wordt in mijn blog. Ook experts op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld krijgen het woord. Aan het einde van de Maand van de Meldcode publiceer ik een E Book waarin alle blogs gebundeld zijn.

Wat wil ik met de Maand van de Meldcode bereiken?

Naast dat ik aandacht wil voor de aanpak van huiselijk geweld op een professionele manier, wil ik ook aandachtsfunctionarissen een steuntje in de rug bieden. Door het schrijven van mijn blogs deel ik kennis, prikkel ik, en motiveer ik aandachtsfunctionarissen om aandacht te blijven vragen voor huiselijk geweld binnen hun dagelijkse praktijk. Daarmee wil ik een domino-effect creëren waarmee steeds meer professionals anderen aansteken hun ogen en oren open te houden voor deze ingewikkelde problematiek.

Wat kan jij uit de Maand van de Meldcode halen?

De blogs en het E book kan je delen in je teams als ondersteunend middel om het onderwerp binnen je team te agenderen. Hiermee kan je je collega’s stimuleren stil te staan bij het belang van het bestaan van de Meldcode, voor professionals. Maar vooral voor de cliënt.

Er is nog meer…

Net zoals vorig jaar organiseer ik tijdens de Maand van de Meldcode de gratis online Mini-cursus Beter signaleren van huiselijk geweld. Daarvoor kan je jezelf en je collega’s aanmelden. Deze keer zal de mini-cursus in de tweede week van oktober (vanaf 8 oktober) plaatsvinden. Aanmelden voor de mini-cursus kan vanaf nu tot 7 oktober.

Ja, ik wil meedoen aan de Mini-cursus

Wil je op de hoogte blijven van de Maand van de Meldcode? Maar niet meedoen aan de mini-cursus? Meld je dan nu hieronder aan én ontvang alvast alle E-Books Maand van de Meldcode van 2015-2017 in je mailbox! Dat kan via onderstaande link:

Ja, ik wil op de hoogte blijven van de Maand van de Meldcode

 

Gratis E-Book Maand van de meldcode 2017

 

De Maand van de Meldcode zit er alweer op! Oktober was een maand die boordevol stond van de blogs, gastblogs en natuurlijk de gratis Mini-cursus Beter signaleren van huiselijk geweld. Een heel intensieve maand dus, ook voor mij persoonlijk.

Deze maand heb ik namelijk ook de train-de-trainer van Trainers Huiselijk Geweld afgerond waardoor ik nu officieel certificerend trainer ben. Opgeleid om mooie trainingen op maat aan te kunnen bieden. Een mooie stap om nog meer van waarde te kunnen zijn vanuit mijn bedrijf.

Maar wat betreft de Maand van de Meldcode; het was heel mooi om te zien hoeveel mensen de blogs lazen en deelden. Ondanks dat ik zelf niet zoveel tijd had om ze goed voor het voetlicht te brengen. Samen doen we het uiteindelijk en het was mooi om te zien hoe het vragen van aandacht voor de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op jullie steun kon rekenen!

De mini-cursus

De mini-cursus was een nieuw initiatief. Spannend dus hoe deze zou verlopen. Ruim 60 deelnemers hebben mee kunnen doen aan de cursus. Van een van de deelnemers, Sophia, kreeg ik de volgende reactie terug, ik deel hem graag met je:

  • “Heldere, korte filmpjes.
  • Mooi opgebouwd qua thematiek.
  • De spiraal van geweld maakt het proces inzichtelijk.
  • De cursus draagt echt bij aan bewustwording: zowel over mijn eigen houding als over hoe het voor de ander is om er wel of niet over te praten.
  • Wat mij het meeste is bijgebleven is jouw heldere uitleg over het verschil tussen schuld en schaamte.

Gelukkig heb ik in mijn nog korte carrière tot nu toe niet met huiselijk geweld te maken gehad, maar ik denk zeker wel iets te hebben aan jouw mini-cursus als ik ooit een vermoeden heb van huiselijk geweld. Ik heb van elk filmpje voor mezelf een korte samenvatting gemaakt als reminder.”

Bedankt voor je mooie reactie Sophia!

De mooie reacties hebben gemaakt dat ik besloten heb de gratis mini-cursus begin 2018 nog een keer beschikbaar te stellen. Dus mocht het je nu niet gelukt zijn hem te volgen, dan kan het dan alsnog!

Het E-Book Maand van de meldcode

Net zoals ieder jaar publiceer ik na afloop van de Maand van de Meldcode en E-Book waarin alle blogs gebundeld zijn. Ook dit jaar weer en ik doe hem je dan ook graag cadeau.
Je kan hem aanvragen door hieronder op de button te klikken

Ja, ik wil dat E-Book

Om de Maand van de Meldcode goed af te sluiten geef ik donderdag 9 november om 20.30 uur nog een webinar over het afwegingskader. Dat doe ik via Facebook LIVE. Tijdens de Facebook LIVE licht ik meer toe over de wijzigingen in de wet Meldcode en kan je je vragen rechtstreeks aan mij stellen! Ik wil je van harte uitnodigen daar bij te zijn! Like de Facebook pagina Huiselijk Geweld en Social Work zodat je er bij kunt zijn. 

Bedankt voor het meedoen en meelezen tijdens de Maand van de Meldcode! Ik hoop dat ik jou en je collega’s heb geprikkeld om weer even iets meer aandacht te besteden aan de Meldcode. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben, schroom dan niet om mij een mailtje te sturen zodat we even persoonlijk contact kunnen hebben.

groetjes,

P.s. Wil je een workshop volgen waarin je handvatten krijgt om steviger te staan bij hulpverlening in huiselijk geweld situaties? Doe dan mee aan de workshop ‘Huiselijk Geweld; je eigen perspectief’ op woensdag 29 november op een mooie lokatie in Apeldoorn. Meer informatie lees je hier: Huiselijk geweld; je eigen perspectief

Stap 4: Risico’s te laat in beeld?

Vorig jaar deed ik een heel mooi interview met Sander van Arum, mede-ontwikkelaar van het triage instrument van Veilig Thuis en onderliggend visie document. Sander bracht mij van mijn stuk door niet te spreken van risicotaxatie maar veiligheidstaxatie. Een wezenlijk verschil voor hoe jij invulling geeft aan deze stap van de Meldcode. Ik vond dit zo waardevol dat ik dit jaar met jou doorneem wat het verschil is en hoe jij dit in kunt zetten tijdens de stappen van de Meldcode.

Risico’s te laat in beeld?

De Meldcode kenmerkt zich natuurlijk door de vijf stappen waar het uit bestaat. Toch geeft de Meldcode geen dwingende volgorde van het doorlopen van deze stappen. Je kunt stappen heen en terugzetten, soms een stap overslaan als de situatie dat vraagt (daarvoor verwijs ik je ook graag even naar een eerdere blog over de werking van de Meldcode bij huwelijksdwang en achterlating). Ik ben van mening dat risicotaxatie op een laat moment binnen de Meldcode aan bod komt. Risicotaxatie kan jou namelijk heel goed helpen om een situatie verder te kunnen exploreren.

Als je bekend bent met Risico-taxatie instrumenten zoals de LIRIK, CARE of de ARIJ dan weet je dat deze heel uitgebreid zijn. Zeker wanneer je een gesprek voorbereid met ouders over de zorgen (stap 2) kan je deze heel goed erbij pakken om te kijken of je voldoende gesproken hebt over de veiligheidssituatie binnen het gezin om vervolgstappen te kunnen bepalen. (Noot 1)

De weging van de risico’s zouden dan ook doorlopend in contact op goede feitelijke grond plaats kunnen vinden op het moment dat je weet welke vragen je kunt stellen in gesprekken met je cliënten. Ze kunnen richting geven, als zij niet als diagnostisch instrument ingezet worden.

Verschil tussen veiligheidstaxatie en risicotaxatie

Bij veiligheidstaxatie stel je andere vragen dan wanneer het gaat om risicotaxatie. Het wordt concreter omdat het om directe veiligheid gaat.  In het afwegingskader, zoals deze als basisdocument is opgesteld is daarover meer terug te lezen, hoe concreet dit is. Volgende week kom ik daar nog verder met je op terug.

Veiligheidstaxatie gaat over het nagaan of er sprake is van een actueel of direct dreigend gevaar. Risico’s kunnen er te over zijn, de zorgen kunnen heel groot zijn, maar dat zegt niks over de huidige veiligheidssituatie. Daarvoor is het nodig dat je concreet ingaat op wat je ziet aan onveiligheid.

Bestaat de kans dat geweld letsel of de dood tot gevolg heeft? Is er sprake van seksueel geweld? Zijn er kinderen die de kans lopen op blijvende schade? Hoe zie je dat, waar baseer je dat op? Vragen die binnen de veiligheidstaxatie beantwoord moeten worden.

Veiligheid eerst, daarna werken aan herstel

De visie die hier aan ten grondslag ligt is dat je dat wilt kunnen doen wat de directe veiligheid kan vergroten. Bovendien zijn mensen vaak pas goed in staat om aan hun situatie te werken op het moment dat zij zich langere tijd veilig voelen. Daarnaast zijn de situaties van structurele en ernstige onveiligheid belangrijke veroorzakers niet alleen van fysiek letsel, maar juist ook van langdurige psychische schade.

We zullen dus eerst moeten kijken hoe het gezin de directe veiligheid kan herstellen en wie daaraan kan bijdragen, voordat echt stappen gezet kunnen worden in de structurele veiligheid binnen het gezin.

Kortom: risicotaxatie kan jou richting en handvatten geven als je als uitvoerend medewerker bent. Veiligheidstaxatie geeft jou zicht op urgentie en concrete handvatten wat jij, maar vooral jouw cliënten kunnen doen om de veiligheid binnen het gezin te vergroten. En veiligheid komt altijd eerst.

(Noot 1): Op risicotaxatie instrumenten moet je wel getraind worden om ze te kunnen duiden, raadpleeg daarvoor je gedragswetenschapper of overleg met Veilig Thuis)