Dader-dilemma’s: 3 tips van een pleger voor sociaal werkers


Dader-dilemma's deel 1

Vorige week introduceerde ik een nieuwe blogserie over ‘Dader-dilemma’s’. Al eerder kwamen een aantal series aan bod zoals die over Vooroordelen ten aanzien van Huiselijk Geweld en Digi-nieuws. In deze serie, die als een draad door de komende maanden zal lopen, staat de hulpverlening aan plegers van Huiselijk Geweld centraal. Hoe kunnen wij als professionals daar vorm aan geven. Welke dilemma’s komen wij tegen? Maar ook: welke tips krijgen wij van de plegers zelf? Deze week daarom de echte aftrap, met drie tips van een pleger van Huiselijk Geweld, om hulp te kunnen bieden. Lezen jullie mee? Lees verder Dader-dilemma’s: 3 tips van een pleger voor sociaal werkers

Tips voor het Melden van Huiselijk Geweld bij Veilig Thuis


Wanneer je in aanraking komt met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kan je op een punt terecht komen dat je wilt gaan melden bij Veilig Thuis. Ik heb zelf als Sociaal werker nogal eens gemerkt dat de verwachtingen waarmee ik dan een melding deed nogal eens verschilden van datgene wat er bij Veilig Thuis (of voormalig SHG) met een melding gedaan kon worden. Nu ik beide kanten van het werkveld gezien heb, heb ik wel een aantal tips voor jou als Sociaal werker voor het melden bij Veilig Thuis. Lezen jullie mee?  Lees verder Tips voor het Melden van Huiselijk Geweld bij Veilig Thuis

Oktober: Maand van de Meldcode


Oktober is het nog niet, toch wil ik je er vast van op de hoogte brengen dat de hele maand oktober mijn blog in het teken zal staan van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit doe ik om jou als professional een middel te bieden om in je team aandacht te besteden aan de Meldcode. Waarom en hoe? Lees mee!MAAND Lees verder Oktober: Maand van de Meldcode