Wanneer je je zorgen maakt is het enorm belangrijk dat je cliënt ook weet dat jij die zorgen hebt. Als je je zorgen bespreekt kan je een reactie krijgen “Maar jij hoeft je echt geen zorgen om mij te maken hoor, daar heb ik helemaal niks aan.”

Of de cliënt ontkent dat er een reden is om je zorgen te maken.

Je kan je dan best uit het veld geslagen voelen omdat jouw zorgen niet over lijken te komen en je een haakje om over door te praten mist.

Hoe kan je met die situaties omgaan? Daar gaat deze blog over.

Wat is het doel van je gesprek?

Bedenk met welk doel je het gesprek ingaat. Ga je het gesprek in met als doel om de cliënt mee te krijgen met jouw zorgen? Of ga je het gesprek in om de client te laten weten welke zorgen jij hebt en zijn of haar mening daarover te horen?

Als je met het eerste doel het gesprek aangaat dan ga je andere dingen vragen en doen die gericht zijn op het ‘openstellen’ van de cliënt. Dat kan je doen door:

  • heel hard aan het werk te gaan,
  • dat kan je doen door suggestieve vragen te stellen,
  • blijven zoeken naar waar het haakje zit.

Je loopt vast. Of er ontstaat strijd.

De client kan daardoor ervaren dat jij je oordeel al klaar hebt en dat er weinig ruimte is voor de eigen ervaringen. Of dat het te direct is en te spannend om direct te antwoorden.

Als je het doel richt op het overbrengen van de zorgen en open ruimte voor de client om te reageren en het eigen verhaal te vertellen, dan is de kans dat de client die ruimte gebruikt veel groter.

 

Neem niet te snel genoegen met een ontwijkend antwoord

 

Als je als cliënt met zorgen van een ander wordt geconfronteerd,  zorgen over het gezin, dan hakt dat er in. Als je dus concrete zorgen hebt en jouw cliënt reageert afwijkend of ontwijkend dan kan dat een signaal zijn dat iemand erg geschrokken is.

Door iemand ook later de ruimte te geven er op terug te komen, zonder mee te gaan met een ontwijkende reactie, geef je de ruimte om spanning te laten zakken. Soms hebben mensen dit nodig.

Maar als je het zelf al spannend vind om zorgen te bespreken en de ander reageert dan ook nog eens ontkennend dan is de valkuil om daar snel in mee te gaan, makkelijk gegraven. Juist bij situaties met vermoedens van onveiligheid is het nodig verschillende scenario’s en opties open te houden.

Wie het kleine niet eert...

Willen de leden van het gezin met jou in contact over jouw zorgen? Dan heb je echt al een grote stap gemaakt.

Heb je jouw zorgen besproken en heeft iemand de deur niet definitief dichtgegooid? Dan is er ruimte voor het doorzetten van een professionele werkrelatie.

Vertrouwen ontstaat vanuit twee kanten. Vertrouwen in het voldoende geven van openheid door een gezin waarmee je het over zulke kwetsbaarheden hebt heeft voor jou als professional soms tijd nodig. Het gezin heeft ook tijd nodig om op jouw professionaliteit te kunnen vertrouwen.

Kleine stappen en vooral ook ruimte voor de inbreng van het gezin zijn essentieel in deze stap van de Meldcode.

Volgende week wegen we af wanneer je zou moeten gaan melden bij Veilig Thuis.

Maar eerst wijs ik je graag nog even op een paar blogs over het gesprek met de client. En het webinar Het gewenste effect: 5 onmisbare elementen voor een professioneel gesprek over signalen van huiselijk geweld.

Eerdere blogs over stap 3

Nieuwe webinars gepland!​

Vorige week gaf ik voor de eerste keer het webinar Het gewenste effect; 5 onmisbare elementen in professioneel gesprek over signalen van huiselijk geweld. 

In het webinar gaan we in op  hoe je een gesprek met een ontkennende of vermijdende cliënt toch tot een goed einde kan brengen. 

We staan stil bij hoe je het gesprek structuur kan geven en dat geeft houvast. Je krijgt een minitraining waarin je het ook echt kunt ervaren. 

De eerste reacties op het webinar:

Zou je het webinar aanraden en je collega’s en waarom? 

Lara:“Ja! Interactief, goeie energie van de trainer, precies goed qua tijdsduur en ook een paar goede tips voor in de gespreksvoering.”

Angelique: “Ja, in korte tijd veel besproken.”

Wat is je grootste eye-opener? 

Sairoongh: “Dat je als professional dus ook vaak gehoord wilt worden en dat dit (indirect) de boodschap in de weg kan zitten.”

Nieuwe data en aanmelden: ​

Dinsdag 27 oktober 10.00 uur 

Maandag 2 november 10.00 uur

kosten voor het webinar zijn: 25,- inclusief BTW 

Als je je aanmeld voor mijn nieuwsbrief ontvang je een korting van 10,- op het webinar

Meld je hier dan eerst aan voor Post uit het hart!

Wil je je zonder korting aanmelden, dan kan dat via deze link: Ik meld me direct zonder korting aan voor het webinar