De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt aangepast. Die kogel is nu door de kerk. Maar wat betekent dit nu voor de praktijk? Over deze meest in het oog springende wijziging gaat deze blog, zodat je weet waar je je op voor kan bereiden als professional, aandachtsfunctionaris of beleidsmedewerker.

Stap 5 van de Meldcode: Melden én hulpverlening organiseren

De grootste wijziging is de aanpassing van stap 5 van de Meldcode. Nu bestaat deze  stap 5 uit het besluit: Melden óf hulpverlening organiseren. In de aanpassing van de wet is opgenomen dat er eerst de afweging gemaakt moet worden of er gemeld moet worden. Een voor jouw beroepsgroep opgesteld afwegingskader (medio 2018 gereed) is daarin richtinggevend.Als je in een casus tot de afweging bent gekomen dat er een melding gedaan moet worden dan bespreek je samen met de medewerkers van Veilig Thuis of je zelf voldoende passende hulpverlening kunt bieden bij de veiligheid én voldoende zicht hebt op de veiligheid en voortgang van de situatie. (Zie afbeelding: bron: Basisdocument: Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. VWS, juli 2017)

Afwegingskader wordt per beroepsgroep vastgesteld.

Met het afwegingskader wordt bedoeld dat de afweging om wel of niet te melden bij Veilig Thuis duidelijker moet worden voor de professional. Het zal jou helpen een antwoord te kunnen geven op de vraag of er daadwerkelijk grond is om tot een melding over te gaan. Maar ook of dit nog passend is binnen de geldende kaders van het eigen beroep zoals de beroepscode van de beroepsgroep.

Het afwegingskader heeft een plek op het snijvlak van stap 4 en stap 5 van de Meldcode. Op dat moment ondersteunt het afwegingskader jou bij het nemen van de beslissing of melden noodzakelijk is.

Met andere woorden: de beoordeling of de situatie dusdanig ernstig is dat Veilig Thuis betrokken moet worden kan concreter onderbouwd worden. En het afwegingskader zou daarin ondersteunend moeten werken.

Omdat er grote verschillen zijn in de beroepsgroepen die onder de Wet Meldcode vallen zullen vanaf 1 juli 2018 verschillende afwegingskaders af moeten zijn. Het basisdocument voor organisaties is nu al beschikbaar, maar is geen versie die je vanaf 1 juli zal gaan implementeren. Pas als de beroepsgroepen een kader hebben vastgesteld kan je als organisatie aan de slag om het voor jouw organisatie geldende afwegingskader, of kaders, te gaan implementeren binnen de eigen meldcode. Het opnemen van het afwegingskader in de organisatie Meldcode op te nemen en het inwerken van de collega’s op deze nieuwe werkwijze. Vanaf januari 2019 zijn organisaties verplicht om hun medewerkers volgens de nieuwe wet te laten werken.

Kritisch op deze stap?

Persoonlijk ben ik van mening dat we heel veel kunnen bereiken als professionals waar het gaat om het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Als vanuit een gelijkwaardige relatie met de cliënt gesproken kan worden over de situatie en gemotiveerd kan worden tot het aanvaarden van passende hulpverlening, dan zou melden in mijn ogen niet altijd noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat er hulp komt.

Maar de andere kant is dat de hulpverlening voortgezet gaat worden, ook al ligt er een melding bij Veilig Thuis. Er is dan meer sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij de verschillende expertises elkaar kunnen versterken. Professionals en Veilig Thuis medewerkers zullen meer de dialoog met elkaar aan moeten gaan over de veiligheid in een gezin omdat vaker hulpverleners aan de bel gaan trekken terwijl er sprake is van een lopende hulpverleningsrelatie.

Nu is het vaak nog onduidelijk wanneer gemeld zou moeten worden, wordt er vanaf gezien of gaat men pas over tot melden op het moment dat het contact verbroken wordt en er geen zicht meer is op de veiligheid. Het risico blijft dat daardoor herhalend geweld of structureel ernstig geweld geen passend hulpaanbod krijgt om het geweld te stoppen. Deze wijziging in de wet zou daarin wel een verschil kunnen maken.

Bovendien lijkt het Basisdocument veel handvatten te geven om concreter te kunnen zijn over de veiligheidstaxatie. Voorheen werd aan de hand van risico-taxatie het gesprek aangegaan en dit kan voor onnodig en ogenschijnlijk bureaucratisch gedimdam leiden. Waar zeker de mensen waar het écht om gaat, niks aan hebben. (Leestip: Interview met Sander van Arum over stap 4 van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)

Mooie kans

Daarnaast bieden de te formuleren afwegingskaders ook een mooie kans om meer kennis over geweldsproblematiek bij de sociaal werkers en andere werknemers uit de maatschappelijke sector onder te te brengen.

Ik blijf van mening dat wanneer professionals meer weten over het meestvoorkomende geweldsprobleem in onze samenleving, zij zich ook meer bekwaam en zelfverzekerd zullen voelen over hun professionele en persoonlijke mogelijkheden een verschil te maken. Ik hoop dan ook van harte dat deze aanscherping hierin een rol van betekenis kan spelen!

Wil je meer weten over de aanscherping van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? Bekijk dan eens deze link van het NJI die samen met o.a. Movisie en de Augeo Foundation een basismodel voor het afwegingskader hebben opgesteld.

Als sociaal werker bekruipt je soms wellicht het gevoel… Zal het… Zou hier sprake van kunnen zijn van huiselijk geweld?

Maar vervolgens zit je er mee in je maag. Want hoe maak je zoiets bespreekbaar. En wat zou het dan vervolgens op kunnen leveren, behalve een hoop gedoe als het niet goed gaat?

Met andere woorden: hoe maak je jouw zorgen zo bespreekbaar dat het goed gaat? Dat je met een gerust gevoel na een gesprek de deur weer uit kan lopen bij jouw cliënt, omdat je er op kunt vertrouwen dat je de juiste stap hebt genomen?

Maar ook hoe verzamel je moed? Hoe voel je je krachtig?

Om jou handvatten te geven in de dagelijkse praktijk heb ik een gratis Toolkit ontwikkeld. Deze Toolkit is vanaf nu weer beschikbaar!

Wil jij de Toolkit ontvangen? Vraag hem dan nu aan via onderstaande knop!

Ja, ik wil die Toolkit  

p.s. je e-mailadres is veilig bij mij

0 reacties op “Wat betekent de wijziging in de Wet Meldcode voor de professional?”

  1. Pingback: Stap 4: Risico’s te laat in beeld? – kirstenregtop

  2. Pingback: 1000 sociaal werkers in 1 jaar, missie geslaagd? – kirstenregtop

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.