Zomerissue: Weet wat je kan doen bij Achterlating in het buitenland


Tegen de tijd dat je deze blog leest is de officiële campagne over huwelijksdwang en achterlating in het buitenland alweer afgelopen (Trouwentegenjewil.nl). “Is het dan nog wel handig om aandacht aan achterlating in het buitenland te besteden?” vroeg ik Diny Flierman van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)? “Jazeker”, zegt zij. Juist in vakantieperiodes is er een toename in het aantal hulp- en adviesvragen rondom achterlating in het buitenland. Daarom dus, een nieuwe blog in de serie Zomerissues. Lees je mee? Doorgaan met het lezen van “Zomerissue: Weet wat je kan doen bij Achterlating in het buitenland”

Zomerissue: Meldcode bij Huwelijksdwang en Achterlating


Zomerissue_-2

Afgelopen week heb ik deelgenomen aan een kenniscafé georganiseerd door Nuray Kanik van Moviera, in samenwerking met Esra Dag,  één van mijn collega’s bij Veilig Thuis. Onderwerp was Huwelijksdwang en Achterlating in het buitenland, waar ik al eerder blogs over publiceerde. Nu de zomervakantie weer nadert is het zeker niet te vroeg om weer aandacht te besteden aan deze onderwerpen. Deze keer spits ik het toe op het toepassen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij signalen van deze vormen van geweld. Lezen jullie mee? Doorgaan met het lezen van “Zomerissue: Meldcode bij Huwelijksdwang en Achterlating”

Eergerelateerd geweld; tips om misstappen te voorkomen


Als er ergens alarmbellen van af gaan dan is het wel als de termen eergerelateerd geweld of eerwraak genoemd worden in een casus. Zowel vanwege de risico’s die voor de betrokkenen mogelijk in het spel zijn als van de invloed die ons handelen als professional kunnen hebben op die risico’s. Door een paar eenvoudige misstappen kunnen we er al snel voor zorgen dat het slachtoffer in groter gevaar komt.  Een aantal tips? Lees je hier.

Doorgaan met het lezen van “Eergerelateerd geweld; tips om misstappen te voorkomen”