Tijdelijk Huisverbod: 5 vragen, 5 antwoorden


Stel je wordt gebeld dat er bij jouw cliënt een Tijdelijk Huisverbod is opgelegd aan één van de volwassenen. Zeker als je dit nog niet eerder aan de hand hebt gehad, gaan direct de alarmbellen af. Hoe werkt dit? Wat betekent dit? Welke regels gelden er? Praktische vragen waarbij je waarschijnlijk geen tijd hebt om deze zelf uit te moeten zoeken. Daarom in deze blog 5 antwoorden op 5 van die vragen. Doorgaan met het lezen van “Tijdelijk Huisverbod: 5 vragen, 5 antwoorden”

Politiemeldingen


In mijn vorige blog heb ik beschreven hoe Huiselijk Geweld plaats kan vinden bij ‘gewone’ mensen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat datgene wat er gebeurd is natuurlijk niet normaal is. En dat de incidenten die het betreft vaak heel heftig zijn.

In mijn werk ben ik op verschillende manieren met Huiselijk Geweld zaken in aanraking gekomen. Soms heb ik zelf situaties gesignaleerd,  mensen vragen zelf hulp bij hun relatie, maar regelmatig heb ik ook contact gelegd via een melding van anderen. Meldingen van het Steunpunt Huiselijk Geweld bijvoorbeeld. Daar is vaak een politiemelding aan voorafgegaan.

Omdat er tussen zo’n melding en het aanmelden een paar dagen zat, was er soms alweer sprake van een verzoening in het gezin (in stand houden van de situatie lijkt soms makkelijker dan doorbreken). Of was in ieder geval de behoefte om samen de ruzies of geweld aan te pakken alweer gezakt. Totdat de wet Tijdelijk Huisverbod werd ingevoerd.

Doorgaan met het lezen van “Politiemeldingen”