Blog

Maand van de Meldcode: Stap 4, Wanneer is het nodig om in te grijpen?


Is het nodig om hulp in te schakelen? Is het nodig om vinger aan de pols te houden? Of zijn je zorgen weggenomen? Deze stap van de meldcode, stap 4 is een heel specifieke stap. Je gaat op basis van de eerste 3 stappen (signaleren, consult en gesprek over je zorgen) namelijk bepalen wat je vervolg gaat zijn.

Met andere woorden: je maakt een afweging van de risico’s om te bepalen of je voldoende hebt gedaan of kon doen om jouw zorgen weg te nemen of om meer veiligheid te organiseren.

Maar ook of dit vanuit jouw expertise en relatie met de medewerker haalbaar is.

Om dit te kunnen bepalen is het wellicht goed voor jou om te weten dat professionals binnen het sociaal domein, onderwijs, kinderopvang, justitie en gezondheidszorg werken met een afwegingskader. In dit afwegingskader wordt aan de hand van een 5-tal vragen afgewogen of er sprake is van onveiligheid en hoe snel ingegrepen moet worden en wat dan het vervolg kan zijn. Het is een richtlijn ook wat je vanuit het beroep kunt en mag en wat van je verwacht wordt.

Binnen jouw werk als HR professional of personeelsfunctionaris kan je in deze stap 4 benutten om alles weer eens op een rijtje te zetten.

Stel jezelf de volgende vragen:

Stel jezelf de volgende vraag: Heb je nog vermoedens van huiselijk geweld?

Zo nee, zorg dan dat je dat je je zorgen ook laat gaan. (Of als je een meer vertrouwelijke relatie hebt en dossier mogelijkheid, leg dit dan ook vast in je dossier).

Zo ja, bepaal dan of je eerst contact opneemt met Veilig Thuis, wederom anoniem (zoals in stap 2) om te bepalen wat je vervolgstap is. Zeker belangrijk als je met veel vraagtekens zit!

Lukt het jou om nog zelf hulp te regelen? 

Kijk waar je nog verdere hulp kunt krijgen door advies te vragen.Als je echt concrete zorgen hebt of dat echt duidelijk is dat er sprake is van huiselijk geweld, ga je ook na wie binnen, of buiten de organisatie kan helpen. zoals een ARBO medewerker of bijvoorbeeld vertrouwenspersoon ingeschakeld kan worden die met de collega verder gaat kijken welke zorg er geregeld kan worden en of de collega daarvoor open staat.

Je kan ook voor advies (wederom anoniem) bij Veilig Thuis terecht.

Je krijgt ook  specifiekere tips en stemt af op welk moment je voor de veiligheid van je collega moet gaan staan.

Ga er niet vanuit dat je voldoende weet om het zelf te blijven oplossen 

Belangrijk is dat je in deze stap in ieder geval open houdt wat het vervolg kan zijn. Ga er vanuit dat je niet alles weet over de situatie. Professionals van Veilig Thuis er voor opgeleid zijn om een goede veiligheidsinschatting te doen.

Zij zullen dan ook heel specifieke vragen stellen waar je mogelijk zelf geen antwoord op hebt. Soms is dat helemaal niet erg, soms kan het ook zijn dat je nog een keer terug gaat naar de betreffende medewerker met wat aanvullende vragen. Hoe beter Veilig Thuis een veiligheidsinschatting kan doen, hoe betere adviezen er gegeven kunnen worden over het vervolg.

Is dit wel aan mij? 

Gaat het echt veel te ver voor je? Je kunt bijvoorbeeld erg betrokken gaan voelen. Of sneller willen gaan dan degene over wie je je zorgen maakt. Het kan ook heel lastig zijn om je zorgen te verwoorden.

 

Wees je bewust van je eigen positie en wat je wel en niet mag en kunt doen. Alleen al het feit dat je het de moeite waard vind om iemand verder te helpen wordt gevoeld en gemerkt en kan al effect hebben.

De afweging of je in moet grijpen hoef je dus zeker niet alleen te doen en bang te zijn dat je te weinig expertise hebt hoeft ook zeker niet. Je hoeft geen hulpverlener te zijn om wel een verschil te kunnen maken!

 

Wil jij ook een verschil maken? Maar wil je meer tips? Heb je bijvoorbeeld geen idee of en hoe je huiselijk geweld kunt herkennen? Dan heb ik voor jou een Hand-out samengesteld waarin ik op deze vragen in ga en je daarbij op weg wil helpen. Want het is zo belangrijk dat meer mensen die om (mogelijke) slachtoffers heen staan hen echt bij kunnen staan!

Klik hier om de Hand-out met meer tips te ontvangen

Maand van de Meldcode: Stap 3, hoe ga je in gesprek over je zorgen?


 

Het kan best een grote stap zijn om jouw zorgen te gaan bespreken met je medewerker. Want wat kan je wel en wat kan je niet zeggen? En wat als je medewerker er pissig om wordt, of jou verwijt dat je je daar niet mee moet bemoeien? Of wat als je er helemaal naast zit? Toch is het in gesprek gaan de enige manier om te voorkomen dat je zorgen ontkent of ontwijkt of onnodig met een vervelende knoop in je maag rond blijft lopen.

Zelf vond ik het ook altijd enorm lastig. En nog steeds, want ook ik blijf natuurlijk dingen zien in mijn omgeving. Want als 1 op de 20 volwassenen de afgelopen 5 jaar slachtoffer is geweest van fysiek huiselijk geweld, dan kan het niet anders dan dat je mensen tegen komt die er direct mee te maken hebben.

Toch wil ik me niet meer laten weerhouden door alle onzekerheid en dilemma’s die ik voel. Want ik weet ook dat het echt een verschil kan maken!

Het is alleen al heel erg lastig om aan de buitenkant te zien. En vaak is het ook zeker niet zichtbaar. Hoe dan ook heeft het in gesprek gaan op een oordeelvrije manier en vanuit oprechte zorg, nooit een verkeerde uitwerking. Je laat iemand simpelweg weten dat hij of zij er toe doet. En juist dat momentje… zou maar net doorslaggevend kunnen zijn om de stap te nemen het geweld achter zich te laten.

Bovendien kan een gesprek er ook voor zorgen dat hulp op gang komt en jij daarbij een schakel kunt zijn. En echt, daar hoef je geen hulpverlener voor te zijn.

Ik heb voor jou 3 tips:

  1. Kies een moment dat jij weet dat het gesprek in vertrouwen plaats kan vinden. En dat je er ook zelf voldoende rust in ervaart om het te gaan doen. Daarvoor is tip 2:
  2. Je kunt voldoende rust ervaren in het gesprek op het moment dat je het te spannend vind. Dat doe je door jezelf te erkennen in jouw spanning. Dat wil zeggen dat je ook toestaat dat die spanning er mag zijn. Als je spanning onderdrukt lukt het vaak niet goed om je zorgen onder woorden te brengen, en ben je al blij als het gesprek leidt tot de uitspraak dat het allemaal wel mee lijkt te vallen. Dus opluchting en snel wegwezen uit het kantoortje…
  3. Bereid het gesprek voor door advies te vragen aan een deskundige (zie mijn blog van vorige week). Zorg dat je weet waar je je medewerker naartoe kunt verwijzen, of naar wie. Of vraag advies over de woorden die je kunt gebruiken of welke vragen je kunt stellen.

 

Het aangaan van een gesprek over zorgen is heel erg ingewikkeld. Zeker als je het niet eerder hebt gedaan of als je de gevolgen niet kunt overzien is het een enorme drempel die je over moet.

Toch is deze stap essentieel in het proces om jouw medewerker te ondersteunen bij een eventuele situatie van huiselijk geweld. Los je het direct op? Nee. Voelt jouw medewerker zich gezin en gesteund? Mogelijk wel. En dat zou maar net dat verschil kunnen zijn wat iemand nodig heeft!

Als je zonder het gesprek aan te gaan je zorgen bespreekt met een derde partij, zoals Veilig Thuis, is de basis voor een enorme vertrouwensbreuk gelegd. En dat helpt de situatie zeker niet verder.

Ook al ontstaat er niet direct openheid of een gesprek en blijven zorgen bestaan. Als je het gesprek niet aangaat kom je er nooit achter of je een verschil had kunnen maken.

 

Wil jij meer tips? Vraag dan nu de gratis Hand-out: Herkennen en bespreekbaar maken van huiselijk geweld aan door op de onderstaande knop te klikken!

Klik hier om de Hand-out met meer tips te ontvangen

Maand van de Meldcode: Stap 2, Advies vragen over je zorgen


 

 

Vorige week hebben we het gehad over de signalen die je kunt waarnemen. Een signaal van huiselijk geweld is een feitelijke waarneming waardoor jij het vermoeden kunt hebben dat er sprake is van huiselijk geweld. Vaak merk je een signaal op doordat er een fysieke alarmbel afgaat (onrustig gevoel, het idee dat er ‘iets niet klopt’).

Als je meerdere signalen hebt waargenomen, maar het blijft nog steeds bij een vermoeden. Een veronderstelling dat er bij jouw collega of medewerker wel eens sprake zou kunnen zijn van huiselijk geweld. Wat doe je dan?

Na stap 1 uit de meldcode volgt natuurlijk stap 2. En dat is: het vragen van advies bij signalen van huiselijk geweld.

Om niet met een vermoeden rond te blijven lopen, en wel in beweging te blijven, is stap 2 een erg belangrijke stap.

 

Aan wie kan je advies vragen? 

Het beste kan je je vragen neerleggen bij iemand die er meer van weet. In Nederland is Veilig Thuis als adviespunt aangewezen. Bij Veilig Thuis kan je, volledig anoniem, advies vragen.

 

Waarover kan je advies vragen? 

Kan het kloppen dat er sprake is van huiselijk geweld? Welke van de door jou verzamelde signalen duiden inderdaad op huiselijk geweld? En welke juist niet? Wat zou er nog meer voor verklaring mogelijk zijn? Is er iets wat je misschien ook had kunnen zien?

Al dit soort vragen kan je stellen.

Vervolgens kan je natuurlijk ook advies vragen over de vervolgstappen. vraag je natuurlijk het advies bij de vervolgstappen die je kunt zetten. Over hoe je je collega over kunt brengen dat je je zorgen maakt, zodat hij of zij er niet al te erg van schrikt. Welke reacties je kunt verwachten. Kortom een advies over het voeren van een gesprek. Hieronder heb ik een lijstje voor je van mogelijke vragen die je zou kunnen stellen als je een advies vraagt:

 

  • Hoe je het gesprek het beste kunt voeren.
  • Wat het goede moment is om het gesprek te voeren.
  • Wat goede vragen zouden zijn in het gesprek.
  • Wat is de grens om daadwerkelijk hulp te gaan inschakelen.
  • Naar welke instanties je de medewerker kan verwijzen als er inderdaad blijkt dat er sprake is van huiselijk geweld.
  • Wat je kunt doen om je collega/medewerker te ondersteunen.

Het advies heeft als doel dat jij verder kunt met jouw zorgen. Zodat jij weet wat je kunt doen. Zonder dat er direct bekend is om wie het gaat. Want daarmee houd je de vertrouwelijkheid die je hebt ten aanzien van je collega of medewerker in stand.

 

Een goed advies zorgt ervoor dat jij je rustiger voelt, beter weet waar je aan toe bent en weet wat je in het vervolg kunt doen. 

 

Wil je meer tips? Of wil je weten hoe je huiselijk geweld zou kunnen herkennen? Vraag dan nu de gratis Hand-Out Herkennen en Bespreekbaar maken van huiselijk geweld aan. Een document wat ik heb ontwikkeld voor het bedrijfsleven.

Omdat bijna de helft van de nederlanders tenminste 1 keer in zijn leven te maken heeft met huiselijk geweld. De afgelopen 5 jaar 1 op de 20 mensen slachtoffer is geworden van fysiek huiselijk geweld. En deze mensen vaak gewoon aan het werk zijn en hun werk willen behouden.

En je kunt ook wat doen in het bedrijf. Hoe? Daar help ik je graag verder mee. Allereerst met de tips uit de Hand-Out. Je kunt hem aanvragen door hieronder op de knop te klikken.

Klik hier om de Hand-out met meer tips te ontvangen

 

Volgende week behandel ik Stap 3; Het gesprek over je zorgen. Wil je eerst nog stap 1 en de introductie teruglezen? Dan kan dat hier:

Maand van de Meldcode: Stap 1: Signaleren van huiselijk geweld.

Maand van de Meldcode: De introductie voor HR en ARBO