Blog

Luister deze podcast om angst te reduceren bij je cliënten


Het is voor mij ook de eerste keer dat ik een situatie als dit meemaak. Zoals dat het ook voor jou is. En voor jouw cliënten, jouw collega’s en je buren. En ik begin het langzamerhand tot me door te kunnen laten dringen wat de ernst en de omvang van de crisis is.

Daar heb ik het ook veel over op dit moment thuis. Ik heb nou eenmaal een andere manier om met dit soort situaties dan mijn partner. Maar wie ik ook spreek, er valt me op dat iedereen eigen manieren heeft om er mee om te gaan. Zelfs op social media wordt dit meer dan duidelijk. Waar de een uitblinkt in creativiteit, uit de ander zich over de ingewikkeldheid van thuis onderwijs, zorgen en balanceren in het werk. En sommige mensen zijn even helemaal niet meer actief online.

Gisteren luisterde ik naar de nieuwe podcast van Brené Brown, Unlocking us. Een aflevering die je echt aan het denken zet over deze situatie en de manier waarop je ermee om kan gaan. Deze aflevering gaat over Angst, kalmte, over- en onderfunctioneren. Ik ben groot fan van Brené, die door haar herkenbare anekdotes psychologische processen zo simpel uitlegt dat je er direct een gevoel bij kunt krijgen. Deze podcast is daar een mooi voorbeeld van.

Zo behandelt zij het volgende. Doordat de coronacrisis zo’n onwerkelijke en nieuwe situatie is en je zo uit je normale doen en laten haalt, kan dit een mate van spanning oproepen. In de podcast deelt Brené een theorie die Hariet Lerner beschrijft in haar boek The Dance of connection. Zij beschrijft twee reacties op angst: mensen die super goed gaat functioneren, alles op een rijtje hebben en hyperalert zijn. En mensen die gaan onderfunctioneren, mensen die inactief worden, hulp gaan vragen of zich juist terugtrekken.

Over de tweede groep mensen geeft zij aan: dat is de groep waar we ons doorgaans eerder zorgen over maken. De vraag is natuurlijk of dat terecht is…

Het goede nieuws uit de podcast, het is relatief eenvoudig angst van onze onder- en overfunctionerende medemensen te verminderen. Door onszelf vooral te beoefenen in kalmte. Want net zoals angst aanstekelijk kan werken, kan dat ook met kalmte en rust.

De podcast is wat mij betreft een aanrader om te luisteren, juist nu! Voor alles is een eerste keer en deze is misschien niet zo spannend nu je er van mij al wat over hebt gehoord 😉

Je kunt de podcast luisteren via: Brene Brown Unlocking Us

NB. uiteraard heeft zij het hier niet over mensen die gebukt gaan onder ernstige angst of paniekstoornissen of trauma’s. Wees er wel van bewust dat ook die nu getriggerd kunnen worden. Maar het kan nooit kwaad voor jezelf bewust te zijn van je eigen reactiepatronen en hoe je daar invloed op uit kan oefenen.

 

Gratis webinar: Hoe houd je zicht op veiligheid?

De afgelopen weken gaf ik 4 keer het webinar: “Hoe houd je zicht op veiligheid in tijden van Corona.” Inmiddels hebben al meer dan 250 hulpverleners zich aangemeld. Omdat ook het webinar van vanmorgen, 6 april, alweer zo snel vol zat heb ik nog een keer een nieuwe datum gepland.

Je kan je nu weer aanmelden voor dinsdag 14 april 10.00 uur via onderstaande link!

Er zijn namelijk nog veel meer mogelijkheden om mensen te ondersteunen en om zicht op veiligheid te houden. Daarom geef ik aanstaande donderdag een webinar (online training) waarin we in gaan op de vraag: Hoe houdt ik goed zicht op de veiligheid zonder face-to-face contact?

Meld je hier aan voor het webinar

We gaan in op vragen als:

  • Wat doe ik als ik geen contact of onvoldoende contact krijg met het gezin?
  • Hoe maak ik een goede veiligheidsinschatting op afstand?
  • Hoe kan ik de meldcode blijven toepassen?
  • Hoe handel ik professioneel maar ook warm?

Doe gratis en vrijblijvend mee: want het is zo enorm belangrijk dat jij in actie blijft komen. Juist voor die gezinnen waar het Centrum voor Seksueel geweld en Veilig Thuis het over hebben. En juist in deze tijd!

Wil je meedoen aan het webinar: meld je aan via de link onder deze knop. Kies een datum en graag tot dan!
Meld je hier aan voor het webinar

Uit de evaluaties van de eerste webinars:

Zou je het webinar aanraden aan je collega’s? En waarom? 

Ellen: Ja zeker. Goed om aandacht te hebben voor dit thema, juist in Coronatijd.

Erni: Ja, goede tips en gevoel dat je er niet alleen voor staat

Simone: Ja, goede tips en gevoel dat je er niet alleen voor staat

Sonja: ja, vooral voor de bewustwording dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten qua werk en dat we hierin samen creatief kunnen zijn met zoeken naar vormen om toch de clienten verder te kunnen blijven helpen

Rik: Ja. Althans primair voor de aandachtsfunctionarissen. Het is goed om te weten da je onthand hoeft te zijn in deze bijzondere tijden.

 

Een webinar voor jouw organisatie of team???

Wil jij met je team meedoen met het webinar? Of wil je met meer mensen uit je organisatie het webinar volgen? Dan zou ik het op prijs stellen als je mij een mail stuurt. In dat geval zullen we een tijd en datum prikken die voor jouw organisatie passend is en komt het exclusief beschikbaar. Mailen kan naar: info@kirstenregtop.com 

 

Hoe houd je zicht op veiligheid in tijden van het Coronavirus?


 

Wat een ingewikkelde tijden zijn het zeg! Ik kan me voorstellen dat je als hulpverlener behoorlijk met de handen in het haar zit. Zo min mogelijk fysiek contact, dus ook de gesprekken met de cliënten zullen zo min mogelijk plaats vinden.

Zelf heb je het misschien al lastig, want thuiswerken, hoe dan? Soms is iets wegwerken achter de laptop nog wel een optie, maar ook het contact met cliënten onderhouden?

Misschien heb je er al wel bij stil gestaan. Zeker als je met kwetsbare groepen werkt die al onder grote stress staan. Want stress en een goede zelfregulering gaan nou eenmaal niet goed samen. Gedwongen thuis op elkaars lip zitten, de vrees voor verlies van werk en inkomen, misschien een kind met gedragsproblemen of een beperking, zelf al in de financiële problemen zitten.

Kinderen die de tent uit stressen omdat ze er aan moeten wennen dat ze thuis hun schoolwerk moeten doen en het contact met hun leeftijdsgenootjes en juf of meester missen.

Angsten voor de gezondheid van familieleden of dierbaren. Oude trauma’s die geactiveerd worden. Smetvrees, prepping, isolatie, blootgesteld worden aan nieuws.

De situatie kan maken dat er huiselijk geweld ontstaat. En daar wordt, geheel terecht, aandacht voor gevraagd. Maar wat kan jij doen om mensen te ondersteunen die het al zwaar hebben, zonder dat je face-to-face contact hebt? En hoe zorg je ervoor dat je zicht houdt op de veiligheid?

Werk aan de relatie

Bedenk wat jij kunt doen om de werkrelatie met jouw client te behouden. De een zal zich namelijk terugtrekken op dit moment, een ander zal juist een extra groot beroep op je doen. De een heeft het zwaarder dan de ander. Bedenk zelf hoe jij met al jouw cliënten contact kunt onderhouden zodat alle mensen weten dat jij bereikbaar bent, hoe jij bereikbaar bent en wanneer je bereikbaar bent.

Ook al zit iemand er niet op te wachten. Blijf initiatief nemen om in contact te komen. Kies er verschillende vormen voor om dat contact te behouden of te krijgen. Er zullen mensen zijn die nu verder geïsoleerd worden dan ze al waren. Jij hebt echt als hulpverlener een heel goede reden om wel contact te blijven zoeken, het is je werk.

Maak verwachtingen waar

Het klinkt misschien gek, maar juist de situatie van nu maakt het mogelijk om geweld thuis bespreekbaar te maken. Mensen zullen verwachten van jou dat jij daar vragen over stelt. Maar kies wel woorden die mensen als niet-beschuldigend ervaren, stel open vragen en erken de zwaarte van de situatie. Mensen die misschien tot nu toe het enorm lastig vonden om et jou te delen wat spanningen of stress met het gezin deden, voelen nu misschien een legitiem moment om het wel bespreekbaar te maken. Geef hen dan de ruimte om hun verhaal te delen en ga daar compassievol mee om.

Zoek ruimte voor verbetering

Ventileren voor volwassenen kan heel erg belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat de spanningen niet te hoog oplopen. Tegelijkertijd is alleen het delen over de spanningen niet genoeg om de zelfregulering te verhogen. Sta stil bij hoe het spanningsverloop is, welke momenten dit duidelijk wordt en wat mensen kunnen doen om in het moment zelf de spanning te reguleren.

Zoek ook creatieve oplossingen. Er zijn echt mogelijkheden om met het onderwijs en de hulpverlening samen extra ondersteuning in te zetten als het thuis echt niet gaat. Dat kan een tijdelijke steunmaatregel zijn omdat deze situatie nou eenmaal echt een unieke situatie is die echt veel extra vraagt van mensen. Dat wil niet zeggen dat mensen het altijd nodig blijven houden.

Twijfel je: vraag advies

Blijf je met zorgen zitten? En blijf je twijfelen over wat je zou moeten doen. Moet je een huisbezoek afleggen als je geen contact kan krijgen, of weet je niet zeker of de spanningen hanteerbaar zijn? Accepteer dat twijfel, zeker op dit moment heel normaal is en erbij hoort. Maar dat je het daar niet bij hoeft te laten zitten. Vraag advies, bij jouw deskundige collega of Aandachtsfunctionaris. Of bel met Veilig Thuis (0800-2000 gratis) om jou te helpen bij jouw afwegingen. Anoniem advies vragen mag altijd!

 

Gratis webinar: Hoe houd je zicht op veiligheid?

Nieuwe datum!

Omdat maandag 6 april vol is, heb ik een nieuwe datum gepland.

Je kan je nu weer aanmelden voor dinsdag 14 april 10.00 uur via onderstaande link!

Er zijn nog veel meer mogelijkheden om mensen te ondersteunen en om zicht op veiligheid te houden. Daarom geef ik aanstaande donderdag een webinar (online training) waarin we in gaan op de vraag: Hoe houdt ik goed zicht op de veiligheid zonder face-to-face contact?

Meld je hier aan voor het webinar

We gaan in op vragen als:

  • Wat doe ik als ik geen contact of onvoldoende contact krijg met het gezin?
  • Hoe maak ik een goede veiligheidsinschatting op afstand?
  • Hoe kan ik de meldcode blijven toepassen?
  • Hoe handel ik professioneel maar ook warm?

Doe gratis en vrijblijvend mee: want het is zo enorm belangrijk dat jij in actie blijft komen. Juist voor die gezinnen waar het Centrum voor Seksueel geweld en Veilig Thuis het over hebben. En juist in deze tijd!

Wil je meedoen aan het webinar: meld je aan via de link onder deze knop. Kies een datum en graag tot dan!
Meld je hier aan voor het webinar

 

Uit de evaluaties van de eerste webinars:

Zou je het webinar aanraden aan je collega’s? En waarom? 

Ellen: Ja zeker. Goed om aandacht te hebben voor dit thema, juist in Coronatijd.

Erni: Ja, goede tips en gevoel dat je er niet alleen voor staat

Simone: Ja, goede tips en gevoel dat je er niet alleen voor staat

Sonja: ja, vooral voor de bewustwording dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten qua werk en dat we hierin samen creatief kunnen zijn met zoeken naar vormen om toch de clienten verder te kunnen blijven helpen

Rik: Ja. Althans primair voor de aandachtsfunctionarissen. Het is goed om te weten da je onthand hoeft te zijn in deze bijzondere tijden.

 

Een webinar voor jouw organisatie of team???

Wil jij met je team meedoen met het webinar? Of wil je met meer mensen uit je organisatie het webinar volgen? Dan zou ik het op prijs stellen als je mij een mail stuurt. In dat geval zullen we een tijd en datum prikken die voor jouw organisatie passend is en komt het exclusief beschikbaar. Mailen kan naar: info@kirstenregtop.com 

Hoe vrij ben je als vrouw in Nederland als je het risico loopt te worden omgebracht?


De laatste schoen plaats ik onderaan de muur. Wanneer ik overeind komt en de muur in zijn geheel zie, schiet ik vol.

Wat een enorme confronterende boodschap en wat komt deze nu dichtbij. Twijfel ook, ga ik dit echt doen? Ga ik mensen hiermee confronteren?

Tijdens Internationale Vrouwendag op 8 maart in Apeldoorn is het project Muur van Verandering te zien.

40 paar mannenschoenen symboliseren de 40 vrouwen die in 2018 omkwamen als gevolg van huiselijk geweld. (bron: moordatlas.nl)

Ik wil het gesprek openen, bewustwording op gang brengen over de aard en de ernst van huiselijk geweld in Nederland.

De Muur van Verandering is gebaseerd op een kunstwerk van de Turkse kunstenaar Vahit Tuna, ‘Untitled’. Hij plaatste in Istanbul 440 paar schoenen op een muur van een Turkse kofffieketen. In Turkije zijn naar schatting 440 vrouwen omgebracht. Deze keten stelt elke half jaar zijn muren beschikbaar aan een kunstenaar.

 

Tuna heeft met de muur het gesprek over huiselijk geweld in de publieke ruimte gebracht. Niet zonder gevolgen. Een aantal keer zijn schoenen van de muur gehaald omdat mensen het niet eens zijn met dit statement. Een mooier gevolg is dat er gesprekken ontstaan onder de lokale bevolking over huiselijk geweld in de Turkse samenleving.

Istanbul is tevens de plaats waar in 2017 het Verdrag van Istanbul is getekend. Een verdrag wat de ondertekenende landen verplicht zich in te spannen om geweld tegen vrouwen terug te dringen.

Ook door Nederland is het verdrag van Istanbul ondertekend en worden stappen gezet om geweld tegen vrouwen in te dammen. De discussie hierover lijkt echter vaak op plaatsen gevoerd te worden waar de ‘gewone’ burger niet te vinden is.

Daarom wil ik de Muur van Verandering als onderdeel van Internationale Vrouwendag 2020 in Apeldoorn plaatsen. Zodat we het er wel een keer met elkaar over kunnen hebben. En vooral om erbij stil te staan wat je zou kunnen doen om een verschil te maken.

De Muur van verandering is tijdelijk te zien bij Foenix, Kringloop en Reintegratie, Vlijtseweg Apeldoorn. Het project had zonder de steun van de werkgroep Internationale Vrouwendag Apeldoorn en Foenix (dankzij aanleveren van materiaal en mankracht) nooit gerealiseerd kunnen worden. Ik ben hen dan ook enorm dankbaar!

 

Eric, van Moordatlas.nl heeft me geholpen met de juiste statistieken. Een rotklus, de confrontatie met dit enorme onrecht, leed en verdriet. Toch zijn zij deze moeite waard.

 

Ik wil dit werk graag dan ook aan hen opdragen in de hoop dat hierdoor misschien, ook al is het maar 1 keer, een nieuw slachtoffer voorkomen kan worden.

 

Meer informatie over het kunstwerk van Vahit Tuna: https://www.unlimitedrag.com/post/2019/11/21/260-square-meters