Bevlogen spreker op event of congres?

Passioneel en enthousiaste spreker over het vak van de Sociaal werker op jouw evenement of op jouw congres? Ik sta graag voor je klaar!

Uit mijn opgebouwde blogs krijg je een indruk hoe ik in het werk en in het leven staan. Sociaal werk doet er toe! Sociaal werk kan een verschil maken! Maar sociaal werkers zijn van nature geen mensen die graag op de voorgrond staan. Ook ik niet… Maar het is ontzettend belangrijk dat we dat gaan doorbreken. Dat we laten zien waarvoor we staan in ons vak. Omdat ik die noodzaak voel wil ik graag komen spreken op jouw event of congres.

014
Foto: Gonda Fotografie

Onderwerpen: outreachend werken, huiselijk geweld, sociaal vakmanschap vanuit de praktijk, Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Altijd: resultaatgericht, pragmatisch, praktisch, bevlogen en vanuit het hart.

Wil je meer informatie? Stuur dan even een e-mail naar: info@kirstenregtop.com

Gratis Toolkit: Sneller in gesprek over huiselijk geweld

Het spreken over geweld in de relatie met je cliënten is niet altijd makkelijk. Toch heb je als sociaal werker de juiste tools in handen om dit te doen. Je vak, je eigen professionaliteit, beroepsgeheim. Dus zou je het gewoon kunnen doen dus?

Makkelijker gezegd dan gedaan…

Het is bekend dat mensen geweld gaan doorbreken vanaf het moment dat ze er niet meer alleen voor staan. Vanaf het moment dat ze in gesprek gaan met een ander komt er een proces op gang dat kansen biedt het geweld te doorbreken.

Niet altijd is het even eenvoudig om daarover in gesprek te komen met je cliënten. Want hoewel je alle basisvoorwaarden in je vak hebt ben je er altijd zelf nog!

Het doet ook wat met jou.

Maar wat als je nu eens niet bezig bent met de uitkomsten en je je kunt richten op het gesprek. Waardoor je in ieder geval de basis legt voor een cliënt om een begin te maken.

Dat gun je toch iedereen?

Voor mij is het ook nog steeds niet altijd makkelijk om het gesprek met mensen over geweld te voeren. Het is een complex en zwaar onderwerp.

Toch houd ik me altijd vast aan een aantal essentiële elementen. Dit helpt mij om in gesprek te komen, zonder dat ik bang hoef te zijn voor uitkomsten waar ik geen grip op heb. Zonder dat ik mij laat verlammen door onzekerheid.

Zodat ik vanuit mijn professionaliteit mensen echt een kans bied in gesprek te komen.

Voor jou heb ik 4 stappen op een rij gezet die jou handvatten geven om het aan te gaan. Ik heb ze gevat in een Toolkit. Een gereedschapskist met een paar gereedschappen waar je uit kan pakken wat voor jou werkt. Ook als je het even niet meer weet. Of juist als je het even niet meer weet.

Afsluitend ontvang je een handige hand-out met daarin 3 tools die jou ondersteunen bij het aangaan van het gesprek!

Nieuwsgierig geworden naar deze Toolkit?  Klik dan op de onderstaande button!

Ja, ik wil die Toolkit

P.S. Meer lezen? Duik dan eens in mijn blogs, waarin ik je graag laat lezen wat je bij het werken met huiselijk geweld tegen kunt komen. Dat doe je via deze link: Blogs lezen

Doe mee: beleidsmakers en managers

Wil je dat je medewerkers beter voorbereid zijn op het werken met huiselijk geweld situaties? De samenwerking met de ketenpartners soepeler verloopt?

Constateer je dat er sprake is van handelingsverlegenheid onder de medewerkers waar het gaat om het bespreekbaar maken en signaleren van huiselijk geweld?

Of is het (weer) eens tijd om aandacht te besteden aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en wil je daar een training voor organiseren binnen de organisatie?

Huiselijk geweld is niet een van de onderwerpen waar makkelijk mee omgegaan kan worden. Het doet veel met de medewerkers die met situaties van soms ernstige onveiligheid geconfronteerd worden. Soms kan onveiligheid als thema daardoor ook een enorme impact op het team krijgen.

De ervaring van medewerkers die met huiselijk geweldsituaties te maken krijgen kan enorm verschillend zij. Maar ook eigen persoonlijke ervaringen spelen een rol waardoor niet alle medewerkers in staat zijn geweld bespreekbaar te maken en de Meldcode te volgen.

Vanuit mijn eigen praktijkervaring als outreachend maatschappelijk werker, coördinator Tijdelijk Huisverbod en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties bij wijkwelzijnsorganisaties in Utrecht en nu medewerker bij Veilig Thuis verbind ik praktijk en theorie binnen de trainingen en weet ik professionals te motiveren om meer te doen wanneer zijn huiselijk geweld tegen komen in hun werk zodat zij;

  • Dat zij beter in staat zijn te signaleren.
  • Beter weten hoe zij de Meldcode kunnen volgen zonder dat dit meer tijd kost.
  • Met meer zelfvertrouwen bij situaties van partnergeweld kunnen handelen.
  • Constructief kunnen samenwerken met Veilig Thuis en andere ketenpartners.

Ben je benieuwd wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Kijk dan bij mijn aanbod, of blijf op de hoogte via Post uit het Hart (mijn tweewekelijkse blog) of neem vrijblijvend contact met mij op voor een skype-sessie over een vraag die je hebt door een e-mail te sturen aan: info@kirstenregtop.com.

Sinds oktober 2017 ben ik aangesloten bij trainershuiselijkgeweld.nl waarmee ik als doel heb om kwalitatief hoogwaardige trainingen te kunnen aanbieden en deze kwaliteit ook op peil te houden doordat ik jaarlijks bijscholingsverplichting heb.

Workshop: Huiselijk geweld je eigen perspectief

Wanneer je werkt als maatschappelijk werker kan je er niet omheen, je zal een keer in je loopbaan huiselijk geweld tegenkomen. Een zwaar onderwerp en het doet veel met jouw cliënten maar zeker ook met jou als werker. Wanneer je dan de hulpverlening ingedoken bent herken jij je misschien wel in het volgende…

Helemaal leeg gezogen door je cliënten, omdat je zoveel tijd en energie geeft? Gevoelens van frustratie, machteloosheid en moedeloosheid want het geweld lijkt niet te kunnen stoppen? Voel je weerstand tegen je cliënten, weerstand die je uit alle macht probeert te onderdrukken? De realisatie is beklemmend dat jij mogelijk de enige bent met we je cliënt zijn of haar gevoel durft te delen?

Of; ervaar je druk vanuit je team of leidinggevende om een dossier binnen de afgesproken termijn te kunnen sluiten? Soms lijkt het alsof jij niet kan en mag doen wat je graag zou willen doen. Terwijl jij  het juist noodzakelijk vind om de tijd te hebben want je weet dat juist huiselijk geweld situaties zo lastig te doorbreken zijn.

Je hebt het gevoel er dichtbij te zitten, maar alle omgevingsdruk en verschillende meningen van alle collega’s, maken dat je kan gaan twijfelen aan je eigen inzichten en vaardigheden. Alsof ze onvoldoende uit de verf kunnen komen, je je beperkt voelt in je eigen professionaliteit.

Kan je je ook anders voelen?

(meer…)

Blaas de Meldcode nieuw leven in!

Het is best lastig als je huiselijk geweld op de agenda wilt zetten van je team. Er spelen namelijk zoveel meer onderwerpen die ook net zo goed de aandacht verdienen van jou en je collega’s. Bovendien kan je zelf het gevoel hebben nooit genoeg te kunnen doen. Je bent gebonden aan de tijd die je krijgt van je organisatie. Soms voel je je gedwongen eerder te moeten overdragen dan je eigen wil. Daarnaast heb je door een ingewikkelde casus, wat bij huiselijk geweld vaak het geval is, minder tijd voor andere cliënten.

Het gevolg is wel dat jij je er zorgen om blijft maken.

  • Loopt het niet uit de hand in de avond?
  • Kunnen ze wel ergens terecht als ik niet bereikbaar ben?
  • Heb ik wel genoeg kunnen doen?
  • Komen ze wel aan als ik ze verwezen heb?
  • Maak ik mij wel terecht zorgen?

Allemaal heel herkenbare zorgen. (meer…)

Cursus Professionele moed

Echte verandering. Professionele en persoonlijke moed onmisbaar bij de aanpak van huiselijk geweld.

Tweedaagse opleiding met een terugkomdag

 

Door zelf moedig te zijn als professional draag je  dit ook over op de gezinnen met wie je werkt.
Om duurzaam geweld te stoppen heb je de moed nodig om zowel slachtoffer- als daderschap in de ogen te zien en beide niet te verdoezelen of te vergoelijken.

Durf als professional imperfect te zijn. Stap uit de comfortzone, bedenk hoe je de cliënt kunt helpen en durf daarbij je eigen ervaringen in te zetten.

Lukt het je om echt dienstbaar te zijn aan de gezinnen en niet alleen aan de eigen organisatorische processen en jezelf?

Hoe kunt u  de zelfversterkende negatieve effecten na geweld ombuigen naar positieve verandering en herstel?

Echte verandering is mogelijk als we zelf ook de moed hebben om te veranderen. Daarom bundelen wij – Hameeda Lakho, Kirsten Regtop en Sietske Dijkstra- onze krachten rond ervaringsdeskundigheid, praktijkkennis, onderzoek en reflectie en herstelondersteunende zorg in dit bijzondere aanbod waarin we het zoeklicht plaatsen op het onderzoeken en versterken van onze persoonlijke en professionele moed.

Hameeda Lakho
Sietske Dijkstra

Doel

Het versterken van competenties van medewerkers in tal van instellingen bij de Aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties door gezamenlijk van en met elkaar te leren.
Duurzame verandering teweegbrengen in het stoppen van geweld door competenties en handelingsrepertoire mbt het maken van contact met cliënten te versterken door onder andere de professionele en persoonlijke moed die daarbij nodig is te onderzoeken.
Een betere samenwerking in de keten door het realiseren van structurele verandering in het werken aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld

Voor wie

Sociale professionals uit jeugdzorg, Veilig Thuis, wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming, politie, gedragsdeskundigen, schoolmaatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen, reclasseringswerkers, slachtofferhulp en anderen die te maken hebben met de aanpak van huiselijk geweld en het signaleren daarvan. We zetten de ervaringen van de deelnemers actief in om te leren in en van de keten.

Meer weten?

Download hier de flyer met meer informatie of neem contact op met: info@kirstenregtop.com

download de flyer