Bevlogen spreker op event of congres?

Passioneel en enthousiaste spreker over het vak van de Sociaal werker op jouw evenement of op jouw congres? Ik sta graag voor je klaar!

Uit mijn opgebouwde blogs krijg je een indruk hoe ik in het werk en in het leven staan. Sociaal werk doet er toe! Sociaal werk kan een verschil maken! Maar sociaal werkers zijn van nature geen mensen die graag op de voorgrond staan. Ook ik niet… Maar het is ontzettend belangrijk dat we dat gaan doorbreken. Dat we laten zien waarvoor we staan in ons vak. Omdat ik die noodzaak voel wil ik graag komen spreken op jouw event of congres.

014
Foto: Gonda Fotografie

Onderwerpen: outreachend werken, huiselijk geweld, sociaal vakmanschap vanuit de praktijk, Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Altijd: resultaatgericht, pragmatisch, praktisch, bevlogen en vanuit het hart.

Wil je meer informatie? Stuur dan even een e-mail naar: info@kirstenregtop.com

Doe mee: beleidsmakers en managers

Wil je dat je medewerkers beter voorbereid zijn op het werken met huiselijk geweld situaties? De samenwerking met de ketenpartners soepeler verloopt?

Constateer je dat er sprake is van handelingsverlegenheid onder de medewerkers waar het gaat om het bespreekbaar maken en signaleren van huiselijk geweld?

Of is het (weer) eens tijd om aandacht te besteden aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en wil je daar een training voor organiseren binnen de organisatie?

Huiselijk geweld is niet een van de onderwerpen waar makkelijk mee omgegaan kan worden. Het doet veel met de medewerkers die met situaties van soms ernstige onveiligheid geconfronteerd worden. Soms kan onveiligheid als thema daardoor ook een enorme impact op het team krijgen.

De ervaring van medewerkers die met huiselijk geweldsituaties te maken krijgen kan enorm verschillend zij. Maar ook eigen persoonlijke ervaringen spelen een rol waardoor niet alle medewerkers in staat zijn geweld bespreekbaar te maken en de Meldcode te volgen.

Vanuit mijn eigen praktijkervaring als outreachend maatschappelijk werker, coördinator Tijdelijk Huisverbod en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties bij wijkwelzijnsorganisaties in Utrecht en nu medewerker bij Veilig Thuis verbind ik praktijk en theorie binnen de trainingen en weet ik professionals te motiveren om meer te doen wanneer zijn huiselijk geweld tegen komen in hun werk zodat zij;

 • Dat zij beter in staat zijn te signaleren.
 • Beter weten hoe zij de Meldcode kunnen volgen zonder dat dit meer tijd kost.
 • Met meer zelfvertrouwen bij situaties van partnergeweld kunnen handelen.
 • Constructief kunnen samenwerken met Veilig Thuis en andere ketenpartners.

Ben je benieuwd wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Kijk dan bij mijn aanbod, of blijf op de hoogte via Post uit het Hart (mijn tweewekelijkse blog) of neem vrijblijvend contact met mij op voor een skype-sessie over een vraag die je hebt door een e-mail te sturen aan: info@kirstenregtop.com.

Sinds oktober 2017 ben ik aangesloten bij trainershuiselijkgeweld.nl waarmee ik als doel heb om kwalitatief hoogwaardige trainingen te kunnen aanbieden en deze kwaliteit ook op peil te houden doordat ik jaarlijks bijscholingsverplichting heb.

Aandachtsfunctionarissen

Omdat ik erg graag met bevlogen aandachtsfunctionarissen werk heb ik specifiek voor aandachtsfunctionarissen aanbod ontwikkeld.

Wat mij betreft is dit hét moment om met je organisatie in actie te komen. De verbeterde meldcode is vanaf januari 2019 in gegaan en heel veel collega’s zullen met vragen zitten. Jij zelf misschien ook wel.

En hoe leg je dat dan uit aan je collega’s?

En hoe zorg je ervoor dat je collega’s er ook mee gaan werken en dat het geen papieren gedrocht wordt?

En hoe zorg je ervoor dat jij gevonden wordt als aandachtsfunctionaris?

En hoe ga je dan om met je eigen onzekerheden daarbij?

 

Tweedaagse intensieve training

 • In een tweedaagse training neem ik je helemaal mee in de laatste ontwikkelingen en zorgen we ervoor dat je aan het einde,
 • een kennisvoorsprong hebt
 • een gedegen plan hebt liggen waarmee je aan de slag kunt met de implementatie van de meldcode en jouw vindbaarheid
 • en je draagvlak creëert bij je collega’s en je leidinggevenden.

Deze training is zowel incompany te volgen als in een open inschrijving.

 

Eerste data worden gepland in mei/juni. Als je interesse hebt? Meldt je dan aan (onderaan deze pagina), dan stuur ik je meer informatie.

 

1 dagdeel training communicatie en profilering als Aandachtsfunctionaris

Ook biedt ik de mogelijkheid om je in één dagdeel helemaal mee te nemen in jouw profilering als aandachtsfunctionaris. Hoe zorg je ervoor dat:

 • Jij bijdraagt aan de borging van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling binnen jouw organisatie. Zodat aan het einde van dit jaar al jouw collega’s kennis hebben van de stappen van de Meldcode.
 • Al jouw collega’s jou weten te vinden als Aandachtsfunctionaris.
 • Jij in een paar uur per week je kennis enorm snel kunt vergroten en;
 • Je een systeem hebt waardoor jij niet meer het gevoel hebt dat je  maar hap-snap aan je functie toekomt en je niet de resultaten bereikt die jij wilt bereiken.
 • Je een jaarplan hebt waarmee je de Meldcode op de kaart zet, én je collega’s en management motiveert.

 

Deze training kan je 1 op 1 afnemen. Samen werken we aan jouw plan. Ook kan je deze training Incompany inschakelen. Meer informatie? Stuur me even een berichtje via de onderstaande aanmeldknop of stuur een mailtje aan: info@kirstenregtop.com

Gratis aanbod

Gratis aan te vragen is bijvoorbeeld mijn E Book, Maand van de Meldcode. Hoe je dit in zou kunnen zetten binnen je organisatie? Daarover lees je hier meer: Blaas de meldcode nieuw leven in

Sinds februari 2015 blog ik over de aanpak van huiselijk geweld. Met ruim 138 blogs op de teller is er voor heel veel professionals veel te vinden op mijn site. Neem gerust een kijkje en doe er je voordeel mee. Als je een blog interessant vindt kan je die delen in je netwerk! Via LinkedIn of bijvoorbeeld twitter. Maar ook intern met je collega’s.

Over de trainer

Wil je meer weten wie deze trainingen geeft? Ik ben Kirsten Regtop. Maatschappelijk werker gespecialiseerd in de aanpak van huiselijk geweld. Als coördinator Geweld In Afhankelijkheidsrelaties van de welzijnsorganisaties in Utrecht heb ik ruime ervaring met het opzetten van een systeem voor aandachtsfunctionarissen, het uitwerken van de Meldcode, de samenwerking met Veilig Thuis (toen SHG en AMK) en de implementatie van de Meldcode. Als medewerker van Veilig Thuis (september 2015-maart 2019) ben ik betrokken geweest op alle plekken in het primair proces van deze organisatie (van onderzoek, Tijdelijk Huisverboden, Frontoffice) en als communicatiemedewerker bij de in- en externe communicatie). Al die ervaringen neem ik mee in de trainingen die ik geef. Een unieke mix van praktijkervaring, specifieke kennis en beleidsmatig kijken.

 

Ik ben aangesloten bij Trainershuiselijkgeweld.nl. Daarmee laat ik zien dat ik voor kwaliteit wil gaan en kan ik ook programma’s op maat aanbieden. Ook accreditatie van mijn trainingen bij bijvoorbeeld het SKJ is mogelijk.

Meer over mij lezen? Check hier: Over mij

 

Workshop: Huiselijk geweld je eigen perspectief

Wanneer je werkt als maatschappelijk werker kan je er niet omheen, je zal een keer in je loopbaan huiselijk geweld tegenkomen. Een zwaar onderwerp en het doet veel met jouw cliënten maar zeker ook met jou als werker. Wanneer je dan de hulpverlening ingedoken bent herken jij je misschien wel in het volgende…

Helemaal leeg gezogen door je cliënten, omdat je zoveel tijd en energie geeft? Gevoelens van frustratie, machteloosheid en moedeloosheid want het geweld lijkt niet te kunnen stoppen? Voel je weerstand tegen je cliënten, weerstand die je uit alle macht probeert te onderdrukken? De realisatie is beklemmend dat jij mogelijk de enige bent met we je cliënt zijn of haar gevoel durft te delen?

Of; ervaar je druk vanuit je team of leidinggevende om een dossier binnen de afgesproken termijn te kunnen sluiten? Soms lijkt het alsof jij niet kan en mag doen wat je graag zou willen doen. Terwijl jij  het juist noodzakelijk vind om de tijd te hebben want je weet dat juist huiselijk geweld situaties zo lastig te doorbreken zijn.

Je hebt het gevoel er dichtbij te zitten, maar alle omgevingsdruk en verschillende meningen van alle collega’s, maken dat je kan gaan twijfelen aan je eigen inzichten en vaardigheden. Alsof ze onvoldoende uit de verf kunnen komen, je je beperkt voelt in je eigen professionaliteit.

Kan je je ook anders voelen?

(meer…)

Blaas de Meldcode nieuw leven in!

Het is best lastig als je huiselijk geweld op de agenda wilt zetten van je team. Er spelen namelijk zoveel meer onderwerpen die ook net zo goed de aandacht verdienen van jou en je collega’s. Bovendien kan je zelf het gevoel hebben nooit genoeg te kunnen doen. Je bent gebonden aan de tijd die je krijgt van je organisatie. Soms voel je je gedwongen eerder te moeten overdragen dan je eigen wil. Daarnaast heb je door een ingewikkelde casus, wat bij huiselijk geweld vaak het geval is, minder tijd voor andere cliënten.

Het gevolg is wel dat jij je er zorgen om blijft maken.

 • Loopt het niet uit de hand in de avond?
 • Kunnen ze wel ergens terecht als ik niet bereikbaar ben?
 • Heb ik wel genoeg kunnen doen?
 • Komen ze wel aan als ik ze verwezen heb?
 • Maak ik mij wel terecht zorgen?

Allemaal heel herkenbare zorgen. (meer…)

Cursus Professionele en persoonlijke moed

Echte verandering. Professionele en persoonlijke moed onmisbaar bij de aanpak van huiselijk geweld.

Tweedaagse opleiding met een terugkomdag

 

Door zelf moedig te zijn als professional draag je  dit ook over op de gezinnen met wie je werkt.
Om duurzaam geweld te stoppen heb je de moed nodig om zowel slachtoffer- als daderschap in de ogen te zien en beide niet te verdoezelen of te vergoelijken.

Durf als professional imperfect te zijn. Stap uit de comfortzone, bedenk hoe je de cliënt kunt helpen en durf daarbij je eigen ervaringen in te zetten.

Lukt het je om echt dienstbaar te zijn aan de gezinnen en niet alleen aan de eigen organisatorische processen en jezelf?

Hoe kunt u  de zelfversterkende negatieve effecten na geweld ombuigen naar positieve verandering en herstel?

Echte verandering is mogelijk als we zelf ook de moed hebben om te veranderen. Daarom bundelen wij – Hameeda Lakho, Kirsten Regtop en Sietske Dijkstra- onze krachten rond ervaringsdeskundigheid, praktijkkennis, onderzoek en reflectie en herstelondersteunende zorg in dit bijzondere aanbod waarin we het zoeklicht plaatsen op het onderzoeken en versterken van onze persoonlijke en professionele moed.

Hameeda Lakho
Sietske Dijkstra

Doel

Het versterken van competenties van medewerkers in tal van instellingen bij de Aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties door gezamenlijk van en met elkaar te leren.
Duurzame verandering teweegbrengen in het stoppen van geweld door competenties en handelingsrepertoire mbt het maken van contact met cliënten te versterken door onder andere de professionele en persoonlijke moed die daarbij nodig is te onderzoeken.
Een betere samenwerking in de keten door het realiseren van structurele verandering in het werken aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld

Voor wie

Sociale professionals uit jeugdzorg, Veilig Thuis, wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming, politie, gedragsdeskundigen, schoolmaatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen, reclasseringswerkers, slachtofferhulp en anderen die te maken hebben met de aanpak van huiselijk geweld en het signaleren daarvan. We zetten de ervaringen van de deelnemers actief in om te leren in en van de keten.

Eerstkomende cursusdata open inschrijving

Maandag 11  maart, maandag 25 maart  en maandag 8 april (dagdeel) is de terugkomdag.

Accreditatie

Deelname cursus Professionele en persoonlijke moed levert je 22 punten op bij het SKJ in de categorie Formeel leren.

Accreditatie voor andere beroepsregisters kan worden aangevraagd.

Meer weten?

Download hier de flyer met meer informatie of neem contact via het contactformulier onderaan deze pagina.

Echte verandering. Professionele en persoonlijke moed onmisbaar bij de aanpak van huiselijk geweld

 

Maand van de Meldcode

De maand oktober staat op mijn site volledig in het teken van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Door deze maand uit te roepen tot de Maand van Meldcode wil ik sociale professionals prikkelen de Meldcode weer scherper in het vizier te krijgen. Hiermee wil ik een bijdrage leveren aan de bekendheid van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de zinvolle toepassing ervan door de professionals binnen hun organisatie. Zodat daadwerkelijk stappen kunnen worden gezet om  de veiligheid achter de voordeur van de cliënten vergroot kan worden.

Voor wie is de Maand van de Meldcode

 • Als je werkzaam bent binnen het sociale domein en de Wet Meldcode op jou in de praktijk van toepassing is.
 • Als je beleidsmaker of manager bent in het sociale domein en in de teams aandacht wil besteden aan de Meldcode.
 • Als je aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling bent en je wilt op een unieke wijze de Meldcode onder aandacht brengen bij je collega’s.
 • Als je vind dat je eigenlijk meer aandacht zou moeten besteden aan de Meldcode.
 • Als je wilt weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn in de Wet Meldcode.
 • Als je meer informatie wilt over de inhoud van de stappen van de Meldcode.
 • Als je op een zelfgekozen moment de informatie tot je wilt nemen.
 • Als je benieuwd bent of er misschien nog iets nieuws te leren is.

Waarom doe ik wat ik doe

Ik ben een sociaal werker die slecht tegen onrecht kan. Best lastig zo nu en dan. Maar tegelijkertijd een enorme drijfveer om te kijken wat er nog meer mogelijk is om het meest voorkomende geweldsprobleem in onze samenleving aan te pakken. Ik kies niet vaak voor de makkelijkste weg en huiselijk geweld is nou niet het meest eenvoudige onderwerp, maar er is nog een wereld te winnen.

Buiten mijn dagelijks werk spreek ik met regelmaat mensen die over hun eigen ervaringen met verschillende vormen van huiselijk geweld vertellen. Bijna allemaal vertellen zij dat er in ieder geval één professional is geweest die een verschil heeft kunnen maken voor hen. Dat begon met het durven spreken over de situatie thuis. Een waardevol begin.

Ik ga ervoor dat wij vanuit ons vak ons gelegitimeerd, genoodzaakt en gesterkt voelen om die mensen die in een huiselijk geweld situatie zitten dat kunnen bieden wat een begin zou kunnen zijn om het geweld achter zich te laten. En ik vraag jou, doe je mee?

 Wat gebeurt er tijdens de maand van de meldcode

Een manier om daadkrachtiger te kunnen handelen bij huiselijk geweld is het toepassen van de Meldcode. De Maand van de Meldcode bestaat uit:

 • Elke week 1 blog waarin 1 stap van de Meldcode behandeld wordt.
 • Afsluitend ontvang je het E Book met daarin meer tips om in je team te delen.
 • Gratis mini-cursus Beter signaleren van huiselijk geweld.

Hoe doe je mee?

Wil je op de hoogte blijven of meedoen? Meld je dan nu aan en ontvang 3 E Books Maand van de Meldcode van de voorgaande jaren direct in je mailbox met daarin:

 • De stappen van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
 • Hoe je goed voorbereid de Maand van de Meldcode ingaat
 • Hoe je eenvoudig een team kunt betrekken bij de Maand van de Meldcode

Ja, ik wil op de hoogte blijven van de Maand van de Meldcode

Alles is gratis, maar vanaf 1 oktober begint de Maand van de Meldcode, dus als je er vanaf het begin bij wilt zijn, wacht dan niet! Zeker als je mee wilt doen aan de gratis mini cursus Beter signaleren van huiselijk geweld. Inschrijven daarvoor kan ook vanaf nu! (Je ontvangt dan ook direct elke twee weken mijn blogs, én alle blogs van de Maand van de Meldcode in je mailbox)

Meer weten over de mini-cursus: kirstenregtop.com/mini-cursus

Wil je publiceren over de Maand van de Meldcode?

Wil je aandacht besteden aan de Maand van de Meldcode op je site of in de media? En wil je meer weten over dit initiatief? Neem dan even contact met mij op via onderstaand formulier: