Training voor aandachtsfunctionarissen

Hoe zorg ik ervoor dat mijn collega’s de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling beter leren kennen? 

Wat is nu precies de verbeterde Meldcode en het afwegingskader? 

Hoe kan ik mijn collega’s het beste adviseren? En kan ik me daar zeker over voelen. 

Hoe zorg ik ervoor dat het niet alleen bij plannen maken blijft? 

Hoe voldoen we als organisatie aan de wettelijke eisen en wat kan ik daar in mijn positie als aandachtsfunctionaris aan bijdragen? 

Heb je deze vragen? Kijk dan of de training voor aandachtsfunctionarissen wat voor jou en eventueel je collega aandachtsfunctionarissen is. 

Wat heb je aan de training

In deze training van 6 dagdelen wordt je opgeleid tot aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Je leert zowel de wettelijke kaders kennen als hoe je collega’s kunt ondersteunen dit toe te passen. Ook kan je de organisatie adviseren met up yo date informatie om bij te dragen aan de implementatie van de Meldcode. 

Na de training heb je een plan waarmee je aan de slag kan waardoor je collega’s je beter weten te vinden. Je gaat aan de slag met het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je weet waar je het over hebt en hoe je een positieve bijdrage en rol kunt spelen daarbij. 

Waar bestaat de training uit?

De training bestaat uit 6 modules. In elke module staat een onderdeel centraal en wordt gewerkt aan je plan voor jou en je organisatie. Deze training is ontwikkeld door Trainershuiselijkgeweld.nl

Modules

1. Werken met de verbeterde Meldcode: 

Je leert wat precies de verbetering van de Meldcode inhoudt. 

Je weet op welke punten je eigen organisatiemeldcode aan de wettelijke eisen kan voldoen. 

Je maakt een plan voor het aanscherpen van de vaardigheden van je collega’s en het toepassen van de verbeterde meldcode. 

2. Je rol als aandachtsfunctionaris scherp krijgen:

Je leert welke taken en verantwoordelijkheden bij jouw functie horen. 

Je ontwikkeld een visie op je eigen werkproces. 

Je maakt een profileringsplan. 

Je maakt een plan voor het op de kaart zetten  van je positie als aandachtsfunctionaris binnen de organisatie. 

3. Wanneer mag je welke informatie delen? 

Je leert wanneer je welke informatie mag delen en met wie. Hoe het beroepsgeheim en de AVG werkt. 

We gaan dieper in op het werken met het afwegingskader van de verbeterde Meldcode, je leert het toe te passen. 

Je maakt een plan dit over te dragen aan je collega’s. 

4. Hoe en met wie werk je samen? 

Hoe werk je samen met een gezin of huishouden? 

Hoe voer je een meldgesprek en hoe kan je je collega’s daarbij ondersteunen? 

Hoe maak je een zorgvuldige melding bij Veilig Thuis? 

En hoe geef je vorm aan ketensamenwerking? 

Je maakt een plan dit binnen de organisatie in te bedden. 

 

5. Hoe geef je collega’s advies? 

Je leert welke plek een adviesgesprek heeft.  

Je oefent met het voeren van een adviesgesprek zodat je je zeker voelt dit in de praktijk te kunnen doen. 

Je maakt een plan dit binnen je organisatie in te bedden. 

6. Presenteren en communiceren

Je werkt een presentatie uit die je binnen de organisatie kan delen. 

Je werkt samen hier creatieve vormen aan te geven die passen binnen je werk. 

Je rond het implementatieplan af voor je organisatie, passend bij jouw positie als aandachtsfunctionaris. 

Wanneer en waar?

De eerstvolgende training voor aandachtsfunctionarissen vindt plaats op: 

De eerstvolgende training is geannuleerd. 

Meer informatie over de training? Wil je weten of deze training passend voor je is? Of op de lijst voor een volgende datum?  Vraag een vrijblijvend behoeftengesprek aan. 

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Elke organisatie is anders en elk team is anders. Daarom maak ik mijn trainingen altijd op maat, na een persoonlijk behoeftengesprek kijk ik samen met je waar je team of organisatie het optimale leerrendement uit kan behalen.

Vul hieronder je gegevens in voor een vrijblijvend advies voor een training die aansluit op niveau en behoefte