Trainingen

 

Op zoek naar een training over de aanpak van huiselijk geweld? Bekijk dan nu mijn nieuwe modulaire aanbod.

Als je de medewerkers van je organisatie getraind wilt hebben op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld, kan je verschillende dingen willen bereiken. Misschien werk je al met een aandachtsfunctionaris of meerdere aandachtsfunctionarissen, of heb je net de meldcode aangepast aan de nieuwe vereisten uit de wet of ben je daarmee bezig. Misschien wil je dat medewerkers zich zekerder voelen over de gespreksvoering of dat zij vaker de meldcode volgen. En wil je dat er geen weerstand maar urgentie gevoelt gaat worden om huiselijk geweld aan te pakken.

Om dat te realiseren heb ik een modulair aanbod ontwikkeld. Elke module bestaat uit een training van 1 of meerdere dagdelen. Met uitzondering van de Meldcode CheckUP, dat is een aanbod om je Meldcode te toetsen op de wettelijke vereisten.

De modules zijn onafhankelijk van elkaar in te kopen. Wil je in een keer de zaak volledig voor elkaar hebben? Dan is het mogelijk om een totaalpakket af te nemen. Voor meer informatie daarover kan je contact met mij opnemen via info@kirstenregtop.com

 

Module 1: Hoe een gesprek een impact kan hebben op het stoppen van huiselijk geweld

In deze workshop van 1 dagdeel, gaan we in op de drie onzichtbare muren die tussen omstanders van huiselijk geweld en de slachtoffers in staan. Deze workshop is gebaseerd op de TEDxTalk die ik op 22 maart 2019 gaf. Na deze workshop:

  • Ben je in staat om de drie onzichtbare muren te herkennen
  • Weet je hoe je op een positieve manier invloed kunt uitoefenen op het stoppen van huiselijk geweld
  • Draag je de angst die je hebt, maar laat je je er niet meer door weerhouden om steun te verlenen.

 

Module 2: Training stappen van de Meldcode

In deze training van 1 dag komen de volgende onderdelen aan bod:

   • Stappen van de Meldcode
   • Afwegingskaders van de Meldcode
   • Toepassen van de stappen op casuïstiek
   • Wettelijk kader van de Meldcode
   • Privacy en beroepsgeheim
   • Signaleren van huiselijk geweld

  Module 3: In gesprek over huiselijk geweld

  In deze training van 1 dagdeel gaan we aan de slag met een trainingsacteur. De volgende onderdelen komen aan bod:

    • Hoe open ik een gesprek over huiselijk geweld?
    • Hoe maak ik mijn zorgen bespreekbaar?
    • Dilemma’s over het aangaan van het gesprek

   

   

  Module 4: Aandachtsfunctionaris: Implementeren van de meldcode

  In deze module van 2 dagdelen gaan we in op wat je als aandachtsfunctionaris kunt doen om de Meldcode te implementeren binnen de organisatie. De volgende onderdelen komen aan bod:

    • Van idee naar implementatieplan om je doel te bereiken
    • Jouw positie als aandachtsfunctionaris, wat houdt deze functie in?
    • Profileren als aandachtsfunctionaris
    • Meldcode CheckUp
    • Hoe krijg je je collega’s mee?

   

  Module 5: Profileren als aandachtsfunctionaris

  In deze module van 1 dagdeel gaan we aan de slag met het vindbaar maken van jou als aandachtsfunctionaris binnen de organisatie. de volgende onderdelen komen aan bod:

    • Van drammer naar beinvloeder
    • Hoe vinden jouw collega’s je
    • Hoe inspireer je je collega’s
    • Hoe vergroot je snel je kennis en kunde en kan je dit laten zien op een integere wijz

   

   

  Module 6: Huiselijk geweld; je eigen perspectief

  In deze module van 1 dagdeel komen Ellen Vermeulen (ervaringsdeskundige) en ik samen. Onze beider perspectieven zijn verschillend. En ook over huiselijk geweld leven vaak binnen organisaties veel verschillende meningen over wat wel en niet huiselijk geweld is of wat je kunt doen. Na deze workshop:

    • Ben je beter in staat contact te maken met betrokkenen van huiselijk geweld.
    • Je weet welke houdingsaspecten doorslaggevend zijn bij het voeren van gesprekken over huiselijk geweld.
    • Ben je in staat om te gaan met verschillende belangen in een hulpverleningstraject
    • Je hebt doorleefd Inzicht hoe je houding en gedrag van invloed kunnen zijn op een positieve verandering
    • Je bent je bewust van je eigen normen en waarden en hoe die jouw hulpverlening bij huiselijk geweld beïnvloeden.

   

  Module 7: Meldcode CheckUp

  Na de Meldcode CheckUp…

    • Weet jij op welke punten jouw Meldcode nog aangepast kan worden.
    • Weet jij hoe je je voor kan bereiden op de komst van de afwegingskaders.
    • Weet jij ook waar je die informatie kunt vinden.
    • Weet jij wat je kan doen om de Meldcode beter te implementeren in je team.

   

   

  De Meldcode CheckUp bestaat uit:

    • Feedback op alle wettelijke eisen in een online één op een sessie (30 min).
    • Schriftelijke tips waarmee je je Meldcode in een handomdraai aanpast.
    • Het Ebook Maand van de Meldcode om vrij in je team te verspreiden.

   

  Als trainer op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld ben ik aangesloten bij Trainers huiselijk geweld.