Trainingen

 

Op zoek naar een training over de aanpak van huiselijk geweld? Bekijk dan nu mijn nieuwe modulaire aanbod.

Als je wil dat jouw medewerkers meer dan een training volgen? Als je wil dat jouw medewerkers zich mede verantwoordelijk voelen voor de aanpak van huiselijk geweld en daar een professionele bijdrage aan kunnen leveren, dan kom ik graag naar jou toe.

 

TOP-traject

TOP staat voor: Toepassen, Organiseren en Pakken van kansen. Ik bied een uniek traject aan waarmee jouw aandachtsfunctionarissen werken aan hun positionering, constructief bijdragen aan het beleid van de organisatie en beter vindbaar worden voor hun collega’s.  Op een manier waarmee het werk ook behapbaar blijft naast hun uitvoerende werk. Op een manier waardoor hun hart sneller gaat kloppen voor het werk. Omdat het interessant is, leuk is, zij nieuwe ontwikkelingskansen pakken.

Het TOP-traject bestaat uit:

Introductie: Dagdeel waarin we aan slag gaan met de toekomst van de organisatie. Aan het einde van deze bijeenkomst ligt er een jaarplan waarmee huiselijk geweld en kindermishandeling en de implementatie van de Meldcode in de organisatie. De aandachtsfunctionarissen hebben een centrale rol in deze introductietraining.

Kick-Off bijeenkomst: Een inspiratie bijeenkomst waarbij de medewerkers van de organisatie op scherp worden gezet. De Kick-Off wordt gerealiseerd op maat. Door deze bijeenkomst worden de medewerkers zich bewust van het belang van de aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de organisatie.

Training van de medewerkers: Met de organisatie wordt vastgesteld wat de doelen zijn van de training. Op welk aspect wil je de nadruk leggen, wat wil je dat de medewerkers na afloop van de bijeenkomst weten, kunnen of gaan doen? Het aanbod wordt ingericht op maat aan de hand van verschillende modules die ik aanbied (zie hieronder voor de mogelijkheden).

Afsluitende training: De training en het jaarplan worden geëvalueerd en aangepast. Een werkwijze die focus aanbrengt, rust geeft en resultaten oplevert. Aan het einde van de afsluitende training ligt er een bijgesteld jaarplan waarmee de aandachtsfunctionarissen toegerust een gefocust zich kunnen richten op de rest van het jaar,

De modules zijn onafhankelijk van elkaar in te kopen. Wil je in een keer de zaak volledig voor elkaar hebben? Dan raad ik het het TOP-pakket aan. Twijfel je of ik de juiste trainer ben voor jouw organisatie? Of ben je benieuwd naar de kosten? Stuur mij een e-mail dan maken we een vrijblijvende belafspraak. Ik kom graag met je in contact! info@kirstenregtop.com

 

Beschikbare Trainingsmodules

Module 1: Hoe een gesprek een impact kan hebben op het stoppen van huiselijk geweld

In deze workshop van 1 dagdeel, gaan we in op de drie onzichtbare muren die tussen omstanders van huiselijk geweld en de slachtoffers in staan. Deze workshop is gebaseerd op de TEDxTalk die ik op 22 maart 2019 gaf. Na deze workshop:

  • Ben je in staat om de drie onzichtbare muren te herkennen
  • Weet je hoe je op een positieve manier invloed kunt uitoefenen op het stoppen van huiselijk geweld
  • Draag je de angst die je hebt, maar laat je je er niet meer door weerhouden om steun te verlenen.

 

Module 2: Training stappen van de Meldcode

In deze training van 1 dag komen de volgende onderdelen aan bod:

   • Stappen van de Meldcode
   • Afwegingskaders van de Meldcode
   • Toepassen van de stappen op casuïstiek
   • Wettelijk kader van de Meldcode
   • Privacy en beroepsgeheim
   • Signaleren van huiselijk geweld

  Module 3: In gesprek over huiselijk geweld

  In deze training van 1 dagdeel gaan we aan de slag met een trainingsacteur. De volgende onderdelen komen aan bod:

    • Hoe open ik een gesprek over huiselijk geweld?
    • Hoe maak ik mijn zorgen bespreekbaar?
    • Dilemma’s over het aangaan van het gesprek

   

   

  Module 4: Aandachtsfunctionaris: Implementeren van de meldcode

  In deze module van 2 dagdelen gaan we in op wat je als aandachtsfunctionaris kunt doen om de Meldcode te implementeren binnen de organisatie. De volgende onderdelen komen aan bod:

    • Van idee naar implementatieplan om je doel te bereiken
    • Jouw positie als aandachtsfunctionaris, wat houdt deze functie in?
    • Profileren als aandachtsfunctionaris
    • Meldcode CheckUp
    • Hoe krijg je je collega’s mee?

   

  Module 5: Profileren als aandachtsfunctionaris

  In deze module van 1 dagdeel gaan we aan de slag met het vindbaar maken van jou als aandachtsfunctionaris binnen de organisatie. de volgende onderdelen komen aan bod:

    • Van drammer naar beinvloeder
    • Hoe vinden jouw collega’s je
    • Hoe inspireer je je collega’s
    • Hoe vergroot je snel je kennis en kunde en kan je dit laten zien op een integere wijze

   

  Module 6: Huiselijk geweld; je eigen perspectief

  In deze module van 1 dagdeel komen Ellen Vermeulen (ervaringsdeskundige) en ik samen. Onze beider perspectieven zijn verschillend. En ook over huiselijk geweld leven vaak binnen organisaties veel verschillende meningen over wat wel en niet huiselijk geweld is of wat je kunt doen. Na deze workshop:

    • Ben je beter in staat contact te maken met betrokkenen van huiselijk geweld.
    • Je weet welke houdingsaspecten doorslaggevend zijn bij het voeren van gesprekken over huiselijk geweld.
    • Ben je in staat om te gaan met verschillende belangen in een hulpverleningstraject
    • Je hebt doorleefd Inzicht hoe je houding en gedrag van invloed kunnen zijn op een positieve verandering
    • Je bent je bewust van je eigen normen en waarden en hoe die jouw hulpverlening bij huiselijk geweld beïnvloeden.

 • Module 7: Meldcode CheckUp

  Na de Meldcode CheckUp…

    • Weet jij op welke punten jouw Meldcode nog aangepast kan worden.
    • Weet jij hoe je je voor kan bereiden op de komst van de afwegingskaders.
    • Weet jij ook waar je die informatie kunt vinden.
    • Weet jij wat je kan doen om de Meldcode beter te implementeren in je team.

   

   

  De Meldcode CheckUp bestaat uit:

    • Feedback op alle wettelijke eisen in een online één op een sessie (30 min).
    • Schriftelijke tips waarmee je je Meldcode in een handomdraai aanpast.
    • Het Ebook Maand van de Meldcode om vrij in je team te verspreiden.

   

  Als trainer op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld ben ik aangesloten bij Trainers huiselijk geweld.

  Leeft er een andere vraag binnen jouw organisatie?

  Neem contact met mij op, bovenstaande modules zijn gebaseerd op bestaand aanbod, maatwerk is altijd mogelijk. Mail vrijblijvend naar: info@kirstenregtop.com