Trainingen op maat

Op zoek naar een training over de aanpak van huiselijk geweld? Bekijk dan nu mijn of de onderstaande modules aansluiten bij de scholingsbehoefte van jouw organisatie. 

Zit er niet  tussen wat je zoekt? Stuur me dan een bericht zodat ik vrijblijvend met je meedenk. 

Module 1:
Hoe je met één gesprek een impact kan hebben op het stoppen van huiselijk geweld

In deze workshop van 1 dagdeel, gaan we in op de drie onzichtbare muren die tussen omstanders van huiselijk geweld en de slachtoffers in staan. Deze workshop is gebaseerd op de TEDxTalk die ik op 22 maart 2019 gaf. Na deze workshop:

 • Ben je in staat om de drie onzichtbare muren te herkennen
 • Weet je hoe je op een positieve manier invloed kunt uitoefenen op het stoppen van huiselijk geweld
 • Draag je de angst die je hebt, maar laat je je er niet meer door weerhouden om steun te verlenen.

De workshop draagt bij aan bewustwording om in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld. 

Module 2:
Training stappen van de Meldcode

In deze training van 1 dag komen de volgende onderdelen aan bod:
 • Meldcode
 • Afwegingskaders van de Meldcode
 • Toepassen van de stappen op casuïstiek
 • Wettelijk kader van de Meldcode
 • Privacy en beroepsgeheim
 • Signaleren van huiselijk geweld
Na het volgen van deze training kunnen de deelnemers de stappen van de Meldcode toepassen op eigen casuïstiek.

Module 3:
In gesprek over huiselijk geweld

In deze training van 1 dagdeel gaan we aan de slag met een trainingsacteur. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Hoe open ik een gesprek over huiselijk geweld?
 • Hoe maak ik mijn zorgen bespreekbaar?
 • Dilemma’s over het aangaan van het gesprek leren hanteren.

Na deze training kunnen medewerkers vermoedens bespreekbaar maken en samen met de cliënt werken om zorgen in kaart te brengen. 

Ook gespreksvoering over een meldgesprek of zorgverkennend gesprek zijn mogelijk. 

Module 4:
Aandachtsfunctionaris: Implementeren van de meldcode

In deze module van 2 dagdelen gaan we in op wat je als aandachtsfunctionaris kunt doen om de Meldcode te implementeren binnen de organisatie. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Van idee naar implementatieplan om je doel te bereiken
 • Jouw positie als aandachtsfunctionaris, wat houdt deze functie in?
 • Profileren als aandachtsfunctionaris
 • Meldcode CheckUp
 • Hoe krijg je je collega’s mee?

Na deze training zijn aandachtsfunctionarissen in staat met meer zelfvertrouwen en daadkracht hun functie uit te oefenen.

Module 5:
Profileren als aandachtsfunctionaris

In deze module van 1 dagdeel gaan we aan de slag met het vindbaar maken van jou als aandachtsfunctionaris binnen de organisatie. de volgende onderdelen komen aan bod:

 • Van drammer naar beïnvloeder
 • Hoe vinden jouw collega’s je beter?
 • Hoe inspireer je je collega’s?
 • Hoe vergroot je snel je kennis en kunde en kan je dit laten zien op een integere wijze?

Na deze training hebben de deelnemers een aanzet voor een jaarplan klaar waardoor ze hun zichtbaarheid en vindbaarheid vergroten en meer impact kunnen hebben binnen de organisatie.

Module 6:
Huiselijk geweld; je eigen perspectief

In deze module van 1 dagdeel komen Ellen Vermeulen (ervaringsdeskundige) en ik samen. Onze beider perspectieven zijn verschillend. En ook over huiselijk geweld leven vaak binnen organisaties veel verschillende meningen over wat wel en niet huiselijk geweld is of wat je kunt doen. Na deze workshop:

 • Ben je beter in staat contact te maken met betrokkenen van huiselijk geweld.
 • Je weet welke houdingsaspecten doorslaggevend zijn bij het voeren van gesprekken over huiselijk geweld.
 • Ben je in staat om te gaan met verschillende belangen in een hulpverleningstraject
 • Je hebt doorleefd Inzicht hoe je houding en gedrag van invloed kunnen zijn op een positieve verandering
 • Je bent je bewust van je eigen normen en waarden en hoe die jouw hulpverlening bij huiselijk geweld beïnvloeden.

Module 7: Meldcode CheckUp

Laat een grondige check uitvoeren op de Meldcode van jouw organisatie
 • Weet jij op welke punten jouw Meldcode nog aangepast kan worden.
 • Weet jij ook waar je die informatie kunt vinden.
 • Weet jij wat je kan doen om de Meldcode beter te implementeren in je team.
De Meldcode CheckUp bestaat uit:
 • Feedback op alle wettelijke eisen in een online één op een sessie (30 min).
 • Schriftelijke tips waarmee je je Meldcode in een handomdraai aanpast.
 • Het Ebook Maand van de Meldcode om vrij in je team te verspreiden.

Over de trainer

Ik ben aangesloten bij  aangesloten bij Trainers huiselijk geweld. En opgeleid en geaccrediteerd om trainingen te geven aan uitvoerend professional en aandachtsfunctionarissen. Je kan mij inzetten op trainingen over partnergeweld (expertise), kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, en alle vaardigheden die daarbij komen kijken rond het voeren van gesprekken, maken van veiligheidsinschattingen en toepassen van de Meldcode.

Als outreachend maatschappelijk werker kwam in voor het eerst in aanraking met hulpverlening bij huiselijk geweld, was ik betrokken bij de ontwikkeling van de aanpak door de wijkteam organisatie (nu Buurtteams) als Coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en coördineerde ik de inzet van het maatschappelijk werk bij Tijdelijk Huisverboden. 

In 2015 ben ik bij Veilig Thuis gaan werken en merkte ik hoe weinig ik eigenlijk nog wist over de werkwijze van SHG en AMK. Door in de praktijk in zowel wijkteam als Veilig Thuis werkzaam te zijn geweest neem ik mijn werkervaring mee in mijn trainingen. 

De trainingen zijn vaak praktisch van aard en zoveel mogelijk toegespitst op de praktijk van de deelnemers. 

Vaak weten we wel wat er nodig is, maar is de stap het ook daadwerkelijk te doen nog groot. Hoe krijg je toch het vertrouwen wel in actie te komen? Door het vooral in een veilige setting met elkaar aan te gaan. Ik begeleid de deelnemers daar heel graag bij! 

Leeft er een andere vraag binnen jouw organisatie?

Neem contact met mij op via onderstaand contactformulier voor een vrijblijvend behoeftengesprek.  

Bovenstaande modules zijn gebaseerd op bestaand aanbod, maatwerk is altijd mogelijk.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met me op voor meer informatie over de train-de-trainer 

Telefoon: 06-41374405
Email: info@kirstenregtop.com

Kirstenregtop.com is onder andere aangesloten bij: