Doe mee: beleidsmakers en managers

Wil je dat je medewerkers beter voorbereid zijn op het werken met huiselijk geweld situaties? De samenwerking met de ketenpartners soepeler verloopt?

Constateer je dat er sprake is van handelingsverlegenheid onder de medewerkers waar het gaat om het bespreekbaar maken en signaleren van huiselijk geweld?

Of is het (weer) eens tijd om aandacht te besteden aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en wil je daar een training voor organiseren binnen de organisatie?

Huiselijk geweld is niet een van de onderwerpen waar makkelijk mee omgegaan kan worden. Het doet veel met de medewerkers die met situaties van soms ernstige onveiligheid geconfronteerd worden. Soms kan onveiligheid als thema daardoor ook een enorme impact op het team krijgen.

De ervaring van medewerkers die met huiselijk geweldsituaties te maken krijgen kan enorm verschillend zij. Maar ook eigen persoonlijke ervaringen spelen een rol waardoor niet alle medewerkers in staat zijn geweld bespreekbaar te maken en de Meldcode te volgen.

Vanuit mijn eigen praktijkervaring als outreachend maatschappelijk werker, coördinator Tijdelijk Huisverbod en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties bij wijkwelzijnsorganisaties in Utrecht en nu medewerker bij Veilig Thuis verbind ik praktijk en theorie binnen de trainingen en weet ik professionals te motiveren om meer te doen wanneer zijn huiselijk geweld tegen komen in hun werk zodat zij;

  • Dat zij beter in staat zijn te signaleren.
  • Beter weten hoe zij de Meldcode kunnen volgen zonder dat dit meer tijd kost.
  • Met meer zelfvertrouwen bij situaties van partnergeweld kunnen handelen.
  • Constructief kunnen samenwerken met Veilig Thuis en andere ketenpartners.

Ben je benieuwd wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Kijk dan bij mijn aanbod, of blijf op de hoogte via Post uit het Hart (mijn tweewekelijkse blog) of neem vrijblijvend contact met mij op voor een skype-sessie over een vraag die je hebt door een e-mail te sturen aan: info@kirstenregtop.com.

Sinds oktober 2017 ben ik aangesloten bij trainershuiselijkgeweld.nl waarmee ik als doel heb om kwalitatief hoogwaardige trainingen te kunnen aanbieden en deze kwaliteit ook op peil te houden doordat ik jaarlijks bijscholingsverplichting heb.