Train-de-trainer voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties willen steeds vaker goed geregeld hebben dat hun vrijwilligers goed met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling om kunnen gaan. Voor professionals is er wel het heldere stappenplan van de wet Meldcode, maar ook vrijwilligers kunnen in situaties terechtkomen waarin zij zich zorgen maken om een persoon of gezin maar niet goed weten welke stappen te volgen. Waar hun verantwoordelijkheid begint en waar deze eindigt. Een vrijwilliger kan daardoor soms lang met zorgen rond blijven lopen of over de (eigen) grenzen heen gaan met betrekking tot het bieden van steun en hulp. 
 
Samen met Hameeda Lakho (ervaringsdeskundige kindermishandeling en directeur Academie Herstel en Ervaringsdeskundigheid) heb ik een train-de-trainer ontwikkeld voor vrijwilligersorganisaties. En dan specifiek voor vrijwilligersorganisaties die hun vrijwilligers bij de mensen thuis hebben werken (denk hierbij aan thuis spelletjes doen met kinderen, financiële ondersteuning, mantelzorgontlasting, buddy’s etc) maar ook vrijwilligers die een groep begeleiden; bijvoorbeeld een groep taalles geven, naaicursus, kookworkshops, fietsles enzovoorts. 

Wat leer je in de training?

De cursus is een intensief pakket waarbij ook ruimte is voor eigen ervaringen (die het bieden van steun soms erg kunnen bemoeilijken) en waarbij de deelnemers leren om: 
 
* Te signaleren
* Zorgen over te dragen
* Waar hun verantwoordelijkheid begint en waar deze eindigt 
* In gesprek gaan over de signalen zonder het te zwaar te maken 
* Professioneel omgaan met zorgen 
* Welke vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling er zijn
* Welke risicofactoren en beschermende factoren er zijn
* Welke hulp- en steunbronnen (professioneel en vrijwillig) er beschikbaar zijn (Sociale kaart)
* Basis wet- en regelgeving 

In de train-de-trainer dragen we het volgende over: 

* Begeleiden van kennisontwikkeling en vaardigheidsontwikkeling van de trainer (maatwerk) 
* Een uitgebreide trainershandleiding met uitgebreide theorie, uitgebreide instructie voor oefeningen en opdrachten per module. 
* Werkboek voor deelnemers met oefeningen en theorie 
* Slides met daarop de theorie, video’s die gebruikt worden in de training 
 
Aan de einde van de training zijn: 
* De eerste groep vrijwilligers is getraind
* De trainer(s) zijn opgeleid om zelfstandig met het pakket te gaan werken en deze uit te gaan voeren. 
 
Begeleiding en verdere ondersteuning kunnen als maatwerk extra worden afgesproken. 

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Elke organisatie is anders en elk team is anders. Daarom maak ik mijn trainingen altijd op maat, na een persoonlijk behoeftengesprek kijk ik samen met je waar je team of organisatie het optimale leerrendement uit kan behalen.

Vul hieronder je gegevens in voor een vrijblijvend advies voor een training die aansluit op niveau en behoefte