Trainingen over gespreksvoering

Hoe ga je in gesprek met een slachtoffer van huiselijk geweld? Wat ga je bespreken? Welke vragen kan je stellen? 

Maar ook, hoe ga je in gesprek als je nog niet helemaal duidelijk hebt wat er aan de hand is? Hoe reageer je als je gesprekspartner geëmotioneerd raakt, boos of ontkennend? 

Gespreksvoering is een van de meest lastige onderdelen van het werken met betrokkenen waarbij je zorgen hebt. Zowel in onderwijs, zorg of welzijn kan je hiermee te maken krijgen. 

Op welke verschillende manieren je daarmee te maken kunt krijgen en welke trainingsaanpak je van mij kan verwachten lees je hier. 

Gesprekken als onderdeel van de stappen van de Meldcode

Wanneer je de stappen van de Meldcode volgt voer je doorgaans de volgende gesprekken. 

  • Signaalverhelderingsgesprek 
  • Zorgverkennend gesprek 
  • Meldgesprek
  • Veiligheidsplan maken 
  • Adviesgesprek 

 

Elk gesprek wat je voert is anders. Soms zijn zorgen al heel helder, soms is het nog onduidelijk. Er kan een voorgeschiedenis zijn. Of je ziet iemand maar een of enkele keren, of hebt een lange relatie met degene over wie je zorgen hebt, zoals in het onderwijs of de zorg. 

Specifieke gesprekken

Het kan zijn dat je merkt dat er binnen de organisatie een specifieke behoefte is. Om in bepaalde situaties met meer (zelf)vertrouwen in gesprek te kunnen gaan. 

  • Wanneer een van de betrokkenen de zorgen ontkent en niet in gesprek wil gaan. 
  • Wanneer iemand met een onthulling komt. 
  • Wanneer je het niet eens kunt worden over de zorgen. 
  • Wanneer je geen overeenstemming bereikt over de aanpak van de zorgen. 

 

 

Hoe werk ik

Samen met jou zoom ik in een voorgesprek in op de specifieke situaties waar medewerkers die getraind moeten worden mee te maken krijgen. 

Samen bekijken we hoe lang een training zou moeten duren. Algemeen uitgangspunt is dat voor elke gespreksvaardigheid die je wilt intrainen een dagdeel uitgetrokken moet worden. 

Deze trainingen zijn opgebouwd volgens een beproefd didactisch model: De Karin de Galan methode 

Hierdoor krijgen de deelnemers duidelijk waar voor hun het leeraccent ligt van de training, leren zij de stappen aan die ze toe kunnen passen en oefenen direct met de toepassing op situaties uit de eigen praktijk. 

Desgewenst wordt tijdens de trainingen een trainingsacteur  ingezet. 

Over de trainer

Ik ben aangesloten bij  aangesloten bij Trainers huiselijk geweld. En opgeleid en geaccrediteerd om trainingen te geven aan uitvoerend professional en aandachtsfunctionarissen. Je kan mij inzetten op trainingen over partnergeweld (expertise), kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, en alle vaardigheden die daarbij komen kijken rond het voeren van gesprekken, maken van veiligheidsinschattingen en toepassen van de Meldcode.

Als outreachend maatschappelijk werker kwam in voor het eerst in aanraking met hulpverlening bij huiselijk geweld, was ik betrokken bij de ontwikkeling van de aanpak door de wijkteam organisatie (nu Buurtteams) als Coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en coördineerde ik de inzet van het maatschappelijk werk bij Tijdelijk Huisverboden. 

In 2015 ben ik bij Veilig Thuis gaan werken en merkte ik hoe weinig ik eigenlijk nog wist over de werkwijze van SHG en AMK. Door in de praktijk in zowel wijkteam als Veilig Thuis werkzaam te zijn geweest neem ik mijn werkervaring mee in mijn trainingen. 

De trainingen zijn vaak praktisch van aard en zoveel mogelijk toegespitst op de praktijk van de deelnemers. 

Vaak weten we wel wat er nodig is, maar is de stap het ook daadwerkelijk te doen nog groot. Hoe krijg je toch het vertrouwen wel in actie te komen? Door het vooral in een veilige setting met elkaar aan te gaan. Ik begeleid de deelnemers daar heel graag bij! 

Leeft er een andere vraag binnen jouw organisatie?

Neem contact met mij op via onderstaand contactformulier voor een vrijblijvend behoeftengesprek.  

Bovenstaande modules zijn gebaseerd op bestaand aanbod, maatwerk is altijd mogelijk.

Kirstenregtop.com is onder andere aangesloten bij:

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Elke organisatie is anders en elk team is anders. Daarom maak ik mijn trainingen altijd op maat, na een persoonlijk behoeftengesprek kijk ik samen met je waar je team of organisatie het optimale leerrendement uit kan behalen.

Vul hieronder je gegevens in voor een vrijblijvend advies voor een training die aansluit op niveau en behoefte