Werkgevers onderzoek huiselijk geweld

Wilt u meedoen aan het werkgeversonderzoek naar het bewustzijn van de omvang en de mogelijkheden wat te doen binnen het bedrijfsleven?

De omvang van huiselijk geweld in Nederland is enorm groot. Niet alleen zijn kinderen vaak slachtoffer van huiselijk geweld of directe kindermishandeling (ca. 120.000 per jaar), ook onder volwassenen komt fysiek geweld veel voor. In de afgelopen 5 jaar waren 747.000 mensen slachtoffer van fysiek geweld. Dat maakt dat er ongeveer 5,5% geleden heeft onder deze vorm van geweld. 

In een bedrijf waar 100 medewerkers werken zijn dit er dus al snel 5 a 6, in een bedrijf waar 500 medewerkers werken, zijn dit er dus al snel 25-30. 

Dat betekent ook dat onder de medewerkers heel veel mensen zijn die dit in hun nabije omgeving meemaken, een zogeheten omstander zijn.

Ziekteverzuimkosten als gevolg van huiselijk geweld werden in 2010 op ca. 136 miljoen geschat. Bedrijven die meewerkten aan een onderzoek in Noord Holland, hadden tussen de 45.000 euro en 450.000 euro n.a.v. dit verzuim.

Mijn aanname is dat het binnen bedrijven niet gebruikelijk is om je te bemoeien met iemands privésituatie. Wel is er al meer kennis over het ontstaan van ziekteverzuim en Burn-Out, maar wordt huiselijk geweld nog niet meegenomen in de preventie van verzuim. 

Het lukt tot op heden nog niet om een adequate oplossing te vinden voor dit grootste geweldsprobleem in Nederland. 

Huiselijk geweld is nog steeds een van de grootste taboes. 

Daar is nog een wereld in te winnen. En dat wil ik met mijn bedrijf ook realiseren. 

Want hoe sneller huiselijk geweld herkend, erkend en besproken wordt, hoe sneller slachtoffers hulp kunnen krijgen. Dat zou mooie resultaten op kunnen leveren, ook binnen bedrijven! 

De aanname dat huiselijk geweld geen onderwerp is waar binnen het bedrijfsleven beleid op is, wil ik onderzoeken. De eerste fase van dit onderzoek betreft een onderzoek naar bewustzijn van werkgevers van grote bedrijven naar de omvang van huiselijk geweld en de mogelijkheden om daar als werkgever wat in te kunnen betekenen. 

Daarom nodig ik je als werkgever van harte uit om deel te nemen aan mijn onderzoek. 

Het onderzoek bestaat uit 13 deels open en deels gesloten vragen. 

Het onderzoek wordt 26 augustus 2019 gepubliceerd op mijn website. NB: De reactietermijn wordt verlengd! Reageren is mogelijk tot 9 september 2019!

De reacties worden volledig geanonimiseerd verwerkt en bewaard. Alleen als u toestemming geeft voor  het verwerken van uw gegevens, worden uw gegevens bewaard. 

Wilt u nog meer informatie of deze informatie doorsturen: download dan hieronder een PDF waarin alles nog eens op een rijtje wordt gezet.

U kunt ook direct meedoen aan het onderzoek door het onderstaande formulier in te vullen. Alvast hartelijk dank!

 

Kirsten Regtop

 

[googleapps domain=”docs” dir=”forms/d/e/1FAIpQLScHWtfzlYc9QkDT4_BTqCb_6pBcy2aJItnxPaQNIHALFETinQ/viewform” query=”embedded=true” width=”640″ height=”3448″ /]