Trainingen de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Medewerkers uit organisaties uit sociaal domein, onderwijs, kinderopvang en zorg zijn verplicht de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling toe te passen bij zorgen over hun mensen waarmee ze werken. 

Organisaties zijn verplicht hun medewerkers in de gelegenheid te stellen dit beroepsconform te kunnen doen. 

Een manier om dat te doen is door het scholen van de medewerkers door het aanbieden van een training. 

Hier lees je hoe mijn werkwijze is voor een training over de Meldcode. 

Stappen van de Meldcode

Leer de stappen van de Meldcode kennen. 

Na de training weet je niet alleen welke stappen de Meldcode bevat, maar weet je ook hoe je deze stappen kunt toepassen. En hoe je dit in je eigen praktijk vormgeeft. 

Veel medewerkers weten inmiddels wel dat de Meldcode bestaat, maar toepassen van de Meldcode is iets waar zij vaak enkele keren maar mee te maken hebben gehad. Hierdoor is de drempel om de Meldcode op te starten hoog. 

Met mijn trainingen wil ik de drempel verlagen om de Meldcode op te starten. Omdat juist vroegtijdig starten met de stappen er toe leidt dat de juiste hulp voor betrokkenen eerder gevonden wordt. 

Gesprekken over huiselijk geweld

Gesprekken voeren over vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn doorgaans niet makkelijk. 

Voor de professional niet, maar zeker ook niet voor degene waarmee je in gesprek gaat over de zorgen. 

Ook in de training over de Meldcode hoort een onderdeel over het voeren van een gesprek. 

Hier lees je meer over diverse gespreksvoeringsonderwerpen. 

Afwegingskader

Wanneer moet je nou melden en wanneer niet? 

De toevoeging van het afwegingskader van de Meldcode is in 2019 de laatste wijziging van de Meldcode. Het afwegingskader ondersteund professionals bij het toetsen aan de professionele norm. 

Het afwegingskader roept vaak nog veel vragen op. Hoe werkt deze nou echt? 

Het kan professionals echt onzeker maken over hun handelen. 

In de training leer je het afwegingskader toepassen op de eigen casuïstiek. 

Hoe werk ik

Samen met jou zoom ik in een voorgesprek in op de specifieke situaties waar medewerkers die getraind moeten worden mee te maken krijgen. 

Samen bekijken we hoe lang een training zou moeten duren. Algemeen uitgangspunt is dat voor elke gespreksvaardigheid die je wilt intrainen een dagdeel uitgetrokken moet worden. 

Deze trainingen zijn opgebouwd volgens een beproefd didactisch model: De Karin de Galan methode 

Hierdoor krijgen de deelnemers duidelijk waar voor hun het leeraccent ligt van de training, leren zij de stappen aan die ze toe kunnen passen en oefenen direct met de toepassing op situaties uit de eigen praktijk. 

Desgewenst wordt tijdens de trainingen een trainingsacteur  ingezet. 

Over de trainer

Ik ben aangesloten bij  aangesloten bij Trainers huiselijk geweld. En opgeleid en geaccrediteerd om trainingen te geven aan uitvoerend professional en aandachtsfunctionarissen. Je kan mij inzetten op trainingen over partnergeweld (expertise), kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, en alle vaardigheden die daarbij komen kijken rond het voeren van gesprekken, maken van veiligheidsinschattingen en toepassen van de Meldcode.

Als outreachend maatschappelijk werker kwam in voor het eerst in aanraking met hulpverlening bij huiselijk geweld, was ik betrokken bij de ontwikkeling van de aanpak door de wijkteam organisatie (nu Buurtteams) als Coördinator Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en coördineerde ik de inzet van het maatschappelijk werk bij Tijdelijk Huisverboden. 

In 2015 ben ik bij Veilig Thuis gaan werken en merkte ik hoe weinig ik eigenlijk nog wist over de werkwijze van SHG en AMK. Door in de praktijk in zowel wijkteam als Veilig Thuis werkzaam te zijn geweest neem ik mijn werkervaring mee in mijn trainingen. 

De trainingen zijn vaak praktisch van aard en zoveel mogelijk toegespitst op de praktijk van de deelnemers. 

Vaak weten we wel wat er nodig is, maar is de stap het ook daadwerkelijk te doen nog groot. Hoe krijg je toch het vertrouwen wel in actie te komen? Door het vooral in een veilige setting met elkaar aan te gaan. Ik begeleid de deelnemers daar heel graag bij! 

Leeft er een andere vraag binnen jouw organisatie?

Neem contact met mij op via onderstaand contactformulier voor een vrijblijvend behoeftengesprek.  

Bovenstaande modules zijn gebaseerd op bestaand aanbod, maatwerk is altijd mogelijk.

Kirstenregtop.com is onder andere aangesloten bij:

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Elke organisatie is anders en elk team is anders. Daarom maak ik mijn trainingen altijd op maat, na een persoonlijk behoeftengesprek kijk ik samen met je waar je team of organisatie het optimale leerrendement uit kan behalen.

Vul hieronder je gegevens in voor een vrijblijvend advies voor een training die aansluit op niveau en behoefte